Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 24. helmikuuta 2023 alkaen.

GGPoker haluaa suojella henkilötietojen yksityisyyttä, joita saatat halutessasi antaa meille ("henkilötiedot"). GGPoker varmistaa, että henkilötietojesi käsittely on vuoden 2018 tietosuojalain ja yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") (asetus (EU) 2016/679) mukaista. Näin ollen GGPoker julkaisee tämän käytännön ilmoittaakseen sinulle, miten käytämme henkilötietojasi.

Johdanto

1.1 Tässä tietosuojakäytännössä esitetään tapa, jolla GGPoker ("me" tai "meidät"), jota hallinnoi GG International Limited, Mansaarella rekisteröity yritys, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa PO Box 227, CLINCH'S HOUSE, LORD STREET, DOUGLAS, IM99 1RZ, Mansaari, joka puolestaan on osa NSUS Groupia, kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ja varmistaa, että me toteutamme alla mainitut toimenpiteet tällaisten henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi.

1.2 Käyttämällä palveluitamme vahvistat, että olet lukenut tämän tietosuojakäytännön ehdot ja hyväksyt ne sekä annat suostumuksesi siihen, että GGPoker käyttää henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön kohdassa 3 mainittuihin tarkoituksiin. Jos et halua antaa henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä perusteella, sinun ei tule syöttää asiaankuuluvia tietoja verkkosivustolle tai antaa henkilötietojasi meille muulla tavoin. Jos et kuitenkaan anna henkilötietojasi, et ehkä pysty käyttämään kaikkia palveluita.

1.3 Tässä tietosuojakäytännössä määrittelemättömät isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit määritellään käyttöehdoissa.

Tämä tietosuojakäytäntö on sisällytetty käyttöehtoihin ja on niiden osa.

1.4 Määritelmät:

 • Seuraavilla tässä asiakirjassa käytetyillä termeillä 'anonymisointi', 'rekisterinpitäjä', 'henkilötietojen käsittelijä', 'rekisteröity', 'tietojen siirrettävyys', 'henkilötiedot', 'käsitellyt/käsittely', 'pseudonymisointi', 'henkilötietojen rajatylittävä käsittely' ja 'valvontaviranomainen' on sama merkitys kuin GDPR:ssä.
 • "Sinä" tarkoittaa GGPokerin palveluita käyttävää pelaajaa, 'Rekisteröityä'.
 • "Vierailija" tarkoittaa muuta henkilöä kuin käyttäjää, joka käyttää julkista aluetta, mutta jolla ei ole pääsyä Sivuston tai Palvelun rajoitettuihin alueisiin.

1.5 Periaatteet:

Tämä käytäntö perustuu seuraaviin GDPR:n periaatteisiin:

 • Henkilötietoja käsitellään laillisella, oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla;
 • Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään ainoastaan määriteltyjä, nimenomaisia ja laillisia tarkoituksia varten, eikä mitään näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimatonta jatkokäsittelyä suoriteta;
 • Henkilötietojen keräämisen ja säilyttämisen on oltava asianmukaista, relevanttia ja rajoitettava siihen, mikä on tarpeen suhteessa siihen tarkoitukseen, jota varten niitä käsitellään;
 • Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä osoitteessa Jopa ;
 • Kaikki kohtuulliset toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että henkilötiedot, jotka ovat virheellisiä niiden käsittelyn tarkoituksiin nähden, poistetaan tai oikaistaan viipymättä;
 • Henkilötietoja säilytetään muodossa, josta rekisteröity voidaan tunnistaa, enintään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta;
 • Kaikki henkilötiedot on pidettävä luottamuksellisina ja säilytettävä tavalla, joka takaa asianmukaisen turvallisuuden;
 • Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos se on tarpeen, jotta ne voivat tarjota palveluja sopimuksen mukaan;
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihin ja niiden oikaisemista tai poistamista, käsittelyn rajoittamista tai käsittelyn vastustamista sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Keräämämme tiedot

2.1 Keräämme henkilökohtaisia tietojasi rekisteröidessäsi tilin osana palvelujen tarjoamista sinulle. "Henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikkia tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti tai joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, kotiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnustiedot, sähköiset sijaintitiedot ja sähköisen laitteen tiedot - tämä kattaa passin/lisenssin, MAC-osoitteen ja IP-osoitteen.

