Ez az adatvédelmi szabályzat 2023. február 24-től hatályos.

GGPoker gondoskodik az Ön által megadott személyes adatok ("Személyes adatok") védelméről. A GGPoker biztosítja, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása megfeleljen a 2018. évi adatvédelmi törvénynek és az általános adatvédelmi rendeletnek ("GDPR"), (az (EU) 2016/679 rendelet). Ennek megfelelően a GGPoker kiadja ezt a szabályzatot, hogy tájékoztassa Önt az Ön személyes adatainak felhasználásáról.

Bevezetés

1.1 Ez az adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogy a GGPoker ("mi" vagy "minket"), amelyet a GG International Limited, egy Man-szigeti bejegyzésű, a Man-szigeten bejegyzett székhelyű (PO Box 227, CLINCH'S HOUSE, LORD STREET, DOUGLAS, IM99 1RZ, Man-sziget) vállalat működtet, amely viszont az NSUS Group részét képezi, hogyan gyűjti, dolgozza fel és őrzi meg a személyes adatokat, és biztosítja, hogy az alábbi lépéseket megtegyük az ilyen személyes adatok védelme érdekében.

1.2 Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elismeri, hogy elolvasta a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit, és elfogadja azokat, valamint hogy hozzájárul ahhoz, hogy a GGPoker az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat 3. szakaszában meghatározott célokra használja. Ha Ön nem kívánja megadni Személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak alapján, akkor ne adja meg a vonatkozó adatokat a Weboldalon, illetve ne adja meg nekünk Személyes adatait más módon. Ha azonban nem adja meg Személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Szolgáltatások egészét.

1.3 A jelen Adatvédelmi szabályzatban nem definiált nagybetűs kifejezések az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint értendők.

Ez az Adatvédelmi szabályzat beépül a Felhasználási feltételekbe, és annak részét képezi.

1.4 Fogalommeghatározások:

 • Az e dokumentumban használt következő kifejezések: "anonimizálás", "adatkezelő", "adatfeldolgozó", "érintett", "adathordozhatóság" "személyes adatok", "feldolgozott/feldolgozás", "álnevesítés", "személyes adatok határokon átnyúló feldolgozása", "felügyeleti hatóság" a GDPR-ban foglaltakkal azonos jelentéssel bírnak.
 • "Ön": a játékos, az "Érintett", aki a GGPoker szolgáltatásait használja.
 • "Látogató": a felhasználóktól eltérő olyan személy, aki a nyilvános területet használja, de nem fér hozzá a Webhely vagy a Szolgáltatás korlátozott területeire.

1.5 Alapelvek:

Ez a szabályzat a következő GDPR-elveken alapul:

 • A személyes adatok feldolgozásának jogszerű, tisztességes és átlátható módon kell történnie;
 • A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és megőrzése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból történik, és nem kerül sor olyan további feldolgozásra, amely e célokkal összeegyeztethetetlen;
 • A személyes adatok gyűjtésének és megőrzésének megfelelőnek, relevánsnak és az adatkezelés céljával összefüggésben szükséges mértékre korlátozottnak kell lennie;
 • A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;
 • Minden ésszerű lépést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a feldolgozás céljaira tekintettel pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely lehetővé teszi az Érintett azonosítását, de csak addig, amíg az a személyes adatok kezelésének céljához szükséges;
 • Minden személyes adatot bizalmasan kell kezelni és olyan módon kell tárolni, amely biztosítja a megfelelő biztonságot;
 • A személyes adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha az szükséges ahhoz, hogy azok megállapodás alapján szolgáltatásokat nyújthassanak;
 • Az Érintetteknek joguk van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, a feldolgozás korlátozásához, vagy a feldolgozás elleni tiltakozáshoz, valamint az adathordozhatósághoz.

Az általunk gyűjtött információk

2.1 A Szolgáltatások nyújtásának részeként gyűjtjük az Ön személyes adatait a fiók regisztrálásakor. "Személyes adat": minden olyan információ, amely alapján Ön személyesen azonosítható vagy azonosítható, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön nevét, vezetéknevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát, mobilszámát, születési dátumát, kormányzati azonosító adatait, elektronikus helymeghatározó adatait és elektronikus eszköz adatait - ez magában foglalja az útlevelet/engedélyt, MAC-címet és IP-címet.

2.2 A Szolgáltatások nyújtásának részeként adatokat gyűjtünk az Ön által végrehajtott tranzakciókról is, beleértve a használt fizetési kártyák adatait, a játszott játékok adatait és a mögöttes szerencsejáték-tranzakciókat.

