RNG của chúng tôi được chứng nhận bởi BMM Testlabs

BMM Testlabs là phòng thí nghiệm thử nghiệm chơi game độc lập tư nhân lâu đời nhất và giàu kinh nghiệm nhất trên thế giới. Nó đã phục vụ ngành công nghiệp game trong hơn 30 năm. Kinh nghiệm, chuyên môn và sự cống hiến của nó trong thị trường phát triển và nhịp độ nhanh này đảm bảo nó luôn vượt quá mong đợi của khách hàng. Tất cả nội dung trò chơi sẽ được kiểm tra theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy tắc tài phán thích hợp, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở thuật toán và triển khai RNG. Ưu tiên của BMM là bảo vệ tính toàn vẹn của người bảo trợ và các thành phần quy định, cũng như các nhà khai thác iGaming.

BMM Testlabs cung cấp kiến thức và thông tin chính xác, theo thời gian thực về ngành công nghiệp game liên tục thay đổi. Nhóm của nó cung cấp các công cụ và vật liệu, chẳng hạn như của RNG, để đưa ra các quyết định quan trọng đầy đủ thông tin và đảm bảo các nhà quản lý đáp ứng mục tiêu liên tục trong việc bảo vệ tài sản thuộc thẩm quyền của họ.

Chứng chỉ