Spin &; Vàng

18+ Điều khoản & Điều kiện áp dụng

Biến vận may của bạn

với Spin &; Gold!

Trải nghiệm sự kỳ diệu của Spin &; Gold

Với giải thưởng lên đến 100.000 lần số tiền mua vào của bạn

Bạn có thể biến 10 đô la thành 1.000.000 đô la!

Chơi 6 Max để nhận gấp đôi giải thưởng,
cao tới 2.000.000 đô la!

Bây giờ bạn có thể thưởng thức 6 Max,
định dạng phổ biến nhất của chúng tôi trong Spin &; Gold!

Tiền vào bàn là $ 0.25, $ 1, $ 3, $ 10,

với hệ số nhân 200.000x,
Biến 10 đô la thành 2.000.000 đô la!

Cách chơi

1

Chọn mua vào ưa thích của bạn

2

Chọn số lượng trò chơi bạn muốn chơi

3

Nhấn nút "Bắt đầu chơi"

Spin &; Gold cung cấp các trò chơi miễn phí thông qua tính năng bảo hiểm!

2x có làm bạn lo lắng không? Đừng băn khoăn!
Bây giờ, bạn có thể GIẢM rủi ro gấp 2 lần thông qua bảo hiểm.

Giành chiến thắng trong một trò chơi miễn phí bằng cách nhận lại tiền mua của bạn
ngay lập tức khi giành được 2x tiền mua vào!

Làm thế nào để được bảo hiểm

Chọn nút "Chơi ngay với bảo hiểm" khi vào trò chơi.

Bạn cũng có thể nhận được điều này tại các bàn trước khi bắt đầu.

Giải thưởng và xác suất

Tối đa 3

Buy-In $1, $10
Multiplier 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Frequency / 100M Games
100,000 ×50,000 ×30,000 ×20,000 1
100 ×60 ×30 ×10 4,000
50 ×30 ×15 ×5 8,000
10 ×8 ×2 2,450,000
5 ×5 2,800,000
4 ×4 3,000,000
3 ×3 44,124,002
2 ×2 47,613,997
Buy-In $20
Multiplier 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Frequency / 100M Games
25,000 ×12,500 ×7,500 ×5,000 4
100 ×60 ×30 ×10 4,000
50 ×30 ×15 ×5 8,000
10 ×8 ×2 2,450,000
5 ×5 2,800,000
4 ×4 3,000,000
3 ×3 44,124,008
2 ×2 47,613,988
Buy-In $0.25, $3, $5, $50
Multiplier 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Frequency / 100M Games
20,000 ×10,000 ×6,000 ×4,000 5
100 ×60 ×30 ×10 4,000
50 ×30 ×15 ×5 8,000
10 ×8 ×2 2,450,000
5 ×5 2,800,000
4 ×4 3,000,000
3 ×3 44,124,010
2 ×2 47,613,985
Buy-In $100
Multiplier 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Frequency / 100M Games
10,000 ×5,000 ×3,000 ×2,000 10
100 ×60 ×30 ×10 4,000
50 ×30 ×15 ×5 8,000
10 ×8 ×2 2,450,000
5 ×5 2,800,000
4 ×4 3,000,000
3 ×3 44,124,020
2 ×2 47,613,970
Buy-In $200
Multiplier 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Frequency / 100M Games
5,000 ×2,500 ×1,500 ×1,000 20
100 ×60 ×30 ×10 4,000
50 ×30 ×15 ×5 8,000
10 ×8 ×2 2,450,000
5 ×5 2,800,000
4 ×4 3,000,000
3 ×3 44,124,040
2 ×2 47,613,940