2.2 Osana palvelujen tarjoamista sinulle keräämme myös tietoja suorittamistasi tapahtumista, mukaan lukien tiedot käytetyistä maksukorteista, tiedot pelaamistasi peleistä ja taustalla olevista pelitapahtumista.

 

Miten käytämme henkilökohtaisia tietojasi

3.1 Palveluita tarjotessamme varmistamme, että keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme:

3.1.1 Tilisi ja tietojesi perustaminen, hallinnointi ja hallinta (mukaan lukien talletusten ja nostojen käsittely);

3.1.2 Palveluiden tarjoaminen ja personointi (mukaan lukien vedonlyönnin ja pelien pelaamisen mahdollistaminen);

3.1.3 Vastaanottaa yhteydenottojasi ja pyyntöjäsi ja vastata niihin;

3.1.4 Ilmoittaa sinulle ohjelmistoon ja/tai palveluihin tehdyistä päivityksistä;

3.1.5 Varmistaa, että pystymme täyttämään tiliäsi koskevat lakisääteiset velvollisuutemme, muun muassa tarkistamalla meille antamiesi tietojen oikeellisuuden;

3.1.6 Noudatamme sovellettavien lakien mukaisia velvoitteitamme ja velvoitteitamme sääntelyviranomaisia kohtaan niillä lainkäyttöalueilla, joilla meillä on toimilupa (Mansaari);

3.1.7 tutkia ja avustaa tutkimuksissa, jotka koskevat epäiltyä lainvastaista, petollista tai muuta epäasiallista toimintaa, joka liittyy palveluihin (mukaan lukien tarvittaessa valtuutettujen tahojen/viranomaisten pyyntöjen käsittely tietojen jakamiseksi);

3.1.8 Toteuttaa markkinatutkimuskampanjoita;

3.1.9 tilastojen laatiminen sinun ja muiden asiakkaiden palveluiden käytöstä;

3.1.10 antaa sinulle tietoa ja tukea palveluista, mukaan lukien palveluihin tehdyt muutokset, tekniset päivitykset ja muutokset käyttöehtoihin (mukaan lukien tämä tietosuojakäytäntö);

3.1.11 Edellyttäen, että olet "opt-in" etkä "opt-out" tästä vaihtoehdosta, pitää sinut ajan tasalla tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä tarjouksista ja kampanjoista;

3.1.12 tukemaan muita tarkoituksia, jotka ovat tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai jotka on nimenomaisesti ilmoitettu silloin, kun annoit henkilötietosi. Nämä ovat "tarkoitukset", joita varten voimme kerätä henkilötietojasi.

3.1.13 Noudattaaksemme kaikkia sovellettavia säännöksiä annamme joitakin henkilötietojasi kolmansille osapuolille (mukaan lukien rahoituslaitokset, ikätarkastus ja luottotietotoimistot). Luottotietotoimistot tarjoavat palveluja henkilöllisyyden todentamiseksi, luottoriskin ja kohtuuhintaisuuden tarkistamiseksi, petosten ehkäisemiseksi, rahanpesun torjumiseksi ja jäljittämiseksi. Tieto hausta ja tuloksista säilytetään, ja kolmas osapuoli voi käyttää tietoja auttaakseen muita yrityksiä todentamistarkoituksessa (laillinen tarkoitus).

3.2 Tallennettuja maksutietojasi käytetään helpottamaan tulevia maksutapahtumia, jotka olet käynnistänyt GGPokerin kassalla.

3.3 Jos haluat milloin tahansa, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn edellä mainittuja tarkoituksia varten, sinun on otettava meihin yhteyttä, ja me ryhdymme tarvittaviin toimiin lopettaaksemme tietojen käsittelyn. Huomaa, että tämä voi tarkoittaa, että tilisi suljetaan. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected].

