APT Online 2023 Tháng MườI Hai

Ngày 5 - 26 tháng 11

$15,000,000 GTD

MỘT KỶ NGUYÊN MỚI CỦA APT

NỔI BẬT

 • Thưởng thức các giải đấu trực tiếp tốt nhất ở châu Á từ sự thoải mái tại nhà của bạn
 • Đảm bảo 15 triệu đô la. Loạt phim châu Á lớn nhất từ trước đến nay
 • 3 Cúp Sư tử Bespoke & tuyệt đẹp trong Sự kiện chính, Con lăn cao và Con lăn siêu cao
 • Trải nghiệm đầy đủ. Tất cả các thương hiệu APT yêu thích của bạn và các sự kiện bên lề đều có ở đây

Sự kiện chính APT $ 800
$ 2,000,000 GTD
26th Tháng mười một @ 13:00

$3K APT Con lăn siêu cao
$ 500,000 GTD
26th Tháng mười một @ 11:00

Con lăn cao APT $ 1.5K
$ 300,000 GTD
19th Tháng mười một @ 11:00

Rút thăm may mắn Flipout

Tham gia bất kỳ sự kiện APT Trophy nào để tự động có chỗ ngồi.
Đối với mỗi sự kiện danh hiệu bổ sung mà bạn tham gia,
bạn nhận được thêm 10K chip để tăng cơ hội của mình!

Tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng ngày 29/11
10 x Gói Live APT Hanoi Billions

Leaderboard

Top 3 người chơi sẽ nhận được Gói APT Live trị giá 2.500 USD
($1,480 APT 2023 Ghế tổ chức sự kiện chính tại Hà Nội + $1,020 Tiền mặt)

Điểm bảng xếp hạng = nhật ký (Tổng giải thưởng] / sqrt (Xếp hạng tương đối)
Xếp hạng tương đối = Vị trí kết thúc / Số lượng người tham gia

14 SỰ KIỆN CÚP

NGÀY NGÀY UTC SỰ KIỆN Tiền tệ MUA VÀO GTD
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 11:00 #1: APT Online Bounty Kickoff USD 108 202,300
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 13:00 #2: Superstar Challenge [2-Day Event] USD 5,000 250,000
Tháng Mười Một 9 Thu 13:00 #3: APT Double Stack [Final Day] USD 400 350,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 11:00 #4: Thailand National Cup THB 5,000 5,000,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 11:00 #5: Sunday Super Stack USD 300 250,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 13:00 #6: APT Mini Main Event [Final Day] USD 88 750,000
Tháng Mười Một 16 Thu 13:00 #7: King of the Jungle Bounty 6-Max [Final Stage] USD 525 400,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 11:00 #8: Taiwan National Cup TWD 10,000 5,000,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 11:00 #9: APT High Roller 8-Max [2-Day Event] USD 1,500 300,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 13:00 #10: Mystery Bounty Hunter - $100K Top Bounty [Final Stage] USD 210 1,000,000
Tháng Mười Một 23 Thu 13:00 #11: Zodiac Classic [Final Day] CNY 800 1,500,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 11:00 #12: Vietnam National Cup [Bounty] VNĐ 1,000,000 2,500,000,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 11:00 #13: APT Super High Roller [2-Day Event] USD 3,000 500,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 13:00 #14: APT Main Event, $2.5M GTD [Day 2] USD 800 2,500,000

SỰ KIỆN ĐƯỢC PHÁT TRỰC TUYẾN

Xem thẻ lên Bảo hiểm

SỰ KIỆN CHÍNH APT [Ngày 2]

SỰ KIỆN CHÍNH APT [Ngày 2]