Tối đa 6

Buy-In $1, $10
Multiplier 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize 6th Prize Frequency / 100M Games
200,000 ×60,000 ×44,000 ×34,000 ×26,000 ×20,000 ×16,000 1
200 ×80 ×60 ×40 ×20 4,000
100 ×40 ×30 ×20 ×10 8,000
20 ×10 ×6 ×4 2,450,000
10 ×5 ×3 ×2 2,800,000
8 ×5 ×3 3,000,000
6 ×4 ×2 44,124,002
4 ×2.5 ×1.5 47,613,997
Buy-In $20
Multiplier 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize 6th Prize Frequency / 100M Games
50,000 ×15,000 ×11,000 ×8,500 ×6,500 ×5,000 ×4,000 4
200 ×80 ×60 ×40 ×20 4,000
100 ×40 ×30 ×20 ×10 8,000
20 ×10 ×6 ×4 2,450,000
10 ×5 ×3 ×2 2,800,000
8 ×5 ×3 3,000,000
6 ×4 ×2 44,124,008
4 ×2.5 ×1.5 47,613,988
Buy-In $0.25, $3, $5
Multiplier 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize 6th Prize Frequency / 100M Games
40,000 ×12,000 ×8,800 ×6,800 ×5,200 ×4,000 ×3,200 5
200 ×80 ×60 ×40 ×20 4,000
100 ×40 ×30 ×20 ×10 8,000
20 ×10 ×6 ×4 2,450,000
10 ×5 ×3 ×2 2,800,000
8 ×5 ×3 3,000,000
6 ×4 ×2 44,124,010
4 ×2.5 ×1.5 47,613,985

Bạn sẽ trải nghiệm một tốc độ khác nhau tùy thuộc vào Hệ số nhân.

Chip bắt đầu, cấu trúc mù và ngân hàng thời gian được áp dụng khác nhau tùy thuộc vào Hệ số nhân.

Tối đa 3

x2 x3 x4 x5 x10 x50, x100 Jackpot
Time Bank: 10 Sec
Starting Chips: 300
Time Bank: 10 Sec
Starting Chips: 300
Time Bank: 30 Sec
Starting Chips: 500
Time Bank: 30 Sec
Starting Chips: 500
Time Bank: 30 Sec
Starting Chips: 500
Time Bank: 30 Sec
Starting Chips: 800
Time Bank: 30 Sec
Starting Chips: 1,000
Level Blinds Min Blinds Min Blinds Min Blinds Min Blinds Hands Blinds Hands Blinds Hands
1 10|20 1 10|20 2 10|20 2 10|20 3 10|20 10 10|20 15 10|20 20
2 15|30 1 15|30 2 15|30 2 15|30 3 15|30 10 15|30 15 15|30 20
3 20|40 1 20|40 2 20|40 2 20|40 3 20|40 10 20|40 15 20|40 20
4 30|60 1 30|60 2 30|60 2 30|60 3 30|60 10 30|60 15 30|60 20
5 40|80 1 40|80 2 40|80 2 40|80 3 40|80 10 40|80 15 40|80 20
6 50|100 1 50|100 2 50|100 2 50|100 3 50|100 10 50|100 15 50|100 20
7 60|120 1 60|120 2 60|120 2 60|120 3 60|120 10 60|120 15 60|120 20
8 75|150 1 75|150 2 75|150 2 75|150 3 75|150 10 75|150 15 75|150 20
9 90|180 1 90|180 2 90|180 2 90|180 3 90|180 10 90|180 15 90|180 20
10 100|200 1 100|200 2 100|200 2 100|200 3 100|200 10 100|200 15 100|200 20
11 125|250 1 125|250 2 125|250 2 125|250 3 125|250 10 125|250 15 125|250 20
12 150|300 1 150|300 2 150|300 2 150|300 3 150|300 10 150|300 15 150|300 20
13 175|350 1 175|350 2 175|350 2 175|350 3 175|350 10 175|350 15 175|350 20
14 200|400 1 200|400 2 200|400 2 200|400 3 200|400 10 200|400 15 200|400 20
15 225|450 1 225|450 2 225|450 2 225|450 3 225|450 10 225|450 15 225|450 20
16 250|500 1 250|500 2 250|500 2 250|500 3 250|500 10 250|500 15 250|500 20
17 300|600 1 300|600 2 300|600 2 300|600 3 300|600 10 300|600 15 300|600 20
18 350|700 1 350|700 2 350|700 2 350|700 3 350|700 10 350|700 15 350|700 20
19 400|800 1 400|800 2 400|800 2 400|800 3 400|800 10 400|800 15 400|800 20
20 500|1000 1 500|1000 2 500|1000 2 500|1000 3 500|1000 10 500|1000 15 500|1000 20
21 600|1200 1 600|1200 2 600|1200 2 600|1200 3 600|1200 10 600|1200 15 600|1200 20
22 750|1500 1 750|1500 2 750|1500 2 750|1500 3 750|1500 10 750|1500 15 750|1500 20
23 900|1800 1 900|1800 2 900|1800 2 900|1800 3 900|1800 10 900|1800 15 900|1800 20
24 1000|2000 1 1000|2000 2 1000|2000 2 1000|2000 3 1000|2000 10 1000|2000 15 1000|2000 20
25 1250|2500 1 1250|2500 2 1250|2500 2 1250|2500 3 1250|2500 10 1250|2500 15 1250|2500 20
26 1500|3000 1 1500|3000 2 1500|3000 2 1500|3000 3 1500|3000 10 1500|3000 15 1500|3000 20