3.4 Palvelun hyvän laadun varmistamiseksi voimme seurata kaikkea kanssamme käytävää kirjallista tai sähköpostitse tapahtuvaa viestintää ("tallenteet"). Kaikki tallenteet pysyvät GGPokerin omaisuutena ja niitä käytetään vain yllä mainittuihin tarkoituksiin.

3.5 Jos Käsittelyn tarkoitukset muuttuvat, ilmoitamme siitä sinulle tietosuojailmoituksella, jossa kerromme sinulle muutoksista ja pyydämme mahdollisesti tarvittavaa lisäsuostumusta.

3.6 Jakaa tietojasi ammatillisten neuvonantajiemme kanssa oikeutettujen etujen vuoksi, jotta voimme saada ammatillisia neuvoja oikeudellisia ja liiketoiminnallisia tarpeita varten sekä petosten ja huijausten estämiseksi.

 

Henkilökohtaisten tietojen luovuttaminen

4.1 Lukuun ottamatta tässä Käytännössä kuvattuja tapauksia, emme luovuta tarkoituksellisesti Palvelussa keräämiämme ja/tai säilyttämiämme henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman sinun etukäteen antamaasi nimenomaista suostumusta. Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Kaikki konserniimme kuuluvat yritykset (mukaan lukien niiden työntekijät ja alihankkijat), jotka avustavat meitä palvelujen tarjoamisessa tai joilla on muutoin tarve tietää kyseiset tiedot;
 • Kolmannet osapuolet, jotka avustavat meitä palvelujen tarjoamisessa, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) maksujen käsittelijät ja markkinointipalvelujen tarjoajat;
 • Kaikki kolmannet osapuolet, jotka voivat auttaa meitä henkilötietojesi oikeellisuuden tarkistamisessa, mukaan lukien rahoituslaitokset ja luottotietotoimistot (tällainen kolmas osapuoli voi säilyttää tiedonhausta tallenteen). Turvallisuuden käyttö/suunniteltu käyttö kuuluu tähän kategoriaan henkilöllisyyden ja asiakirjojen tarkistamista varten;
 • Kolmannet osapuolet, jotka auttavat meitä Palveluiden käytön valvonnassa, mukaan lukien petosten, huijausten ja salaisen yhteistyön havaitseminen ja estäminen;
 • Kaikki alihankkijat tai muut neuvonantajat, jotka tarkastavat liiketoimintaprosessejamme tai joilla on tarve saada pääsy näihin tietoihin neuvonantotarkoituksessa;
 • Kaikki lainvalvontaviranomaiset, joilla voi olla kohtuullinen vaatimus päästä käsiksi henkilötietoihisi;
 • Muut online-pelisivustot, pankit, luottokorttiyhtiöt ja asianmukaiset virastot, jos sinun todetaan huijanneen tai yrittäneen huijata meitä tai muita palveluidemme käyttäjiä meidän ja muiden online-pelisivustojen oikeutettujen etujemme tai lakisääteisen velvollisuutemme perusteella petosten ja/tai huijausten estämiseksi;
 • kaikki sääntelyelimet tai valtuutetut tahot, joilla voi olla kohtuullinen vaatimus päästä käsiksi henkilötietoihisi; ja
 • GGPokerin mahdolliset ostajat tai siihen tai konserniin kuuluviin yrityksiin sijoittajat (myös maksukyvyttömyystilanteessa).

4.2 Pidämme rekisteröidyt ajan tasalla ja varmistamme, että nämä luotettavat kumppanit ja/tai kolmannet osapuolet noudattavat pakollisia tietosuojatoimenpiteitä. Tällaisen tiedonsiirron aikana toteutamme kaikki asianmukaiset organisatoriset, tekniset ja oikeudelliset suojatoimenpiteet.

4.3 Yhtiö antaa asiakkailleen mahdollisuuden käyttää "chat-huoneita", joissa pelaajat voivat kommunikoida keskenään. Vaikka varmistamme, että pelaajat noudattavat "chat-huonekäytännössä" asetettuja ehtoja, emme ole vastuussa chat-huoneidemme käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tietomurroista. Siksi otat vastuun, emmekä missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua tietomurroista.