Thứ hai, ngày 27 tháng 11
13:00 UTC

LỊCH TRÌNH LOẠT PHIM

Kiểm tra khách hàng
cho lịch trình APT Online đầy đủ

NGÀY NGÀY UTC SỰ KIỆN MUA VÀO GTD
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 06:00 APT Online: Sunday Deepstack $100 $100.00 $12,500
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 07:00 APT Online: Sunday Classic $20 $20 $10,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 08:00 APT Online: Sunday Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $10,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 09:00 APT Online: Sunday Double Stack $30 [Turbo] $30 $10,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 10:00 APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $108 $108 $35,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 10:30 APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $21.60 $22 $40,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 11:00 APT Online: Sunday Super Stack $88 $88 $50,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 11:30 APT Online: Bounty Builder HR Asia $525 $525 $100,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 11:30 APT Online: Bounty Builder Asia $54 $54 $75,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 12:30 APT Online: Sunday Bounty King $320 $320 $75,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 15:00 APT Online: Sunday High Roller $1,050 $1,050 $75,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 15:30 APT Online: Sunday Omaholic Bounty $215 $215.00 $20,000
Tháng Mười Một 5 Mặt trời 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $30,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $15,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $10,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $22 $30,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $25,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54.00 $30,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $30,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $25,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $30,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $30,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $86 $50,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215.00 $7,500
Tháng Mười Một 6 Thứ hai 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $20,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $22 $30,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54.00 $35,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $30,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $25,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $30,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $30,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $86 $50,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215.00 $7,500
Tháng Mười Một 7 Thứ sáu 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $20,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $22 $30,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54.00 $40,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $30,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $20,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $35,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $30,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $86 $40,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215.00 $7,500
Tháng Mười Một 8 Thứ tư 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 9 Thu 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $20,000
Tháng Mười Một 9 Thu 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 9 Thu 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 9 Thu 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $22 $30,000
Tháng Mười Một 9 Thu 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 9 Thu 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54.00 $40,000
Tháng Mười Một 9 Thu 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $40,000
Tháng Mười Một 9 Thu 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $30,000
Tháng Mười Một 9 Thu 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $35,000
Tháng Mười Một 9 Thu 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $50,000
Tháng Mười Một 9 Thu 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $86 $40,000
Tháng Mười Một 9 Thu 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 9 Thu 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215.00 $7,500
Tháng Mười Một 9 Thu 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $20,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $22 $30,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54.00 $40,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $30,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $20,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $35,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $25,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $86 $35,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215.00 $7,500
Tháng Mười Một 10 Thứ sáu 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $15,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $10,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $22 $30,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54.00 $40,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $40,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $30,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $35,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $40,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $86 $40,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 11 Ngồi 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $7,500
Tháng Mười Một 11 Ngồi 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 06:00 APT Online: Sunday Deepstack $100 $100.00 $12,500
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 07:00 APT Online: Sunday Classic $20 $20 $10,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 08:00 APT Online: Sunday Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $12,500
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 09:00 APT Online: Sunday Double Stack $30 [Turbo] $30 $10,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 10:00 APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $108 $108 $35,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 10:30 APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $21.60 $22 $40,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 11:00 APT Online: Sunday Super Stack $88 $88 $50,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 11:30 APT Online: Bounty Builder HR Asia $525 $525 $100,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 11:30 APT Online: Bounty Builder Asia $54 $54 $80,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 12:30 APT Online: Sunday Bounty King $320 $320 $50,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 13:00 APT Online: Sunday Main Event $250 $250 $100,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 13:30 APT Online: Sunday Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $50,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 14:00 APT Online: Sunday 6-Max Challenge $60 [Single Re-Entry] $60 $40,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 14:30 APT Online: Short Deck Bounty $108 $108 $15,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 15:00 APT Online: Sunday High Roller $1,050 $1,050 $100,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 15:00 APT Online: Mini High Roller $125 $125 $200,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 15:30 APT Online: Sunday Omaholic Bounty $215 $215.00 $20,000
Tháng Mười Một 12 Mặt trời 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $30,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $15,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $10,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $30,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $30,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $40,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $40,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $40,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $10,000
Tháng Mười Một 13 Thứ hai 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $20,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $25,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $25,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $40,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $30,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $40,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $10,000
Tháng Mười Một 14 Thứ sáu 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $20,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $30,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $25,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $40,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $30,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $40,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $10,000
Tháng Mười Một 15 Thứ tư 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 16 Thu 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $20,000
Tháng Mười Một 16 Thu 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 16 Thu 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 16 Thu 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 16 Thu 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 16 Thu 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 16 Thu 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $35,000
Tháng Mười Một 16 Thu 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $30,000
Tháng Mười Một 16 Thu 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $40,000
Tháng Mười Một 16 Thu 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $40,000
Tháng Mười Một 16 Thu 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $40,000
Tháng Mười Một 16 Thu 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 16 Thu 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $10,000
Tháng Mười Một 16 Thu 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $17,500
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $17,500
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $25,000
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $20,000
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $40,000
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $25,000
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $35,000
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $7,500
Tháng Mười Một 17 Thứ sáu 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $15,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $15,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $10,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $17,500
Tháng Mười Một 18 Ngồi 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $30,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $25,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $50,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $40,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $40,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $10,000
Tháng Mười Một 18 Ngồi 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 06:00 APT Online: Sunday Deepstack $100 $100 $12,500
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 07:00 APT Online: Sunday Classic $20 $20 $10,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 08:00 APT Online: Sunday Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $12,500
