Dòng thợ săn tiền thưởng

Thợ săn tiền thưởng
loạt

7 tháng 7 - 29 tháng 7

Tổng cộng 50 triệu đô la GTD

Tiền thưởng lớn nhất
trong mùa hè loạt tiền thưởng lớn nhất

Sự kiện chính của Mystery Bounty

4 triệu USD Tổng giải thưởng triệu GTD.
Mười khoản tiền thưởng trị giá 100 nghìn đô la sẽ được giành được

$1 triệu Bảng xếp hạng tiền thưởng

$40 Hàng ngàn Thường nhật.
Bạn càng KO,
Bột tiền thưởng của bạn càng lớn!

Nó chỉ là kinh doanh, không có gì cá nhân

Sự kiện nổi bật

$ 108 Tiền thưởng bí ẩn
Sự kiện chính, 4 triệu đô la GTD

Một tính năng phá kỷ lục
TEN $ 100K tiền thưởng bí ẩn

$ 25 Tiền thưởng bí ẩn
Mini Main, 2 triệu đô la GTD

Tiếng nổ lớn nhất bạn có thể nhận được
cho buck của bạn

$ 50 TRIỆU TOÀN CẦU $
Phiên bản tiền thưởng, 1 triệu đô la GTD

Phiên bản tiền thưởng đặc biệt
của giải đấu được yêu thích nhất thế giới

Phiên bản Bounty Hunter Series đặc biệt vào Chủ nhật

Tất cả các giải đấu Bounty lớn nhất
đóng góp cho Vua tiền thưởng
Bảng xếp hạng!

$1 triệu Bảng xếp hạng Bounty King

Nhận nhiều loại trực tiếp nhất để trở thành Vua tiền thưởng.
Hơn 40 nghìn đô la giải thưởng mỗi ngày!

Vua tiền thưởng

07/07
Gandalfsen$1,500
07/08
Markus Prinz$1,500
07/09
Survivor39$1,500
07/10
Markus Prinz$1,500
07/11
Markus Prinz$1,500
07/12
Markus Prinz$1,500
07/13
Zhenghao Yan_ $1,500
07/14
Markus Prinz$1,500
07/15
Markus Prinz$1,500
07/16
Zhenghao Yan_$1,500
07/17
Markus Prinz$1,500
07/18
Ronald_Reagan$1,500
07/19
Dio Cane$1,500
07/20
Markus Prinz$1,500
07/21
Markus Prinz$1,500
07/22
Zhenghao Yan_$1,500
07/23
TripM_DoubleD$1,500
07/24
Playername$1,500
07/25
Playername$1,500
07/26
Playername$1,500
07/27
Playername$1,500
07/28
Playername$1,500
07/29
Playername$1,500
Playername

