แบรนด์แอมบาสเดอร์

แชมป์ทีม

ทีมงานระดับโลก

ทีมโรมาเนีย

ทีมยูเครน

ทีมฟินแลนด์

ทีมบราซิล

ทีม Español (LATAM)

ทีมจีน

ทีมเกาหลี

ทีมญี่ปุ่น

เพื่อนของ GG