Tối đa 6

x4 x6 x8 x10 x20 x100, x200 Jackpot
Time Bank: 10 Sec
Starting Chips: 300
Time Bank: 10 Sec
Starting Chips: 300
Time Bank: 30 Sec
Starting Chips: 500
Time Bank: 30 Sec
Starting Chips: 500
Time Bank: 30 Sec
Starting Chips: 500
Time Bank: 30 Sec
Starting Chips: 800
Time Bank: 30 Sec
Starting Chips: 1,000
Level Blinds Min Blinds Min Blinds Min Blinds Min Blinds Hands Blinds Hands Blinds Hands
1 10|20 1 10|20 2 10|20 2 10|20 3 10|20 10 10|20 15 10|20 20
2 15|30 1 15|30 2 15|30 2 15|30 3 15|30 10 15|30 15 15|30 20
3 20|40 1 20|40 2 20|40 2 20|40 3 20|40 10 20|40 15 20|40 20
4 30|60 1 30|60 2 30|60 2 30|60 3 30|60 10 30|60 15 30|60 20
5 40|80 1 40|80 2 40|80 2 40|80 3 40|80 10 40|80 15 40|80 20
6 50|100 1 50|100 2 50|100 2 50|100 3 50|100 10 50|100 15 50|100 20
7 60|120 1 60|120 2 60|120 2 60|120 3 60|120 10 60|120 15 60|120 20
8 75|150 1 75|150 2 75|150 2 75|150 3 75|150 10 75|150 15 75|150 20
9 90|180 1 90|180 2 90|180 2 90|180 3 90|180 10 90|180 15 90|180 20
10 100|200 1 100|200 2 100|200 2 100|200 3 100|200 10 100|200 15 100|200 20
11 125|250 1 125|250 2 125|250 2 125|250 3 125|250 10 125|250 15 125|250 20
12 150|300 1 150|300 2 150|300 2 150|300 3 150|300 10 150|300 15 150|300 20
13 175|350 1 175|350 2 175|350 2 175|350 3 175|350 10 175|350 15 175|350 20
14 200|400 1 200|400 2 200|400 2 200|400 3 200|400 10 200|400 15 200|400 20
15 225|450 1 225|450 2 225|450 2 225|450 3 225|450 10 225|450 15 225|450 20
16 250|500 1 250|500 2 250|500 2 250|500 3 250|500 10 250|500 15 250|500 20
17 300|600 1 300|600 2 300|600 2 300|600 3 300|600 10 300|600 15 300|600 20
18 350|700 1 350|700 2 350|700 2 350|700 3 350|700 10 350|700 15 350|700 20
19 400|800 1 400|800 2 400|800 2 400|800 3 400|800 10 400|800 15 400|800 20
20 500|1000 1 500|1000 2 500|1000 2 500|1000 3 500|1000 10 500|1000 15 500|1000 20
21 600|1200 1 600|1200 2 600|1200 2 600|1200 3 600|1200 10 600|1200 15 600|1200 20
22 750|1500 1 750|1500 2 750|1500 2 750|1500 3 750|1500 10 750|1500 15 750|1500 20
23 900|1800 1 900|1800 2 900|1800 2 900|1800 3 900|1800 10 900|1800 15 900|1800 20
24 1000|2000 1 1000|2000 2 1000|2000 2 1000|2000 3 1000|2000 10 1000|2000 15 1000|2000 20
25 1250|2500 1 1250|2500 2 1250|2500 2 1250|2500 3 1250|2500 10 1250|2500 15 1250|2500 20
26 1500|3000 1 1500|3000 2 1500|3000 2 1500|3000 3 1500|3000 10 1500|3000 15 1500|3000 20

Chơi tiền

Play Money (P) là chip miễn phí chỉ có thể được sử dụng trên các bảng Play Money nơi rèm được hiển thị với chữ 'P'.