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 09:00 APT Online: Sunday Double Stack $30 [Turbo] $30 $10,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 10:00 APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $108 $108 $40,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 10:30 APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $40,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 11:00 APT Online: Sunday Super Stack $88 $88 $60,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 11:30 APT Online: Bounty Builder HR Asia $525 $525 $100,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 11:30 APT Online: Bounty Builder Asia $54 $54 $100,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 12:30 APT Online: Sunday Bounty King $320 $320 $50,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 13:00 APT Online: Sunday Main Event $250 $250 $100,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 13:30 APT Online: Sunday Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $80,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 14:00 APT Online: Sunday 6-Max Challenge $60 [Single Re-Entry] $60 $50,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 14:30 APT Online: Short Deck Bounty $108 $108 $15,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 15:00 APT Online: Sunday High Roller $1,050 $1,050 $125,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 15:00 APT Online: Mini High Roller $125 $125 $200,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 15:30 APT Online: Sunday Omaholic Bounty $215 $215 $25,000
Tháng Mười Một 19 Mặt trời 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $35,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $15,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $10,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $30,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $30,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $40,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $40,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $40,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $10,000
Tháng Mười Một 20 Thứ hai 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $20,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $25,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $25,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $40,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $30,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $40,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $10,000
Tháng Mười Một 21 Thứ sáu 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $20,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $30,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $25,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $40,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $30,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $40,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $10,000
Tháng Mười Một 22 Thứ tư 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 23 Thu 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $20,000
Tháng Mười Một 23 Thu 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 23 Thu 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 23 Thu 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 23 Thu 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $20,000
Tháng Mười Một 23 Thu 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 23 Thu 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $35,000
Tháng Mười Một 23 Thu 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $30,000
Tháng Mười Một 23 Thu 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $40,000
Tháng Mười Một 23 Thu 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $40,000
Tháng Mười Một 23 Thu 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $40,000
Tháng Mười Một 23 Thu 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 23 Thu 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $10,000
Tháng Mười Một 23 Thu 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $17,500
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $12,500
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $17,500
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $25,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $20,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $40,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $25,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $35,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $7,500
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $15,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 08:00 APT Online: Daily Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $15,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 09:00 APT Online: Double Stack $30 [Turbo] $30 $10,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $30,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 11:00 APT Online: Double Chance $88 [2-Stack] $88 $17,500
Tháng Mười Một 25 Ngồi 11:30 APT Online: Double Stack Bounty $54 $54 $50,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $30,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 13:00 APT Online: Daily Main Event $250 $250 $25,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 13:30 APT Online: Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $50,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 14:00 APT Online: Single Day High Roller $1,050 $1,050 $40,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 14:30 APT Online: Bounty Head Hunter $85.50 $85.50 $40,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 15:00 APT Online: Short Deck Triple Chance $30 [3-Stack] $30 $5,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $10,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $20,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 06:00 APT Online: Sunday Deepstack $100 $100 $12,500
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 07:00 APT Online: Sunday Classic $20 $20 $10,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 08:00 APT Online: Sunday Starter $50 [Single Re-Entry] $50 $12,500
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 09:00 APT Online: Sunday Double Stack $30 [Turbo] $30 $10,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 10:00 APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $108 $108 $40,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 10:30 APT Online: Sunday Bounty Head Hunter $21.60 $21.60 $40,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 11:00 APT Online: Sunday Super Stack $88 $88 $60,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 11:30 APT Online: Bounty Builder HR Asia $525 $525 $100,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 11:30 APT Online: Bounty Builder Asia $54 $54 $100,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 12:30 APT Online: Sunday Bounty King $320 $320 $50,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 13:00 APT Online: Sunday Main Event $250 $250 $100,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 13:30 APT Online: Sunday Bounty Bomb Pot $15 [Big Antes] $15 $80,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 14:00 APT Online: Sunday 6-Max Challenge $60 [Single Re-Entry] $60 $50,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 14:30 APT Online: Short Deck Bounty $108 $108 $15,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 15:00 APT Online: Sunday High Roller $1,050 $1,050 $125,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 15:00 APT Online: Mini High Roller $125 $125 $200,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 15:30 APT Online: Sunday Omaholic Bounty $215 $215 $25,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 16:00 APT Online: Tick Tock BOOM $50 [Levels Decrease] $50 $35,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 09:00 APT Online: Deep Stack Turbo Warm-Up $30 $30 $10,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 11:00 APT Online: Superstack Special $88 $88 $30,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 11:30 APT Online: Bounty Head Hunter $15 $15 $40,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 12:30 #14: APT Main Event, $2M GTD [Day 1] $800 $2,000,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $35,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 13:00 APT Online: 6-Max Challenge $60 $60 $20,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 14:00 APT Online: Deep Stack Bounty Turbo Closer $21.60 $21.60 $25,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 15:00 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $8,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 16:00 APT Online: Midnight Madness $50 [Hyper] $50 $20,000
Tháng Mười Một 24 Thứ sáu 16:30 #14: APT Main Event, $2M GTD [Day 1] $800 $2,000,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 08:00 APT Online: Daily Starter $50 $50 $15,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 08:30 #14: APT Main Event, $2M GTD [Day 1] $800 $2,000,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 09:00 APT Online: Deep Stack Turbo Warm-Up $30 $30 $10,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $30,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 11:00 APT Online: Superstack Special $88 $88 $30,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 11:30 APT Online: Bounty Head Hunter $15 $15 $40,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 12:30 #14: APT Main Event, $2M GTD [Day 1] $800 $2,000,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 12:30 APT Online: Bounty King Asia $320 $320 $35,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 13:00 APT Online: 6-Max Challenge $60 $60 $20,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 14:00 APT Online: Deep Stack Bounty Turbo Closer $21.60 $21.60 $25,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 15:00 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $8,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 16:00 APT Online: Midnight Madness $50 [Hyper] $50 $20,000
Tháng Mười Một 25 Ngồi 16:30 #14: APT Main Event, $2M GTD [Day 1] $800 $2,000,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 06:00 APT Online: Sunday Deepstack $100 $100 $12,500
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 07:00 APT Online: Sunday Classic $20 $20 $10,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 07:30 #14: APT Main Event, $2M GTD [Day 1] $800 $2,000,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 08:00 APT Online: Sunday Starter $50 $50 $15,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 09:00 APT Online: Deep Stack Turbo Warm-Up $30 $30 $10,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 10:00 APT Online: Bounty Head Hunter $108 $108 $35,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 10:00 #14: APT Main Event, $2M GTD [Last Chance] $800 $2,000,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 10:30 APT Online: Bounty Head Hunter $15 $15 $50,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 11:00 APT Online: Sunday Superstack $88 $88 $50,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 11:30 APT Online: Bounty Builder HR Asia $525 $525 $100,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 11:30 APT Online: Bounty Builder Asia $54 $54 $75,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 12:30 APT Online: Sunday Bounty King $320 $320 $75,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 13:00 APT Online: Sunday 6-Max Challenge $60 $60 $40,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 13:00 #14: APT Main Event, $2M GTD [Day 2] $800 $2,000,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 13:30 APT Online: Short Deck Bounty HR $1,050 $1,050 $20,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 14:00 APT Online: Deep Stack Bounty Turbo $21.60 $21.60 $40,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 14:30 APT Online: Short Deck Bounty $108 $108 $15,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 15:00 APT Online: Grand Prix Asia HR $1,500 $1,500 $100,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 15:30 APT Online: Omaholic Bounty $215 $215 $20,000
Tháng Mười Một 26 Mặt trời 16:00 APT Online: Midnight Madness $50 [Hyper] $50 $35,000

