Dòng Omaholic

OMAHOLIC
LOẠT

14 Tháng Tư - 29 Tháng Tư

10 triệu đô la Đảm bảo

Chuẩn bị cho những điều lớn nhất
Dòng Omaha của mọi thời đại

$1 triệu Tiền thưởng bí ẩn

Bạn sẽ rút giải thưởng cao nhất trị giá 100 nghìn đô la?
Đừng bỏ lỡ sự kiện chính

$100 nghìn Bảng xếp hạng

Nhận phần giải thưởng của bạn &
Chứng minh bạn là người giỏi nhất

Đối với những người tìm kiếm cảm giác mạnh và những người hâm mộ thực sự, Dòng Omaholic
pha trộn một định dạng độc đáo với các giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay.

Omaholic Series là trò chơi duy nhất trong thị trấn

Mua vào cho tất cả các Bankrolls
Từ $ 20 đến $ 10,300

Nhiều loại trò chơi & Tốc độ
Tận hưởng Omaha hoàn toàn mới
Cách

Lưu ngày & đừng bỏ lỡ!
Tourneys chạy hàng ngày trong 2 tuần

Sự kiện nổi bật

Đừng bỏ lỡ những giải đấu hàng đầu này.

Tuần 1

Tiền thưởng Omaholic TRIỆU $
$300K GTD

Tuần 2

Tiền thưởng Omaholic TRIỆU $
$300K GTD

Cuối cùng

Sự kiện chính MYSTERY BOUNTY
$100 nghìn Tiền thưởng hàng đầu

Lịch trình đầy đủ

NGÀY NGÀY UTC SỰ KIỆN MUA VÀO GTD
Tháng Tư 14 Mặt trời 13:00 $ 888 Chủ nhật Crazy Eights HR [8-Max] $888 $25,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 13:00 $ 88 Chủ nhật Crazy Eights [8-Max] $88 $10,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 14:00 $ 777 Chủ nhật Lucky Sevens Bounty HR [7-Max] $777 $30,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 14:00 $ 77 Tiền thưởng Lucky Sevens Chủ nhật [7-Max] $77 $15,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 15:00 $ 150 Chủ nhật Monster Stack $150 $20,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 15:00 $ 30 Chủ nhật Monster Stack $30 $15,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 15:30 $ 215 Chủ nhật Deepstack Bounty Turbo $215 $25,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 15:30 $ 25 Chủ nhật Deepstack Bounty Turbo $25 $20,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 16:30 $ 5,250 Thợ săn tiền thưởng chủ nhật SHR $5,250 $100,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 16:30 $ 525 Chủ nhật Bounty Hunters HR Main $525 $75,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 16:30 $ 54 Chủ nhật Bounty Hunters Main $54 $30,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Chủ nhật Nhân sự trò chơi rất lớn $2,100 $75,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 17:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Big Game $215 $50,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 17:30 $ 21.60 Trò chơi lớn tiền thưởng chủ nhật $21.60 $20,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 18:00 $ 525 Sunday Secret KO HR [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $100,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 18:00 $ 52.50 Sunday Secret KO [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $50,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 19:00 $ 10,300 Chủ nhật Super HR $10,300 $200,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 19:00 $ 1,050 Sự kiện chính nhân sự chủ nhật $1,050 $75,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 19:00 Sự kiện chính Chủ nhật $ 250 $250 $40,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng chủ nhật $400 $40,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 19:30 $ 40 Chủ nhật Bounty King Jr $40 $25,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 20:30 Tiền thưởng Omaholic MILLION$, $300K GTD [Giai đoạn cuối] $54 $300,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 20:30 $ 525 Chủ nhật nhanh năm giờ [5-Max] $525 $25,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 20:30 $ 55 Chủ nhật nhanh năm [5-Max] $55 $12,500
Tháng Tư 14 Mặt trời 21:30 $ 215 Hồi chiêu Chủ nhật [Bounty Turbo] $215 $20,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 21:30 $ 25 Chủ nhật hồi chiêu [Bounty Turbo] $25 $15,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 22:30 $ 150 Chủ nhật Bounty Turbo Takedown [50 BB] $150 $15,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 23:30 $300 Tiết kiệm Chủ nhật [Hyper] $300 $15,000
Tháng Tư 14 Mặt trời 23:30 $30 Tiết kiệm Chủ nhật [Hyper] $30 $10,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 0:30 $ 125 Sunday Madness [Bounty Hyper] $125 $10,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 1:30 $ 525 Chủ nhật Nhân sự gần hơn [Bounty Hyper] $525 $15,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 16:30 $ 5,250 Thợ săn tiền thưởng SHR $5,250 $50,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 19:00 $ 10,300 Thứ Hai Siêu nhân sự $10,300 $100,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 15 Thứ hai 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 15 Thứ hai 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 15 Thứ hai 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 16:30 $ 5,250 Thợ săn tiền thưởng SHR $5,250 $50,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 19:00 $ 10,300 Thứ Ba Siêu nhân sự $10,300 $100,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 16 Thứ sáu 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 16 Thứ sáu 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 16 Thứ sáu 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 17 Thứ tư 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 17 Thứ tư 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 17 Thứ tư 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 18 Thu 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 18 Thu 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 18 Thu 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 18 Thu 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 18 Thu 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 18 Thu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 18 Thu 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 18 Thu 16:30 $ 5,250 Thợ săn tiền thưởng SHR $5,250 $50,000
Tháng Tư 18 Thu 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 18 Thu 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 18 Thu 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 18 Thu 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 18 Thu 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 18 Thu 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 18 Thu 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 18 Thu 19:00 $ 10,300 Thứ Năm Siêu nhân sự $10,300 $100,000