 

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

3.1 Szolgáltatásaink nyújtása során biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait a GDPR-nak megfelelően gyűjtjük, tároljuk és kezeljük. Személyes adatait azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük számunkra:

3.1.1 Számlájának és nyilvántartásának létrehozása, kezelése és adminisztrálása (beleértve a befizetések és kifizetések feldolgozását);

3.1.2 A Szolgáltatások nyújtása és személyre szabása (beleértve a fogadások és a játékaink játszásának lehetővé tételét);

3.1.3 Az Ön kommunikációjának és kéréseinek fogadása és megválaszolása;

3.1.4 Értesíti Önt a Szoftver és/vagy a Szolgáltatások frissítéseiről;

3.1.5 Annak biztosítása, hogy képesek legyünk eleget tenni az Ön Számlájával kapcsolatos szabályozási kötelezettségeinknek, többek között az Ön által megadott információk pontosságának ellenőrzésével;

3.1.6 Megfeleljünk a vonatkozó törvények szerinti kötelezettségeinknek és a szabályozó hatóságok felé fennálló kötelezettségeinknek azokban a joghatóságokban, ahol engedélyünk van (Man-sziget);

3.1.7 A Szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételezett jogellenes, csalárd vagy egyéb helytelen tevékenység kivizsgálása és az abban való közreműködés (beleértve adott esetben a felhatalmazott szervezetek/hatóságok információmegosztásra vonatkozó kéréseinek kezelését);

3.1.8 Piackutatási kampányok végrehajtása;

3.1.9 Statisztikák készítése a Szolgáltatások Ön és más ügyfelek általi használatával kapcsolatban;

3.1.10 A Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és támogatás nyújtása Önnek, beleértve a Szolgáltatások módosításait, a technikai frissítéseket és a Felhasználási feltételek (beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot) módosításait;

3.1.11 Amennyiben Ön "opt-in" és nem "opt-out", tájékoztatni Önt a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatokról és promóciókról;

3.1.12 bármely más olyan cél támogatása, amely a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy amelyet Ön a személyes adatainak megadásakor kifejezetten megjelölt. Ezek azok a "Célok", amelyek érdekében gyűjthetjük az Ön Személyes adatait.

3.1.13 Az összes vonatkozó szabályozás betartása érdekében az Ön személyes adatainak egy részét harmadik feleknek (beleértve a pénzügyi intézményeket, az életkor-ellenőrzést és a hitelinformációs ügynökségeket) adjuk át. A hitelreferencia-ügynökségek szolgáltatásokat nyújtanak a személyazonosság ellenőrzése, a hitelkockázat és a megfizethetőség ellenőrzése, a csalás megelőzése, a pénzmosás elleni küzdelem és a nyomon követés céljából. A keresés és az eredmények nyilvántartása megmarad, és a harmadik fél felhasználhatja az információkat arra, hogy más vállalatoknak segítsen az ellenőrzésben (jogos cél).

3.2 Az Ön által tárolt fizetési adatait a GGPoker Pénztárban az Ön által kezdeményezett jövőbeli tranzakciók megkönnyítésére használjuk.

3.3 Ha bármikor azt szeretné, hogy a fenti célokból történő Személyes adatainak feldolgozását leállítsuk, akkor lépjen kapcsolatba velünk, és mi megtesszük a megfelelő lépéseket a feldolgozás leállítása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez azt jelentheti, hogy a Fiókját bezárjuk. Kapcsolatba léphet velünk a [email protected] címen.

3.4 A szolgáltatás jó minőségének biztosítása érdekében figyelemmel kísérhetjük az Ön velünk folytatott bármilyen kommunikációját, akár írásban, akár elektronikus levélben ("felvételek"). Minden felvétel a GGPoker tulajdonában marad, és kizárólag a fent felsorolt célokra kerül felhasználásra.

3.5 Amennyiben az adatkezelés céljai megváltoznak, akkor Önt egy adatvédelmi nyilatkozatban értesítjük, amelyben tájékoztatjuk Önt a változásokról, és kérjük az esetlegesen szükséges további hozzájárulást.

3.6 Az Ön adatainak megosztása szakmai tanácsadóinkkal jogos érdekből, hogy jogi, üzleti igényekkel kapcsolatos szakmai tanácsokat kapjunk, valamint hogy megelőzzük a csalást és a csalást.