Chi tiết và giới hạn giải đấu

 • Gói APT không bao gồm du lịch và khách sạn. Người chơi có trách nhiệm tự sắp xếp chuyến đi và bất kỳ chi phí hoặc sự cố nào khác.
 • Gói APT không thể chuyển nhượng, không thể quy đổi và không có giá trị tiền mặt.
 • Người chơi nhận được 10.000 chip cho mỗi sự kiện cúp duy nhất được tham gia. Các mục nhập lại không đóng góp chip thưởng.
Điều khoản &� Điều kiện
 • Người chơi phải ở độ tuổi 18+, 19+, 21+ hoặc 24+ tùy theo khu vực pháp lý, để tham gia.
 • Xin lưu ý rằng bất kỳ giải thưởng hoặc đảm bảo nào cũng có thể thay đổi và một số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không hiện hành. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo được liệt kê trong ứng dụng trò chơi để biết thông tin cập nhật nhất.
 • Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc đình chỉ bất kỳ chương trình khuyến mãi, giải đấu hoặc tính năng trò chơi nào bất cứ lúc nào.
 • Nếu bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ về hoạt động gian lận, chúng tôi có quyền điều tra và loại bỏ người chơi nếu được xác nhận.
 • Các điều khoản và điều kiện này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web, có thể được tìm thấy trong ứng dụng khách trò chơi.
Các quy tắc tiêu chuẩn được áp dụng.
Cờ bạc khiến bạn phải trả giá bao nhiêu? Dừng lại đúng giờ, chơi có trách nhiệm www.begambleaware.org | RO | DE (BZGA | BUWEI) | ĐƯỢC | FI | Vương quốc Anh | PH