Lịch trình loạt phim

NGÀY NGÀY UTC SỰ KIỆN MUA VÀO GTD
Tháng Bảy 7 Mặt trời 12:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Blast-Off $215 $35,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 12:30 $ 25 Chủ nhật Bounty Blast-Off $25 $100,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 13:30 $ 10.80 Tiền thưởng Chủ nhật Seven-Max $10.80 $50,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 13:30 $ 108 Tiền thưởng Chủ nhật Seven-Max $108 $70,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 7 Mặt trời 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 7 Mặt trời 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 7 Mặt trời 14:30 $ 840 Nhân sự khởi động tiền thưởng chủ nhật $840 $75,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 14:30 $ 88 Khởi động tiền thưởng vào Chủ nhật $88 $175,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 7 Mặt trời 15:30 $ 44 Tiền thưởng Chủ nhật Bốn mươi Stack $44 $200,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 16:30 Sự kiện chính nhân sự Bounty Hunters trị giá 525 đô la, 1 triệu đô la GTD $525 $1,000,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 16:30 Sự kiện chính vào Chủ nhật của Bounty Hunters $ 54 $54 $500,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 17:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Big Game $215 $350,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 17:30 $ 21.60 Trò chơi lớn tiền thưởng chủ nhật $21.60 $200,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 17:40 $ 215 Chủ nhật Trò chơi lớn Omaholic $215 $50,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 19:00 $ 1,050 Sự kiện chính nhân sự chủ nhật [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $300,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 19:30 $ 320 GGMasters Bounty Phiên bản đặc biệt $320 $400,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 19:30 $ 32 Vua tiền thưởng chủ nhật $32 $175,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 19:40 $ 1,050 Chủ nhật Nhân sự tiền thưởng Omaholic $1,050 $50,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 19:40 $ 150 Chủ nhật Omaholic Bounty Main $150 $100,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 20:00 $ 108 Sunday Showdown [Tiền thưởng bí ẩn] $108 $400,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 20:00 $ 15 Mini Showdown [Tiền thưởng bí ẩn] $15 $250,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 21:00 $ 1,050 Chủ nhật HEATER HR [Bounty Turbo] $1,050 $75,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 21:00 $ 215 HEATER Chủ nhật [Bounty Turbo] $215 $125,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 21:00 $ 25 Chủ nhật Mini HEATER [Bounty Turbo] $25 $100,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 22:30 $ 77 LUCKY SEVENS [Bounty Turbo] $77 $125,000
Tháng Bảy 7 Mặt trời 23:30 $ 215 Cuộc gọi cuối cùng vào Chủ nhật [Bounty Hyper] $215 $60,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 0:00 $ 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88 $40,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 12:30 $ 25 Bounty Blast-Off $25 $50,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 13:30 $10.80 Nôn nao Thứ Hai [Mức thay đổi] $10.80 $30,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 8 Thứ hai 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 8 Thứ hai 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 8 Thứ hai 14:30 $ 88 Khởi động tiền thưởng $88 $60,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 8 Thứ hai 15:30 $ 44 Tiền thưởng bốn mươi ngăn xếp $44 $80,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525 $300,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 16:30 $ 54 Thợ săn tiền thưởng Chính hàng ngày [6-Max] $54 $250,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $150,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 17:30 Trò chơi lớn tiền thưởng $ 25 $25 $100,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 18:00 $ 1,050 Thứ Hai Monster Stack HR [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $200,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 18:00 $ 150 Thứ Hai Monster Stack [Phiên bản tiền thưởng] $150 $150,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 18:00 $ 15 Mini Monday Monster Stack [Phiên bản tiền thưởng] $15 $75,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 19:30 $ 32 Vua tiền thưởng $32 $70,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 19:40 $ 525 Tiền thưởng Omaholic Năm mươi ngăn xếp $525 $12,500
Tháng Bảy 8 Thứ hai 19:40 $ 54 Tiền thưởng Omaholic Năm mươi ngăn xếp $54 $15,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 21:00 $ 215 HEATER hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $50,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 22:00 $ 66 SUPER SIX [Bounty Turbo] $66 $40,000
Tháng Bảy 8 Thứ hai 22:30 $ 25 HYPER 5-MAX $25 $25,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 0:00 $ 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88 $40,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 13:30 $ 10.80 Thợ săn tiền thưởng 6-Max $10.80 $35,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $200,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 16:30 $ 54 Thợ săn tiền thưởng Chính hàng ngày [Deepstack] $54 $250,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 18:00 $ 1,050 Tuesday Classic HR [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $150,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 18:00 $150 Thứ Ba Cổ Điển [Bounty Edition] $150 $200,000