 

Személyes adatainak közzététele

4.1 A jelen Szabályzatban leírtak kivételével a Szolgáltatásban gyűjtött és/vagy megőrzött Személyes adatokat az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk ki szándékosan harmadik félnek. Személyes adatokat a következő körülmények között adhatunk át harmadik félnek:

 • Csoportunkon belül bármely olyan vállalat (beleértve annak alkalmazottait és alvállalkozóit is), amely segít nekünk a Szolgáltatások nyújtásában, vagy amelynek egyébként szüksége van az ilyen információk megismerésére;
 • Bármely harmadik fél, amely segít minket a Szolgáltatások nyújtásában, beleértve (de nem kizárólagosan) a fizetési folyamatokat feldolgozó és marketingszolgáltatókat;
 • Bármely harmadik fél, amely segíthet nekünk az Ön személyes adatai pontosságának ellenőrzésében, beleértve a pénzügyi intézményeket és a hitelinformációs ügynökségeket (a keresésről készült feljegyzést az ilyen harmadik fél megőrizheti. A biztonsági felhasználás/tervezett felhasználás ebbe a kategóriába fog tartozni a személyazonossági és okmányellenőrzéshez;
 • Bármely harmadik fél, aki segít nekünk a Szolgáltatások használatának ellenőrzésében, beleértve a csalás, csalás és összejátszás felderítését és megelőzését;
 • Bármely vállalkozó vagy egyéb tanácsadó, aki üzleti folyamatainkat ellenőrzi, vagy akinek tanácsadás céljából szüksége van az ilyen információkhoz való hozzáférésre;
 • Bármely bűnüldöző szerv, amelynek ésszerű igénye lehet az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre;
 • Más online szerencsejáték-oldalak, bankok, hitelkártya-társaságok és megfelelő ügynökségek, amennyiben Ön csalást követett el vagy megpróbált becsapni minket vagy szolgáltatásaink bármely más felhasználóját a mi és más online szerencsejáték-oldalak jogos érdeke vagy a csalás és/vagy csalás megelőzésére vonatkozó jogi kötelezettség alapján;
 • bármely szabályozó szerv vagy felhatalmazott szervezet, amelynek ésszerű igénye lehet az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre; és
 • A GGPoker bármely potenciális vásárlója vagy a vagy a csoportunkhoz tartozó bármely vállalat befektetője (beleértve fizetésképtelenség esetén is).

4.2 Tájékoztatjuk az Érintetteket, és biztosítjuk, hogy ezek a megbízható partnerek és/vagy harmadik felek betartják a kötelező adatvédelmi intézkedéseket. Az ilyen adattovábbítás során megteszünk minden megfelelő szervezési, technikai és jogi védelmi intézkedést.

4.3 A Társaság lehetőséget biztosít ügyfeleinek "chatszobák" használatára, ahol a játékosok kommunikálhatnak egymással. Bár biztosítjuk, hogy a játékosok a "chatszobák szabályzatában" meghatározott feltételeket betartsák, nem vállalunk felelősséget a chatszobák használatából eredő esetleges adatszegésekért. Ezért Ön vállalja a felelősséget, és semmilyen körülmények között nem vagyunk felelősek az esetleges adatszegésből eredő károkért.

4.4 Ha bármikor szeretné, hogy a fenti célokból történő személyes adatainak feldolgozását leállítsuk, akkor lépjen kapcsolatba velünk, és mi megtesszük a megfelelő lépéseket a feldolgozás leállítása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez azt jelentheti, hogy a Fiókját bezárjuk. Kapcsolatba léphet velünk [email protected]

 

Az érintettek jogai

5.1 Tiszteletben tartjuk az Ön személyiségi jogait, és ésszerű hozzáférést biztosítunk Önnek a Szolgáltatások használata során megadott Személyes adataihoz. A GDPR szerinti fő jogai a következők:

 • a tájékoztatáshoz való jog;
 • a hozzáférés joga;
 • a helyesbítéshez való jog;
 • a törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a feldolgozás elleni tiltakozás joga;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog; és
 • a hozzájárulás visszavonásának joga.

5.2 Ha szeretne hozzáférni az Önről tárolt egyéb személyes adataihoz, módosítani azokat, vagy kérheti, hogy töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, akkor a következő e-mail címen léphet velünk kapcsolatba: [email protected] Hetvenkét (72) órán belül visszaigazoljuk a kérését, és haladéktalanul kezeljük azt. A GGPoker egy hónapon belül válaszol ezekre a kérésekre, azzal a lehetőséggel, hogy ezt az időtartamot különösen összetett kérések esetén az alkalmazandó joggal összhangban meghosszabbíthatjuk. Az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Ön fiókja aktív, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, vagy hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek, vitákat rendezzünk és érvényt szerezzünk megállapodásainknak a 13. pontban leírtak szerint.