Bảng Play Money được cung cấp cho các trò chơi sau:

 • Hold'em
 • PLO/PLO-5
 • Bộ bài ngắn
 • Tất cả trong hoặc gấp
 • Spin &; Vàng
 • Rush &; Tiền mặt

Thông tin bổ sung:

 • Người chơi hiện tại có thể yêu cầu / nạp tiền lên đến P10,000 mỗi bốn giờ, tối đa hai lần mỗi ngày.
  (Người chơi mới đăng ký sẽ nhận được P20,000 để bắt đầu)
 • Play Money không có giá trị tiền mặt và không thể được sử dụng kết hợp với tiền mặt, C $, T $ hoặc bất kỳ loại tiền tệ hoặc vé nào khác.
 • Một số tính năng có thể không khả dụng trên bảng Play Money.
 • Tính đủ điều kiện của Play Money phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của khu vực tài phán của người chơi.
Buy-In P5,000
Multiplier 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Frequency Per
100M Games
20,000 P50,000,000 P30,000,000 P20,000,000 5
100 P300,000 P150,000 P50,000 4,000
50 P150,000 P75,000 P25,000 8,000
10 P40,000 P10,000 2,450,000
5 P25,000 2,800,000
4 P20,000 3,000,000
3 P15,000 44,124,010
2 P10,000 47,613,985
Buy-In P10,000
Multiplier 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Frequency Per
100M Games
20,000 P100,000,000 P60,000,000 P40,000,000 5
100 P600,000 P300,000 P100,000 4,000
50 P300,000 P150,000 P50,000 8,000
10 P80,000 P20,000 2,450,000
5 P50,000 2,800,000
4 P40,000 3,000,000
3 P30,000 44,124,010
2 P20,000 47,613,985

Chi tiết và hạn chế

 • Trò chơi này sử dụng 1 bộ bài gồm 52 lá bài và bộ bài được xáo trộn sau mỗi ván bài.
 • Phí giải đấu là 7% được giữ lại từ mỗi lần mua vào.
 • Khi hai hoặc nhiều người chơi bị loại trong cùng một ván bài, người chơi bắt đầu ván bài đó với nhiều chip nhất sẽ được xếp hạng cao hơn. Nếu người chơi bắt đầu ván bài với cùng một lượng chip, thì người chơi ở gần bên trái nút người chia bài sẽ được xếp hạng cao hơn.
 • Spin &; Gold không cung cấp tùy chọn 'Thực hiện giao dịch'.
 • Số tiền cam kết với nồi sẽ vẫn được sử dụng trong trường hợp ngắt kết nối.
Điều khoản &� Điều kiện
 • Người chơi phải ở độ tuổi 18+, 19+, 21+ hoặc 24+ tùy theo khu vực pháp lý, để tham gia.
 • Xin lưu ý rằng bất kỳ giải thưởng hoặc đảm bảo nào cũng có thể thay đổi và một số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không hiện hành. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo được liệt kê trong ứng dụng trò chơi để biết thông tin cập nhật nhất.
 • Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc đình chỉ bất kỳ chương trình khuyến mãi, giải đấu hoặc tính năng trò chơi nào bất cứ lúc nào.
 • Nếu bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ về hoạt động gian lận, chúng tôi có quyền điều tra và loại bỏ người chơi nếu được xác nhận.
 • Các điều khoản và điều kiện này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web, có thể được tìm thấy trong ứng dụng khách trò chơi.
Các quy tắc tiêu chuẩn được áp dụng.
Cờ bạc khiến bạn phải trả giá bao nhiêu? Dừng lại đúng giờ, chơi có trách nhiệm www.begambleaware.org | RO | DE (BZGA | BUWEI) | ĐƯỢC | FI | Vương quốc Anh | PH