Tháng Bảy 9 Thứ sáu 18:00 $ 15 Mini Tuesday Classic [Phiên bản tiền thưởng] $15 $85,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 13:30 $ 10.80 Thợ săn tiền thưởng 6-Max $10.80 $35,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 10 Thứ tư 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 10 Thứ tư 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 10 Thứ tư 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 10 Thứ tư 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Ngăn xếp đôi] $525 $200,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 16:30 $ 54 Thợ săn tiền thưởng Chính hàng ngày [Ngăn xếp đôi] $54 $250,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 18:00 $ 1,050 Thứ Tư Wonderbox HR [Tiền thưởng bí ẩn] $1,050 $200,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 18:00 $ 150 Wednesday Wonderbox [Tiền thưởng bí ẩn] $150 $400,000
Tháng Bảy 10 Thứ tư 18:00 $ 15 Mini Wednesday Wonderbox [Tiền thưởng bí ẩn] $15 $200,000
Tháng Bảy 11 Thu 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 11 Thu 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 11 Thu 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 11 Thu 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 11 Thu 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 11 Thu 13:30 $ 10.80 Thợ săn tiền thưởng 6-Max $10.80 $35,000
Tháng Bảy 11 Thu 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 11 Thu 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 11 Thu 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 11 Thu 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 11 Thu 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 11 Thu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Cổ điển] $525 $300,000
Tháng Bảy 11 Thu 16:30 $ 54 Bounty Hunters Daily Main [Cổ điển] $54 $250,000
Tháng Bảy 11 Thu 18:00 $ 1,050 Nhân sự ném xuống thứ Năm $1,050 $300,000
Tháng Bảy 11 Thu 18:00 $ 150 Thứ Năm ném xuống $150 $200,000
Tháng Bảy 11 Thu 18:00 $ 15 Ném xuống Thứ Năm Nhỏ $15 $85,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 13:30 $ 10.80 Furious Friday 5-Max $10.80 $30,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Turbo siêu sâu] $525 $100,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 16:30 $ 54 Bounty Hunters Chính hàng ngày [Ultradeep Turbo] $54 $150,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 18:00 $ 1,050 Nhân sự chiến đấu đêm thứ Sáu [6-Max] $1,050 $150,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 18:00 $ 150 Cuộc chiến đêm thứ Sáu [6-Max] $150 $125,000
Tháng Bảy 12 Thứ sáu 18:00 $ 15 Cuộc chiến đêm thứ Sáu nhỏ [6-Max] $15 $75,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 13:30 $ 10.80 Saturday Showdown 7-Max $10.80 $40,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 13 Ngồi 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 13 Ngồi 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 13 Ngồi 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 13 Ngồi 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Tiền thưởng lớn] $525 $200,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 16:30 $ 54 Bounty Hunters Daily Main [Tiền thưởng lớn] $54 $250,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 18:00 $ 1,050 Saturday Secret KO HR [Tiền thưởng bí ẩn] $1,050 $250,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 18:00 $ 150 Saturday Secret KO [Tiền thưởng bí ẩn] $150 $500,000
Tháng Bảy 13 Ngồi 18:00 $ 15 Mini Saturday Secret KO [Tiền thưởng bí ẩn] $15 $250,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 12:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Blast-Off $215 $35,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 12:30 $ 25 Chủ nhật Bounty Blast-Off $25 $100,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 13:30 $ 10.80 Tiền thưởng Chủ nhật Seven-Max $10.80 $50,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 13:30 $ 108 Tiền thưởng Chủ nhật Seven-Max $108 $70,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 14 Mặt trời 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 14 Mặt trời 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 14 Mặt trời 14:30 $ 840 Nhân sự khởi động tiền thưởng chủ nhật $840 $75,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 14:30 $ 88 Khởi động tiền thưởng vào Chủ nhật $88 $175,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 14 Mặt trời 15:30 $ 44 Tiền thưởng Chủ nhật Bốn mươi Stack $44 $200,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 16:30 Sự kiện chính nhân sự Bounty Hunters trị giá 525 đô la, 1 triệu đô la GTD $525 $1,000,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 16:30 Sự kiện chính vào Chủ nhật của Bounty Hunters $ 54 $54 $500,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 17:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Big Game $215 $350,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 17:30 $ 21.60 Trò chơi lớn tiền thưởng chủ nhật $21.60 $200,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 17:40 $ 215 Chủ nhật Trò chơi lớn Omaholic $215 $50,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 19:00 $ 1,050 Sự kiện chính nhân sự chủ nhật [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $300,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 19:30 $ 320 GGMasters Bounty Phiên bản đặc biệt $320 $400,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 19:30 $ 32 Vua tiền thưởng chủ nhật $32 $175,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 19:40 $ 1,050 Chủ nhật Nhân sự tiền thưởng Omaholic $1,050 $50,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 19:40 $ 150 Chủ nhật Omaholic Bounty Main $150 $100,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 20:00 $ 108 Sunday Showdown [Tiền thưởng bí ẩn] $108 $400,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 20:00 $ 15 Mini Showdown [Tiền thưởng bí ẩn] $15 $250,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 21:00 $ 1,050 Chủ nhật HEATER HR [Bounty Turbo] $1,050 $75,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 21:00 $ 215 HEATER Chủ nhật [Bounty Turbo] $215 $125,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 21:00 $ 25 Chủ nhật Mini HEATER [Bounty Turbo] $25 $100,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 22:30 $ 77 LUCKY SEVENS [Bounty Turbo] $77 $125,000