5.3 Számlaadatait és beállításait bármikor frissítheti, javíthatja vagy törölheti, ha a Pénztárban a "Saját számla" fülön a Számla beállításai oldalra lép. Felhívjuk figyelmét, hogy bár az Ön által végrehajtott módosítások azonnal vagy ésszerű időn belül megjelennek az aktív felhasználói adatbázisokban, az Ön által megadott összes adatot megőrizhetjük biztonsági mentés, archiválás, csalás és visszaélés megelőzése, elemzések, jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy ha egyéb okból úgy véljük, hogy erre jogos okunk van. Ahol szükséges és lehetséges, anonimizálást vagy álnévtelenítést alkalmazunk a személyes adatokra, hogy csökkentsük az érintetteket érintő kockázatokat.

5.4 Ön elutasíthatja bizonyos Személyes adatok megosztását velünk, amely esetben előfordulhat, hogy nem tudjuk Önnek a Szolgáltatás egyes vagy valamennyi funkcióját és funkcióját biztosítani.

5.5 Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, jogos okokból, kivéve, ha az alkalmazandó jog másként nem engedi.

5.6 Az alkalmazandó joggal összhangban fenntartjuk a jogot, hogy visszatartsuk a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát, ha az ilyen nyilvánosságra hozatal hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

5.7 Önnek joga van az adathordozhatósághoz, amelynek értelmében Ön mint Érintett kérheti, hogy az általunk tárolt valamennyi személyes adatát térítésmentesen, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy az ilyen kérelmek teljesítéséért díjat számítsunk fel, ha azokat nyilvánvalóan megalapozatlannak vagy túlzott mértékűnek ítéljük. A Társaság ésszerű adminisztrációs költséget számíthat fel, ha további másolatokat kérnek. Az ilyen kérésekről nyilvántartást vezetünk, beleértve a "naplót" is.

5.8 Ha az Érintettektől személyes adatrekordok megsemmisítésére vonatkozó kéréseket kapunk, biztosítjuk, hogy ezeket a kéréseket ésszerű időn belül kezeljük. Az ilyen kérelmekről nyilvántartást vezetünk, beleértve a "naplót" is.

5.9 Arra is törekszünk, hogy megfelelő ártalmatlanítási mechanizmusokat szerezzünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok ne kerüljenek ki a szervezeten kívülre.

5.10 Amennyiben nem tartjuk be az előírt adatvédelmi kötelezettségeket, Ön panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál.

 

Kapcsolatfelvétel

6.1 A GGPoker csoport tagjairól és működési helyükről a [email protected] címen kaphat teljes körű tájékoztatást.

6.2 Ha bármikor úgy gondolja, hogy nem tartottuk be a jelen Adatvédelmi szabályzatot, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk [email protected], és mi igyekszünk azonnal meghatározni és kijavítani a problémát.

 

Reklám és a sütik használata

7.1 A sütik olyan információk, amelyeket egy weboldal az Ön számítógépének merevlemezére továbbít nyilvántartási céllal. A sütik hasznosabbá tehetik a webet azáltal, hogy információkat tárolnak az Ön preferenciáiról az egyes oldalakon, így lehetővé téve a weboldal tulajdonosai számára, hogy hasznosabb funkciókat biztosítsanak a felhasználók számára. Nem tartalmaznak név- vagy címadatokat, illetve olyan információkat, amelyek lehetővé tennék, hogy bárki felvegye Önnel a kapcsolatot telefonon, e-mailben vagy más módon. A legtöbb böngésző kezdetben úgy van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Ha szeretné, beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy letiltja a cookie-kat, vagy tájékoztatja Önt, amikor azok be vannak állítva.

7.2 A sütik letiltásával kapcsolatos információk az operációs rendszer kézikönyvében vagy a böngésző útmutatójában, illetve az internetszolgáltatójával való kapcsolatfelvétel útján szerezhetők be. Tekintettel azonban arra, hogy a GGPoker néha cookie-kat használ, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni Weboldalunk előnyeit, ha letiltja a cookie-kat.

