Cách nạp tiền

Tất cả những gì bạn cần làm để gửi tiền tại GGPoker là trở thành người chơi GGPoker đã đăng ký – tải xuống ứng dụng GGPoker cho thiết bị của bạn và hoàn tất quá trình cài đặt và đăng ký.

Khi bạn đã đăng ký, đã đến lúc nạp tiền vào tài khoản của bạn để bạn có thể lên bàn! Dưới đây là cách thực hiện:

1. Mở ứng dụng GGPoker & Đăng nhập

Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn

2. Chọn tùy chọn 'Thu ngân'

Chọn tùy chọn 'Thu ngân' trong ứng dụng GGPoker.

3. Chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn trong Thu ngân

Thu ngân sẽ mở ra trong một cửa sổ mới. Chọn 'Gửi tiền' và chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn từ những phương thức được liệt kê trên trang. Thêm số tiền bạn muốn gửi.

4. Vậy là xong, bạn tốt để đi!

Kiểm tra một số loại trò chơi độc đáo của chúng tôi và lên bàn.

* Bạn có thể thay đổi giới hạn gửi và rút tiền bằng cách xác minh tài khoản của mình và truy cập tab 'Trò chơi có trách nhiệm' trong Thu ngân.

Cách rút tiền

Khi bạn đã xác minh đầy đủ tài khoản của mình, bạn sẽ có thể rút tiền từ GGPoker.

Đây là cách bắt đầu quá trình:

1. Đăng nhập vào ứng dụng GGPoker và chọn 'Thu ngân'

Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn và chọn tùy chọn 'Thu ngân' trong ứng dụng GGPoker.

2. Chọn phương thức rút tiền ưa thích của bạn trong Thu ngân

Khi Thu ngân đã mở, hãy chọn 'Rút tiền' và chọn phương thức rút tiền ưa thích của bạn từ những phương thức được liệt kê trên trang.

3. Nhập số tiền bạn muốn rút và chọn 'Rút tiền'

Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận nếu yêu cầu rút tiền của bạn đã được Thu ngân chấp nhận.

Việc rút tiền có thể cần phải được phê duyệt trước khi được xử lý đầy đủ; để kiểm tra trạng thái của bất kỳ yêu cầu rút tiền đang chờ xử lý nào, chỉ cần truy cập tab 'Rút tiền' trong Thu ngân.