Tháng Bảy 14 Mặt trời 23:30 $ 215 Cuộc gọi cuối cùng vào Chủ nhật [Bounty Hyper] $215 $60,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 0:00 $ 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88 $40,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 12:30 $ 25 Bounty Blast-Off $25 $50,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 13:30 $10.80 Nôn nao Thứ Hai [Mức thay đổi] $10.80 $30,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 15 Thứ hai 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 15 Thứ hai 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 15 Thứ hai 14:30 $ 88 Khởi động tiền thưởng $88 $60,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 15 Thứ hai 15:30 $ 44 Tiền thưởng bốn mươi ngăn xếp $44 $80,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525 $300,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 16:30 $ 54 Thợ săn tiền thưởng Chính hàng ngày [6-Max] $54 $250,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $150,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 17:30 Trò chơi lớn tiền thưởng $ 25 $25 $100,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 18:00 $ 1,050 Thứ Hai Monster Stack HR [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $200,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 18:00 $ 150 Thứ Hai Monster Stack [Phiên bản tiền thưởng] $150 $150,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 18:00 $ 15 Mini Monday Monster Stack [Phiên bản tiền thưởng] $15 $75,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 19:30 $ 32 Vua tiền thưởng $32 $70,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 19:40 $ 525 Tiền thưởng Omaholic Năm mươi ngăn xếp $525 $12,500
Tháng Bảy 15 Thứ hai 19:40 $ 54 Tiền thưởng Omaholic Năm mươi ngăn xếp $54 $15,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 21:00 $ 215 HEATER hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $50,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 22:00 $ 66 SUPER SIX [Bounty Turbo] $66 $40,000
Tháng Bảy 15 Thứ hai 22:30 $ 25 HYPER 5-MAX $25 $25,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 0:00 $ 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88 $40,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 13:30 $ 10.80 Thợ săn tiền thưởng 6-Max $10.80 $35,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $200,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 16:30 $ 54 Thợ săn tiền thưởng Chính hàng ngày [Deepstack] $54 $250,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 18:00 $ 1,050 Tuesday Classic HR [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $150,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 18:00 $150 Thứ Ba Cổ Điển [Bounty Edition] $150 $200,000
Tháng Bảy 16 Thứ sáu 18:00 $ 15 Mini Tuesday Classic [Phiên bản tiền thưởng] $15 $85,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 13:30 $ 10.80 Thợ săn tiền thưởng 6-Max $10.80 $35,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 17 Thứ tư 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 17 Thứ tư 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 17 Thứ tư 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 17 Thứ tư 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Ngăn xếp đôi] $525 $200,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 16:30 $ 54 Thợ săn tiền thưởng Chính hàng ngày [Ngăn xếp đôi] $54 $250,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 18:00 $ 1,050 Thứ Tư Wonderbox HR [Tiền thưởng bí ẩn] $1,050 $200,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 18:00 $ 150 Wednesday Wonderbox [Tiền thưởng bí ẩn] $150 $400,000
Tháng Bảy 17 Thứ tư 18:00 $ 15 Mini Wednesday Wonderbox [Tiền thưởng bí ẩn] $15 $200,000
Tháng Bảy 18 Thu 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 18 Thu 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 18 Thu 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 18 Thu 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 18 Thu 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 18 Thu 13:30 $ 10.80 Thợ săn tiền thưởng 6-Max $10.80 $35,000
Tháng Bảy 18 Thu 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 18 Thu 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 18 Thu 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 18 Thu 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 18 Thu 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 18 Thu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Cổ điển] $525 $300,000
Tháng Bảy 18 Thu 16:30 $ 54 Bounty Hunters Daily Main [Cổ điển] $54 $250,000
Tháng Bảy 18 Thu 18:00 $ 1,050 Nhân sự ném xuống thứ Năm $1,050 $300,000
Tháng Bảy 18 Thu 18:00 $ 150 Thứ Năm ném xuống $150 $200,000