Tháng Tư 18 Thu 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 18 Thu 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 18 Thu 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 18 Thu 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 18 Thu 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 18 Thu 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 18 Thu 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 19 Thứ sáu 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 19 Thứ sáu 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 19 Thứ sáu 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 20 Ngồi 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 20 Ngồi 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 20 Ngồi 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 20 Ngồi 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 20 Ngồi 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 20 Ngồi 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 20 Ngồi 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 20 Ngồi 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 20 Ngồi 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 20 Ngồi 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 20 Ngồi 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 20 Ngồi 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 20 Ngồi 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 20 Ngồi 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 20 Ngồi 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 20 Ngồi 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 20 Ngồi 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 20 Ngồi 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 20 Ngồi 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 20 Ngồi 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 20 Ngồi 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 13:00 $ 888 Chủ nhật Crazy Eights HR [8-Max] $888 $25,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 13:00 $ 88 Chủ nhật Crazy Eights [8-Max] $88 $10,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 14:00 $ 777 Chủ nhật Lucky Sevens Bounty HR [7-Max] $777 $30,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 14:00 $ 77 Tiền thưởng Lucky Sevens Chủ nhật [7-Max] $77 $15,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 15:00 $ 150 Chủ nhật Monster Stack $150 $20,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 15:00 $ 30 Chủ nhật Monster Stack $30 $15,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 15:30 $ 215 Chủ nhật Deepstack Bounty Turbo $215 $25,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 15:30 $ 25 Chủ nhật Deepstack Bounty Turbo $25 $20,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 16:30 $ 5,250 Thợ săn tiền thưởng chủ nhật SHR $5,250 $100,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 16:30 $ 525 Chủ nhật Bounty Hunters HR Main $525 $75,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 16:30 $ 54 Chủ nhật Bounty Hunters Main $54 $30,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Chủ nhật Nhân sự trò chơi rất lớn $2,100 $75,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 17:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Big Game $215 $50,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 17:30 $ 21.60 Trò chơi lớn tiền thưởng chủ nhật $21.60 $20,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 18:00 $ 525 Sunday Secret KO HR [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $100,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 18:00 $ 52.50 Sunday Secret KO [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $50,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 19:00 $ 10,300 Chủ nhật Super HR $10,300 $200,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 19:00 $ 1,050 Sự kiện chính nhân sự chủ nhật $1,050 $75,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 19:00 Sự kiện chính Chủ nhật $ 250 $250 $40,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng chủ nhật $400 $40,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 19:30 $ 40 Chủ nhật Bounty King Jr $40 $25,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 20:30 Tiền thưởng Omaholic MILLION$, $300K GTD [Giai đoạn cuối] $54 $300,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 20:30 $ 525 Chủ nhật nhanh năm giờ [5-Max] $525 $25,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 20:30 $ 55 Chủ nhật nhanh năm [5-Max] $55 $12,500
Tháng Tư 21 Mặt trời 21:30 $ 215 Hồi chiêu Chủ nhật [Bounty Turbo] $215 $20,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 21:30 $ 25 Chủ nhật hồi chiêu [Bounty Turbo] $25 $15,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 22:30 $ 150 Chủ nhật Bounty Turbo Takedown [50 BB] $150 $15,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 23:30 $300 Tiết kiệm Chủ nhật [Hyper] $300 $15,000
Tháng Tư 21 Mặt trời 23:30 $30 Tiết kiệm Chủ nhật [Hyper] $30 $10,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 0:30 $ 125 Sunday Madness [Bounty Hyper] $125 $10,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 1:30 $ 525 Chủ nhật Nhân sự gần hơn [Bounty Hyper] $525 $15,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 16:30 $ 5,250 Thợ săn tiền thưởng SHR $5,250 $50,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 19:00 $ 10,300 Thứ Hai Siêu nhân sự $10,300 $100,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 22 Thứ hai 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 22 Thứ hai 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 22 Thứ hai 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 16:30 $ 5,250 Thợ săn tiền thưởng SHR $5,250 $50,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 19:00 $ 10,300 Thứ Ba Siêu nhân sự $10,300 $100,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 23 Thứ sáu 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 23 Thứ sáu 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 23 Thứ sáu 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 24 Thứ tư 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 24 Thứ tư 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 24 Thứ tư 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 25 Thu 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 25 Thu 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 25 Thu 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 25 Thu 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 25 Thu 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 25 Thu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 25 Thu 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 25 Thu 16:30 $ 5,250 Thợ săn tiền thưởng SHR $5,250 $50,000
Tháng Tư 25 Thu 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 25 Thu 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 25 Thu 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 25 Thu 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 25 Thu 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 25 Thu 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 25 Thu 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 25 Thu 19:00 $ 10,300 Thứ Năm Siêu nhân sự $10,300 $100,000