4.4 Jos haluat milloin tahansa, että lopetamme henkilötietojesi käsittelyn edellä mainittuja tarkoituksia varten, sinun on otettava meihin yhteyttä, ja me ryhdymme tarvittaviin toimiin lopettaaksemme tietojen käsittelyn. Huomaa, että tämä voi tarkoittaa, että tilisi suljetaan. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected]

 

Rekisteröidyn oikeudet

5.1 Kunnioitamme yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksiasi ja tarjoamme sinulle kohtuullisen pääsyn henkilötietoihin, jotka olet mahdollisesti antanut Palveluiden käytön yhteydessä. Tärkeimmät tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi ovat:

 • oikeus saada tietoja;
 • oikeus saada pääsy;
 • oikeus tietojen oikaisemiseen;
 • oikeus tietojen poistamiseen;
 • oikeus rajoittaa käsittelyä;
 • oikeus vastustaa käsittelyä;
 • oikeus tietojen siirrettävyyteen;
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; ja
 • oikeus peruuttaa suostumus.

5.2 Jos haluat tutustua muihin hallussamme oleviin henkilötietoihisi tai muuttaa niitä tai pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: [email protected]. Vastaamme pyyntöösi seitsemänkymmenen kahden (72) tunnin kuluessa ja käsittelemme sen viipymättä. GGPoker vastaa näihin pyyntöihin kuukauden kuluessa, ja tätä aikaa voidaan pidentää erityisen monimutkaisten pyyntöjen osalta sovellettavan lain mukaisesti. Säilytämme tietojasi niin kauan kuin tilisi on aktiivinen, jos se on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi sinulle tai laillisten velvoitteidemme noudattamiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja sopimustemme noudattamisen valvomiseksi kohdassa 13 kuvatulla tavalla.

5.3 Voit päivittää, korjata tai poistaa tilisi tietoja ja asetuksia milloin tahansa menemällä tilisi asetukset -sivulle Kassan 'Oma tili' -välilehdellä. Huomaa, että vaikka kaikki tekemäsi muutokset näkyvät aktiivisten käyttäjien tietokannoissa välittömästi tai kohtuullisen ajan kuluessa, voimme säilyttää kaikki antamasi tiedot varmuuskopiointia, arkistointia, petosten ja väärinkäytösten estämistä, analyysejä, lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä varten tai jos uskomme muutoin perustellusti, että meillä on siihen oikeutettu syy. Sovellamme tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan anonymisointia tai pseudonymisointia henkilötietoihin vähentääkseen rekisteröityihin kohdistuvia riskejä.

5.4 Voit kieltäytyä jakamasta tiettyjä henkilötietoja kanssamme, jolloin emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle joitakin tai kaikkia Palvelun ominaisuuksia ja toimintoja.

5.5 Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä laillisin perustein, paitsi jos sovellettava laki sallii toisin.

5.6 Pidätämme oikeuden pidättäytyä henkilötietojen luovuttamisesta sovellettavan lain mukaisesti, jos luovuttaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

5.7 Sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen, jolloin sinä rekisteröitynä voit pyytää saada kaikki säilyttämämme henkilötiedot maksutta jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Pidätämme kuitenkin oikeuden periä maksun tällaisten pyyntöjen täyttämisestä, jos niitä pidetään ilmeisen perusteettomina tai kohtuuttomina. Yhtiö voi periä kohtuullisen hallintokustannusmaksun, jos pyydetään lisäkopioita. Me pidämme kirjaa, mukaan lukien "loki" näistä pyynnöistä.

5.8 Kun saamme rekisteröidyiltä pyyntöjä henkilötietojen hävittämisestä, varmistamme, että nämä pyynnöt käsitellään kohtuullisessa ajassa. Pidämme kirjaa, mukaan lukien loki, näistä pyynnöistä.

5.9 Pyrimme myös hankkimaan asianmukaiset hävitysmekanismit sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei vuoda organisaation ulkopuolelle.

5.10 Jos emme noudata vaadittuja tietosuojavelvoitteita, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Yhteydenotto meihin

6.1 Saadaksesi täydelliset tiedot GGPoker Groupin jäsenistä ja siitä, missä ne toimivat, ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected].