Tháng Bảy 18 Thu 18:00 $ 15 Ném xuống Thứ Năm Nhỏ $15 $85,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 13:30 $ 10.80 Furious Friday 5-Max $10.80 $30,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Turbo siêu sâu] $525 $100,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 16:30 $ 54 Bounty Hunters Chính hàng ngày [Ultradeep Turbo] $54 $150,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 18:00 $ 1,050 Nhân sự chiến đấu đêm thứ Sáu [6-Max] $1,050 $150,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 18:00 $ 150 Cuộc chiến đêm thứ Sáu [6-Max] $150 $125,000
Tháng Bảy 19 Thứ sáu 18:00 $ 15 Cuộc chiến đêm thứ Sáu nhỏ [6-Max] $15 $75,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 13:30 $ 10.80 Saturday Showdown 7-Max $10.80 $40,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 20 Ngồi 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 20 Ngồi 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 20 Ngồi 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 20 Ngồi 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Tiền thưởng lớn] $525 $200,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 16:30 $ 54 Bounty Hunters Daily Main [Tiền thưởng lớn] $54 $250,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 18:00 $ 1,050 Saturday Secret KO HR [Tiền thưởng bí ẩn] $1,050 $250,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 18:00 $ 150 Saturday Secret KO [Tiền thưởng bí ẩn] $150 $500,000
Tháng Bảy 20 Ngồi 18:00 $ 15 Mini Saturday Secret KO [Tiền thưởng bí ẩn] $15 $250,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 12:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Blast-Off $215 $35,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 12:30 $ 25 Chủ nhật Bounty Blast-Off $25 $100,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 13:30 $ 10.80 Tiền thưởng Chủ nhật Seven-Max $10.80 $50,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 13:30 $ 108 Tiền thưởng Chủ nhật Seven-Max $108 $70,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 21 Mặt trời 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 21 Mặt trời 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 21 Mặt trời 14:30 $ 840 Nhân sự khởi động tiền thưởng chủ nhật $840 $75,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 14:30 $ 88 Khởi động tiền thưởng vào Chủ nhật $88 $175,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 21 Mặt trời 15:30 $ 44 Tiền thưởng Chủ nhật Bốn mươi Stack $44 $200,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 16:30 Sự kiện chính nhân sự Bounty Hunters trị giá 525 đô la, 1 triệu đô la GTD $525 $1,000,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 16:30 Sự kiện chính vào Chủ nhật của Bounty Hunters $ 54 $54 $500,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 17:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Big Game $215 $350,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 17:30 $ 21.60 Trò chơi lớn tiền thưởng chủ nhật $21.60 $200,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 17:40 $ 215 Chủ nhật Trò chơi lớn Omaholic $215 $50,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 19:00 $ 1,050 Sự kiện chính nhân sự chủ nhật [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $300,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 19:30 $ 320 GGMasters Bounty Phiên bản đặc biệt $320 $400,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 19:30 $ 32 Vua tiền thưởng chủ nhật $32 $175,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 19:40 $ 1,050 Chủ nhật Nhân sự tiền thưởng Omaholic $1,050 $50,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 19:40 $ 150 Chủ nhật Omaholic Bounty Main $150 $100,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 20:00 $ 108 Sunday Showdown [Tiền thưởng bí ẩn] $108 $400,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 20:00 $ 15 Mini Showdown [Tiền thưởng bí ẩn] $15 $250,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 20:30 Phiên bản tiền thưởng MILLION$ toàn cầu, 1 triệu đô la GTD [Giai đoạn cuối] $50 $1,000,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 21:00 $ 1,050 Chủ nhật HEATER HR [Bounty Turbo] $1,050 $75,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 21:00 $ 215 HEATER Chủ nhật [Bounty Turbo] $215 $125,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 21:00 $ 25 Chủ nhật Mini HEATER [Bounty Turbo] $25 $100,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 22:30 $ 77 LUCKY SEVENS [Bounty Turbo] $77 $125,000
Tháng Bảy 21 Mặt trời 23:30 $ 215 Cuộc gọi cuối cùng vào Chủ nhật [Bounty Hyper] $215 $60,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 0:00 $ 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88 $40,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 12:30 $ 25 Bounty Blast-Off $25 $50,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 13:30 $10.80 Nôn nao Thứ Hai [Mức thay đổi] $10.80 $30,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 22 Thứ hai 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 22 Thứ hai 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 22 Thứ hai 14:30 $ 88 Khởi động tiền thưởng $88 $60,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 22 Thứ hai 15:30 $ 44 Tiền thưởng bốn mươi ngăn xếp $44 $80,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525 $300,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 16:30 $ 54 Thợ săn tiền thưởng Chính hàng ngày [6-Max] $54 $250,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $150,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 17:30 Trò chơi lớn tiền thưởng $ 25 $25 $100,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 18:00 $ 1,050 Thứ Hai Monster Stack HR [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $200,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 18:00 $ 150 Thứ Hai Monster Stack [Phiên bản tiền thưởng] $150 $150,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 18:00 $ 15 Mini Monday Monster Stack [Phiên bản tiền thưởng] $15 $75,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 19:30 $ 32 Vua tiền thưởng $32 $70,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 19:40 $ 525 Tiền thưởng Omaholic Năm mươi ngăn xếp $525 $12,500