Tháng Tư 25 Thu 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 25 Thu 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 25 Thu 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 25 Thu 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 25 Thu 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 25 Thu 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 25 Thu 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 26 Thứ sáu 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 26 Thứ sáu 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 26 Thứ sáu 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 27 Ngồi 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 27 Ngồi 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 27 Ngồi 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 27 Ngồi 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 27 Ngồi 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 27 Ngồi 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 27 Ngồi 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 27 Ngồi 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 27 Ngồi 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 27 Ngồi 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 27 Ngồi 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 27 Ngồi 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 27 Ngồi 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 27 Ngồi 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 27 Ngồi 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 27 Ngồi 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 27 Ngồi 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 27 Ngồi 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 27 Ngồi 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 27 Ngồi 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 27 Ngồi 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 13:00 $ 888 Chủ nhật Crazy Eights HR [8-Max] $888 $25,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 13:00 $ 88 Chủ nhật Crazy Eights [8-Max] $88 $10,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 14:00 $ 777 Chủ nhật Lucky Sevens Bounty HR [7-Max] $777 $30,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 14:00 $ 77 Tiền thưởng Lucky Sevens Chủ nhật [7-Max] $77 $15,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 15:00 $ 150 Chủ nhật Monster Stack $150 $20,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 15:00 $ 30 Chủ nhật Monster Stack $30 $15,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 15:30 $ 215 Chủ nhật Deepstack Bounty Turbo $215 $25,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 15:30 $ 25 Chủ nhật Deepstack Bounty Turbo $25 $20,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 16:30 $ 5,250 Thợ săn tiền thưởng chủ nhật SHR $5,250 $100,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 16:30 $ 525 Chủ nhật Bounty Hunters HR Main $525 $75,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 16:30 $ 54 Chủ nhật Bounty Hunters Main $54 $30,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Chủ nhật Nhân sự trò chơi rất lớn $2,100 $75,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 17:30 $ 215 Chủ nhật Bounty Big Game $215 $50,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 17:30 $ 21.60 Trò chơi lớn tiền thưởng chủ nhật $21.60 $20,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 18:00 $ 525 Sunday Secret KO HR [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $100,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 18:00 $ 52.50 Sunday Secret KO [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $50,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 19:00 $ 10,300 Chủ nhật Super HR $10,300 $200,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 19:00 $ 1,050 Sự kiện chính nhân sự chủ nhật $1,050 $75,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 19:00 Sự kiện chính Chủ nhật $ 250 $250 $40,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng chủ nhật $400 $40,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 19:30 $ 40 Chủ nhật Bounty King Jr $40 $25,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 20:30 $ 525 Chủ nhật nhanh năm giờ [5-Max] $525 $25,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 20:30 $ 55 Chủ nhật nhanh năm [5-Max] $55 $12,500
Tháng Tư 28 Mặt trời 21:30 $ 215 Hồi chiêu Chủ nhật [Bounty Turbo] $215 $20,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 21:30 $ 25 Chủ nhật hồi chiêu [Bounty Turbo] $25 $15,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 22:30 $ 150 Chủ nhật Bounty Turbo Takedown [50 BB] $150 $15,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 23:30 $300 Tiết kiệm Chủ nhật [Hyper] $300 $15,000
Tháng Tư 28 Mặt trời 23:30 $30 Tiết kiệm Chủ nhật [Hyper] $30 $10,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 0:30 $ 125 Sunday Madness [Bounty Hyper] $125 $10,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 1:30 $ 525 Chủ nhật Nhân sự gần hơn [Bounty Hyper] $525 $15,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 15:00 $ 150 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $150 $10,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 15:00 $ 30 Ngăn xếp quái vật hàng ngày $30 $10,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 15:30 $ 215 Deepstack Bounty Turbo $215 $15,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 15:30 $ 25 Deepstack Bounty Turbo $25 $15,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 16:30 $ 525 Bounty Hunters HR $525 $25,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 16:30 $ 54 Tiền thưởng chính hàng ngày $54 $20,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 16:30 $ 5,250 Thợ săn tiền thưởng SHR $5,250 $50,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 17:30 $ 2,100 Tiền thưởng Nhân sự trò chơi rất lớn $2,150 $25,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 17:30 $ 215 Bounty Big Game $215 $20,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 17:30 $ 21.60 Bounty Big Game $21.60 $15,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 18:00 Sự kiện chính MYSTERY BOUNTY - $ 100K Tiền thưởng hàng đầu [Giai đoạn cuối] $210 $1,000,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 18:00 $ 525 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $525 $40,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 18:00 $ 52.50 KO bí mật [Tiền thưởng bí ẩn] $52.50 $25,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 19:00 $ 1,050 Nhân sự sự kiện chính hàng ngày $1,050 $30,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 19:00 Sự kiện chính hàng ngày $ 250 $250 $15,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 19:00 $ 10,300 Thứ Hai Siêu nhân sự $10,300 $100,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 19:30 $ 400 Vua tiền thưởng Omaholic $400 $20,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 19:30 $ 44 Omaholic Bounty King Jr $44 $12,500
Tháng Tư 29 Thứ hai 20:30 $55 Năm Nhanh [5-Max] $55 $7,500
Tháng Tư 29 Thứ hai 21:30 $ 215 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $215 $10,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 21:30 $ 25 Hồi chiêu hàng ngày [Bounty Turbo] $25 $10,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 22:30 $ 150 Tiền thưởng Turbo Takedown [50 BB] $150 $10,000
Tháng Tư 29 Thứ hai 23:30 Trình tiết kiệm $300 ngày [Hyper] $300 $10,000
Tháng Tư 30 Thứ sáu 0:30 $ 88 Late Night Madness [Bounty Hyper] $88 $5,000