6.2 Jos uskot milloin tahansa, että emme ole noudattaneet tätä tietosuojakäytäntöä, ota meihin yhteyttä osoitteeseen [email protected], niin pyrimme viipymättä selvittämään ja korjaamaan ongelman.

 

Mainonta ja evästeiden käyttö

7.1 Evästeet ovat tietoja, jotka verkkosivusto siirtää tietokoneesi kiintolevylle tietojen tallentamista varten. Evästeet voivat tehdä verkosta hyödyllisemmän tallentamalla tietoja mieltymyksistäsi tietyillä sivustoilla, jolloin verkkosivustojen omistajat voivat tarjota käyttäjilleen hyödyllisempiä ominaisuuksia. Evästeet eivät sisällä nimi- tai osoitetietoja tai tietoja, joiden avulla sinuun voitaisiin ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavoin. Useimmat selaimet on aluksi asetettu hyväksymään evästeet. Voit halutessasi asettaa selaimesi poistamaan evästeet käytöstä tai ilmoittamaan, kun niitä asetetaan.

7.2 Tietoa evästeiden poistamisesta käytöstä saat joko käyttöjärjestelmän käyttöoppaasta tai selaimen oppaasta tai ottamalla yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan. Koska GGPoker saattaa kuitenkin joskus käyttää evästeitä, et ehkä pysty hyödyntämään verkkosivustoamme täysimääräisesti, jos poistat evästeet käytöstä.

7.3 Nettipokeripalvelumme käyttää istuntoevästejä istuntosi luomiseen ja ylläpitämiseen kanssamme. Kun evästeet ovat käytössä, sinun ei pitäisi huomata mitään eroa palvelussa. GGPoker vaatii selaimesi hyväksymään istuntoevästeen ennen kuin voit kirjautua sisään tai rekisteröityä palveluun. Istuntoevästeet ovat olemassa vain siihen asti, kunnes suljet selaimesi, toisin kuin pysyvät evästeet, joita selaimesi säilyttää, kunnes ne vanhentuvat. Jos selaimesi on asetettu estämään evästeet, voit rajoittaa GGPokerin käyttöäsi.

7.4 GGPokerin verkkosivut voivat sisältää elektronisia kuvia, jotka tunnetaan nimellä web beaconit tai spotlight-tagit. Näiden avulla GGPoker voi laskea käyttäjät, jotka ovat vierailleet tietyillä sivuilla verkkosivustollamme. Emme käytä web beaconeita ja spotlight-tageja henkilökohtaisten tietojesi saamiseksi, vaan ne ovat vain työkalu, jota käytämme analysoidaksemme, mitä verkkosivuja asiakkaat katsovat, yhdistetyllä tavalla."

7.5 Jos vastustat evästeitä tai haluat poistaa tietokoneellesi jo tallennetut evästeet, noudata verkkoselaimesi tai vastaavan ohjelmiston ohjeita olemassa olevien evästeiden poistamiseksi ja tulevien evästeiden poistamiseksi käytöstä. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.aboutcookies.org. Huomaa, että poistamalla tai poistamalla evästeet käytöstä et ehkä pääse käyttämään tiettyjä verkkosivuston alueita tai ominaisuuksia.

7.6 Osana verkkosivuston toimintaa ja sivuston liikennettä koskevaa tilastollista analyysia varten verkkosivustomme kirjaa automaattisesti internetin IP-osoitteet. Emme kirjaa verkkosivuston kävijöiden sähköpostiosoitteita. Mainontajärjestelmämme kirjaa IP-osoitteet, jotta voimme tarjota tarkempia mainosominaisuuksia, kuten kielikohtaisia bannereita.

7.7 Vaikka verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä verkkosivustoille, joita ylläpitävät muut osapuolet kuin me, emme ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

 

Alaikäisten ja lasten yksityisyys

8.1 Alaikäisten yksityisyyden suojaaminen on erityisen tärkeää. Palveluamme ei ole suunnattu alle 18-vuotiaille lapsille, emmekä tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 18-vuotias, älä käytä tai käytä Palvelua missään vaiheessa tai millään tavalla. Jos saamme tietää, että Palvelussa on kerätty henkilötietoja alle 18-vuotiailta henkilöiltä, ryhdymme asianmukaisiin toimiin näiden tietojen poistamiseksi. Jos olet vanhempi tai huoltaja ja huomaat, että alle 18-vuotiaalla lapsellasi on tili Palvelussa, voit ilmoittaa siitä meille osoitteeseen [email protected] ja pyytää meitä poistamaan lapsesi henkilötiedot järjestelmistämme.