Tháng Bảy 22 Thứ hai 19:40 $ 54 Tiền thưởng Omaholic Năm mươi ngăn xếp $54 $15,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 21:00 $ 215 HEATER hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $50,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 22:00 $ 66 SUPER SIX [Bounty Turbo] $66 $40,000
Tháng Bảy 22 Thứ hai 22:30 $ 25 HYPER 5-MAX $25 $25,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 0:00 $ 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88 $40,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 13:30 $ 10.80 Thợ săn tiền thưởng 6-Max $10.80 $35,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $200,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 16:30 $ 54 Thợ săn tiền thưởng Chính hàng ngày [Deepstack] $54 $250,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 18:00 $ 1,050 Tuesday Classic HR [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $150,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 18:00 $150 Thứ Ba Cổ Điển [Bounty Edition] $150 $200,000
Tháng Bảy 23 Thứ sáu 18:00 $ 15 Mini Tuesday Classic [Phiên bản tiền thưởng] $15 $85,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 13:30 $ 10.80 Thợ săn tiền thưởng 6-Max $10.80 $35,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 24 Thứ tư 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 24 Thứ tư 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 24 Thứ tư 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 24 Thứ tư 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Ngăn xếp đôi] $525 $200,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 16:30 $ 54 Thợ săn tiền thưởng Chính hàng ngày [Ngăn xếp đôi] $54 $250,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 18:00 $ 1,050 Thứ Tư Wonderbox HR [Tiền thưởng bí ẩn] $1,050 $200,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 18:00 $ 150 Wednesday Wonderbox [Tiền thưởng bí ẩn] $150 $400,000
Tháng Bảy 24 Thứ tư 18:00 $ 15 Mini Wednesday Wonderbox [Tiền thưởng bí ẩn] $15 $200,000
Tháng Bảy 25 Thu 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 25 Thu 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 25 Thu 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 25 Thu 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 25 Thu 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 25 Thu 13:30 $ 10.80 Thợ săn tiền thưởng 6-Max $10.80 $35,000
Tháng Bảy 25 Thu 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 25 Thu 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 25 Thu 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 25 Thu 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 25 Thu 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 25 Thu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Cổ điển] $525 $300,000
Tháng Bảy 25 Thu 16:30 $ 54 Bounty Hunters Daily Main [Cổ điển] $54 $250,000
Tháng Bảy 25 Thu 18:00 $ 1,050 Nhân sự ném xuống thứ Năm $1,050 $300,000
Tháng Bảy 25 Thu 18:00 $ 150 Thứ Năm ném xuống $150 $200,000
Tháng Bảy 25 Thu 18:00 $ 15 Ném xuống Thứ Năm Nhỏ $15 $85,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 13:30 $ 10.80 Furious Friday 5-Max $10.80 $30,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Turbo siêu sâu] $525 $100,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 16:30 $ 54 Bounty Hunters Chính hàng ngày [Ultradeep Turbo] $54 $150,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 18:00 $ 1,050 Nhân sự chiến đấu đêm thứ Sáu [6-Max] $1,050 $150,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 18:00 $ 150 Cuộc chiến đêm thứ Sáu [6-Max] $150 $125,000
Tháng Bảy 26 Thứ sáu 18:00 $ 15 Cuộc chiến đêm thứ Sáu nhỏ [6-Max] $15 $75,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 13:30 $ 10.80 Saturday Showdown 7-Max $10.80 $40,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 27 Ngồi 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 27 Ngồi 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 27 Ngồi 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 27 Ngồi 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [Tiền thưởng lớn] $525 $200,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 16:30 $ 54 Bounty Hunters Daily Main [Tiền thưởng lớn] $54 $250,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 18:00 $ 1,050 Saturday Secret KO HR [Tiền thưởng bí ẩn] $1,050 $250,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 18:00 $ 150 Saturday Secret KO [Tiền thưởng bí ẩn] $150 $500,000