Leaderboard

Tổng cộng $ 100K

Điểm bảng xếp hạng = nhật ký (tổng giải thưởng) / sqrt (xếp hạng tương đối)
Xếp hạng tương đối = Vị trí kết thúc / Số lượng người tham gia

Điều khoản &� Điều kiện
  • Người chơi phải ở độ tuổi 18+, 19+, 21+ hoặc 24+ tùy theo khu vực pháp lý, để tham gia.
  • Xin lưu ý rằng bất kỳ giải thưởng hoặc đảm bảo nào cũng có thể thay đổi và một số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không hiện hành. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo được liệt kê trong ứng dụng trò chơi để biết thông tin cập nhật nhất.
  • Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc đình chỉ bất kỳ chương trình khuyến mãi, giải đấu hoặc tính năng trò chơi nào bất cứ lúc nào.
  • Nếu bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ về hoạt động gian lận, chúng tôi có quyền điều tra và loại bỏ người chơi nếu được xác nhận.
  • Các điều khoản và điều kiện này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web, có thể được tìm thấy trong ứng dụng khách trò chơi.
Các quy tắc tiêu chuẩn được áp dụng.
Cờ bạc khiến bạn phải trả giá bao nhiêu? Dừng lại đúng giờ, chơi có trách nhiệm www.begambleaware.org | RO | DE (BZGA | BUWEI) | ĐƯỢC | FI | Vương quốc Anh | PH