 

Turvallisuus

9.1 Toteutamme asianmukaisia turvatoimia suojellaksemme tietojasi katoamiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, paljastamiselta tai tuhoamiselta. GGPoker on ryhtynyt toimenpiteisiin varmistaakseen henkilötietoja käsittelevien järjestelmien ja palveluiden jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden ja kestävyyden, ja se palauttaa tietojen saatavuuden ja saatavuuden oikea-aikaisesti fyysisen tai teknisen häiriön sattuessa.

9.2 Voittosi ja kotiutuksesi pidetään ehdottoman luottamuksellisina, ja voittotiedot tallennetaan turvallisiin toimintaympäristöihin. Emme luovuta voittotietoja kolmansille osapuolille, ellei laki, asetus tai vastaava valtion viranomainen vaadi tietojen luovuttamista.

9.3 Mikään Internetin välityksellä tapahtuva siirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmenetelmä ei ole 100-prosenttisen turvallinen. Emme voi varmistaa tai taata meille lähettämiesi tai palveluun tallentamiesi tietojen turvallisuutta, mutta varmistamme kuitenkin, että henkilötietojen suojaamiseen suunniteltuja riittäviä turvamekanismeja käytetään estämään henkilötietojen varastaminen, väärinkäyttö tai väärinkäyttö ja estämään henkilötietojen tietoturvaloukkaukset. Jos uskot, että henkilötietojasi on vaarannettu, ota meihin yhteyttä [email protected].

 

Tietomurto

10.1 Kun saamme tietää epäillystä tai todellisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta, suoritamme sisäisen tutkimuksen ja ryhdymme asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ajoissa. Jos rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuu riski, ilmoitamme asiasta asianomaisille valvontaviranomaisille ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa.

10.2 Jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille, TVH:n on varmistettava, että kaikille asianomaisille rekisteröidyille ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä.

 

Tietosuoja-asetukset

11.1 Vaikka saatamme antaa sinun säätää yksityisyysasetuksiasi rajoittaaksesi pääsyä tiettyihin henkilötietoihin, ota huomioon, että mikään turvatoimi ei ole täydellinen tai läpäisemätön. Lisäksi emme voi valvoa niiden muiden käyttäjien toimia, joiden kanssa voit päättää jakaa tietojasi. Emme voi emmekä voi taata, että asiattomat henkilöt eivät näe tietoja, joita julkaiset tai lähetät palveluun. Olemme ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin suojellaksemme henkilötietojasi mahdollisimman hyvin siirron aikana käyttämällä verkkosivustollamme HTTPS:ää ja TLS 1.2:ta (vahva protokolla), ECDHE_RSA:ta P-256:lla (vahva avaintenvaihto) ja AES_256_GCM:ää (vahva salausmenetelmä).

 

Tietojen säilyttäminen

12.1 Henkilötietoja, joita käsittelemme mitä tahansa tarkoitusta tai tarkoituksia varten, ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen kyseistä tarkoitusta tai kyseisiä tarkoituksia varten.

12.2 Säilytämme sinusta kerättyjä henkilötietoja vain niin kauan kuin tilisi on aktiivinen tai muutoin rajoitetun ajan niin kauan kuin tarvitsemme niitä niiden tarkoitusten toteuttamiseen, joita varten olemme ne alun perin keränneet, ellei laki toisin edellytä.

12.3 Säilytysajat voivat vaihdella muutamasta kuukaudesta kyselyjen osalta yli kymmeneen vuoteen, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvollisuutemme ja tietojen säilyttämispolitiikkamme mukaisesti, ratkaista riitoja ja panna sopimuksemme täytäntöön tai suojella sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeitä etuja.