Tháng Bảy 27 Ngồi 18:00 $ 15 Mini Saturday Secret KO [Tiền thưởng bí ẩn] $15 $250,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 12:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Blast-Off $215 $35,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 12:30 $ 25 Chủ nhật Bounty Blast-Off $25 $100,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 13:30 $ 10.80 Tiền thưởng Chủ nhật Seven-Max $10.80 $50,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 13:30 $ 108 Tiền thưởng Chủ nhật Seven-Max $108 $70,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 28 Mặt trời 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 28 Mặt trời 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 28 Mặt trời 14:30 $ 840 Nhân sự khởi động tiền thưởng chủ nhật $840 $75,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 14:30 $ 88 Khởi động tiền thưởng vào Chủ nhật $88 $175,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 28 Mặt trời 15:30 $ 44 Tiền thưởng Chủ nhật Bốn mươi Stack $44 $200,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 16:30 Sự kiện chính nhân sự Bounty Hunters trị giá 525 đô la, 1 triệu đô la GTD $525 $1,000,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 16:30 Sự kiện chính vào Chủ nhật của Bounty Hunters $ 54 $54 $500,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 17:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Big Game $215 $350,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 17:30 $ 21.60 Trò chơi lớn tiền thưởng chủ nhật $21.60 $200,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 17:40 $ 215 Chủ nhật Trò chơi lớn Omaholic $215 $50,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 19:00 $ 1,050 Sự kiện chính nhân sự chủ nhật [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $300,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 19:30 $ 320 GGMasters Bounty Phiên bản đặc biệt $320 $400,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 19:30 $ 32 Vua tiền thưởng chủ nhật $32 $175,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 19:40 $ 1,050 Chủ nhật Nhân sự tiền thưởng Omaholic $1,050 $50,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 19:40 $ 150 Chủ nhật Omaholic Bounty Main $150 $100,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 20:00 $ 108 Sunday Showdown [Tiền thưởng bí ẩn] $108 $400,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 20:00 $ 15 Mini Showdown [Tiền thưởng bí ẩn] $15 $250,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 21:00 $ 1,050 Chủ nhật HEATER HR [Bounty Turbo] $1,050 $75,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 21:00 $ 215 HEATER Chủ nhật [Bounty Turbo] $215 $125,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 21:00 $ 25 Chủ nhật Mini HEATER [Bounty Turbo] $25 $100,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 22:30 $ 77 LUCKY SEVENS [Bounty Turbo] $77 $125,000
Tháng Bảy 28 Mặt trời 23:30 $ 215 Cuộc gọi cuối cùng vào Chủ nhật [Bounty Hyper] $215 $60,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 0:00 $ 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88 $40,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 12:30 $ 25 Bounty Blast-Off $25 $50,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 13:30 $10.80 Nôn nao Thứ Hai [Mức thay đổi] $10.80 $30,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 14:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $12,500
Tháng Bảy 29 Thứ hai 14:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $12,500
Tháng Bảy 29 Thứ hai 14:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $12,500
Tháng Bảy 29 Thứ hai 14:30 $ 88 Khởi động tiền thưởng $88 $60,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 14:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $10,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 14:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $12,500
Tháng Bảy 29 Thứ hai 15:30 $ 44 Tiền thưởng bốn mươi ngăn xếp $44 $80,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525 $300,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 16:30 $ 54 Thợ săn tiền thưởng Chính hàng ngày [6-Max] $54 $250,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $150,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 17:30 Trò chơi lớn tiền thưởng $ 25 $25 $100,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 18:00 $ 1,050 Thứ Hai Monster Stack HR [Phiên bản tiền thưởng] $1,050 $200,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 18:00 $ 150 Thứ Hai Monster Stack [Phiên bản tiền thưởng] $150 $150,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 18:00 $ 15 Mini Monday Monster Stack [Phiên bản tiền thưởng] $15 $75,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 18:30 Sự kiện chính Mystery MILLION$, 4 triệu đô la GTD [Ngày 2] $108 $4,000,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 19:30 $ 32 Vua tiền thưởng $32 $70,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 19:40 $ 525 Tiền thưởng Omaholic Năm mươi ngăn xếp $525 $12,500
Tháng Bảy 29 Thứ hai 19:40 $ 54 Tiền thưởng Omaholic Năm mươi ngăn xếp $54 $15,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 21:00 $ 215 HEATER hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $50,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 22:00 $ 66 SUPER SIX [Bounty Turbo] $66 $40,000
Tháng Bảy 29 Thứ hai 22:30 $ 25 HYPER 5-MAX $25 $25,000
Tháng Bảy 30 Thứ sáu 0:00 $ 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] $88 $40,000
Tháng Bảy 30 Thứ sáu 1:05 $ 10 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $10 $5,000
Tháng Bảy 30 Thứ sáu 1:15 $ 25 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] $25 $7,000
Tháng Bảy 30 Thứ sáu 1:25 $ 50 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $50 $6,000
Tháng Bảy 30 Thứ sáu 1:35 $ 100 Speed Racer GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $100 $7,000
Tháng Bảy 30 Thứ sáu 1:45 $ 200 Tay đua tốc độ GIỜ NĂNG LƯỢNG [10 BB] $200 $7,000