12.4 Maksujen käsittelyä koskevien tietojen osalta maksutietojasi säilytetään enintään kahdeksan vuotta. Jos haluat poistaa tallennetut maksutietosi milloin tahansa, se onnistuu GGPokerin kassan kautta.

12.5 Varmistamme, että kaikki työntekijät, edustajat, urakoitsijat, alihankkijat, toimittajat ja muut kolmannet osapuolet noudattavat asettamiamme säilytysaikoja ja että heidät on asianmukaisesti koulutettu noudattamaan niitä.

 

Kansainväliset siirrot

13.1 GGPoker on osa yritysryhmää, ja meille antamasi henkilötiedot voidaan siirtää ja tallentaa Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, koska käytämme toimittajia ja käsittelijöitä, jotka sijaitsevat EU:n/ETA:n ulkopuolella, tai käytämme palvelimia, jotka sijaitsevat EU:n/ETA:n ulkopuolella, kuten kanadalaisen NSUS Groupin tapauksessa tai Mansaarella sijaitsevan GG International Ltd:n tapauksessa, joista molempiin sovelletaan Euroopan komission riittävyyspäätöstä. Henkilötietoja voi käsitellä myös EU:n/ETA:n ulkopuolella toimiva henkilökunta, joka työskentelee GGpokerille. Henkilötietojesi siirto voi tapahtua, jos palvelimemme sijaitsevat EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa tai jos joku palveluntarjoajistamme sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa. Jos siirrämme tai tallennamme henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuolelle tällä tavoin, ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme, että yksityisyydensuojaa koskevat oikeutesi säilyvät suojattuina tässä tietosuojakäytännössä ja GDPR:n ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti. Kaikki kansainväliset siirrot tehdään maihin, joiden hyväksi Euroopan komissio on julkaissut riittävyyspäätöksen, tai jos tällaista riittävyyspäätöstä ei ole julkaistu, GGPoker varmistaa, että käytössä on vakiosopimuslausekkeet, joilla varmistetaan henkilötietojesi suojaaminen.

 

Tietosuojavastaava/edustaja

14.1 Tietosuojavaltuutettu, joka vastaa yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvistä asioista GGPokerilla, on tavoitettavissa osoitteesta: [email protected].

14.2 Henkilötietojen suojaa koskevien sovellettavien säädösten mukaisesti jokainen pyyntö/tiedustelu ratkaistaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

14.3 Kun otamme yhteyttä ja lähetämme tällaisia pyyntöjä, pyrimme kohtuullisin keinoin vahvistamaan henkilöllisyytesi ja estämään henkilötietojen luvattoman käsittelyn.

 

Vastuullisuus

15.1 Olemme vastuussa edellä esitettyjen periaatteiden noudattamisesta ja pystymme osoittamaan sen.

15.2 GGPoker suorittaa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin (DPIA) säännöllisesti ja/tai tietojenkäsittelytoiminnan muutosten yhteydessä tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointiohjeiden mukaisesti.

 

Sovellettava laki

16.1 Tämän politiikan tarkoituksena on noudattaa GG International Limitedin sijoittautumispaikan ja toimintamaan lakeja ja määräyksiä. Jos tämän politiikan ja sovellettavien lakien ja asetusten välillä on ristiriitaa, jälkimmäiset ovat ensisijaisia.

 

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

17.1 Yhtiön kehittyessä saattaa olla tarpeen päivittää tätä käytäntöä, jotta se pysyy mukana verkkosivuston, ohjelmistojen, palvelujen, liiketoiminnan ja sovellettavien lakien muutoksissa. Pidämme kuitenkin aina kiinni sitoumuksestamme kunnioittaa rekisteröidyn yksityisyyttä. Varmistamme, että ilmoitamme rekisteröidyille kaikista tämän käytännön olennaisista muutoksista sähköpostitse (viimeisin rekisteröidyn antama sähköpostiosoite) tai julkaisemme kaikki muut tähän käytäntöön tehdyt muutokset ja niiden voimaantulopäivämäärän verkkosivuston helposti löydettävällä alueella.

 

Voimassaolo

Tämä asiakirja päivitettiin 24. helmikuuta 2023, ja se on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.

Yhteystiedot: Tietosuojavastaava

Sähköposti: [email protected]