Chi tiết và giới hạn giải đấu

  • Bounty King Daily Leaderboard sẽ chạy hàng ngày từ 06:00:00 — 05:59:59 (UTC).
  • Điểm chỉ có thể kiếm được trong các giải đấu Bounty Hunter Series.
  • Trong trường hợp hòa nhau trên bảng xếp hạng, người chơi đạt tổng số điểm đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Nếu người chơi vẫn hòa, yếu tố quyết định tiếp theo sẽ là thời gian kết thúc của giải đấu mà tổng số điểm đã đạt được.

Điều khoản &� Điều kiện
  • Người chơi phải ở độ tuổi 18+, 19+, 21+ hoặc 24+ tùy theo khu vực pháp lý, để tham gia.
  • Xin lưu ý rằng bất kỳ giải thưởng hoặc đảm bảo nào cũng có thể thay đổi và một số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không hiện hành. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo được liệt kê trong ứng dụng trò chơi để biết thông tin cập nhật nhất.
  • Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc đình chỉ bất kỳ chương trình khuyến mãi, giải đấu hoặc tính năng trò chơi nào bất cứ lúc nào.
  • Nếu bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ về hoạt động gian lận, chúng tôi có quyền điều tra và loại bỏ người chơi nếu được xác nhận.
  • Các điều khoản và điều kiện này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web, có thể được tìm thấy trong ứng dụng khách trò chơi.
Các quy tắc tiêu chuẩn được áp dụng.
Cờ bạc khiến bạn phải trả giá bao nhiêu? Dừng lại đúng giờ, chơi có trách nhiệm www.begambleaware.org | RO | DE (BZGA | BUWEI) | ĐƯỢC | FI | Vương quốc Anh | PH