7.3 Online póker szolgáltatásunk munkamenet sütiket használ az Ön munkamenetének létrehozásához és fenntartásához. A cookie-k engedélyezése esetén nem kell észrevennie semmilyen különbséget a szolgáltatásban. GGPoker a szolgáltatásba való bejelentkezés vagy regisztráció előtt a böngészőjének el kell fogadnia egy munkamenet cookie-t. A munkamenet-sütik csak addig léteznek, amíg Ön be nem zárja a böngészőjét, szemben az állandó sütikkel, amelyeket a böngésző a lejáratukig tárol. Ha az Ön böngészője úgy van beállítva, hogy letiltja a cookie-kat, akkor korlátozhatja a GGPoker oldalhoz való hozzáférését.

7.4 A GGPoker weboldalak elektronikus képeket, úgynevezett webjelzőket vagy spotlight tageket tartalmazhatnak. Ezek lehetővé teszik a GGPoker számára, hogy megszámolja azokat a felhasználókat, akik meglátogattak bizonyos oldalakat a weboldalunkon. A webjelzők és a spotlight tagek nem az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre szolgálnak, ezek egyszerűen egy olyan eszköz, amelyet arra használunk, hogy összesített módon elemezzük, hogy az ügyfelek mely weboldalakat tekintik meg."

7.5 Ha Ön ellenzi a sütiket, vagy törölni szeretné a számítógépén már tárolt sütiket, kövesse a meglévő sütik törlésére és a jövőbeli sütik letiltására vonatkozó utasításokat a webböngészőjében vagy az azzal egyenértékű szoftverben. További információk a www.aboutcookies.org oldalon találhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k törlése vagy letiltása miatt előfordulhat, hogy a Weboldal bizonyos területeihez vagy funkcióihoz nem férhet hozzá.

7.6 A Weboldal működésének részeként, valamint a weboldal forgalmának saját statisztikai elemzése céljából Weboldalunk automatikusan naplózza az internetes IP-címeket. A Weboldal látogatóinak e-mail címét nem naplózzuk. Hirdetési rendszerünk naplózza az IP-címeket, hogy pontosabb hirdetési funkciókat, például nyelvspecifikus bannereket tudjon biztosítani.

7.7 Bár a Weboldal tartalmazhat tőlünk eltérő felek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket, nem vagyunk felelősek az ilyen weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért.

 

Kiskorúak és gyermekek adatainak védelme

8.1 A kiskorúak magánéletének védelme különösen fontos. Szolgáltatásunk nem 18 év alatti gyermekeknek szól, és tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 18 év alatti gyermekektől. Ha Ön 18 év alatti, akkor kérjük, hogy ne használja a Szolgáltatást, és ne férjen hozzá ahhoz semmilyen időben és semmilyen módon. Ha tudomást szerzünk arról, hogy a Szolgáltatáson keresztül 18 év alatti személyektől gyűjtöttek Személyes adatokat, akkor megtesszük a megfelelő lépéseket ezen adatok törlésére. Ha Ön szülő vagy gyám, és felfedezi, hogy 18 év alatti gyermeke Fiókot szerzett a Szolgáltatáson, akkor értesíthet minket a [email protected] címen, és kérheti, hogy töröljük gyermeke Személyes adatait a rendszereinkből.

 

Biztonság

9.1 Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az Ön adatainak elvesztése, visszaélése, illetéktelen hozzáférése, megváltoztatása, közzététele vagy megsemmisítése elleni védelem érdekében. A GGPoker lépéseket tett a személyes adatokat feldolgozó rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmasságának, integritásának, rendelkezésre állásának és rugalmasságának biztosítására, és fizikai vagy technikai incidens esetén időben helyreállítja az információk rendelkezésre állását és hozzáférését.

9.2 Az Ön nyereményeit és kifizetéseit szigorúan bizalmasan kezeljük, és a nyereményadatokat biztonságos működési környezetben tároljuk. A nyereményadatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha az ilyen adatokat törvény, rendelet vagy hasonló kormányzati hatóság előírja.

9.3 Az interneten keresztül történő továbbítás vagy az elektronikus tárolás egyetlen módszere sem 100%-ban biztonságos. Nem tudjuk biztosítani vagy garantálni a nekünk továbbított vagy a Szolgáltatásban tárolt információk biztonságát, azonban gondoskodunk arról, hogy a Személyes adatok védelmére tervezett megfelelő biztonsági mechanizmusokat alkalmazzuk a Személyes adatok ellopásának, visszaélésének vagy visszaélésének megakadályozása, valamint a Személyes adatok megsértésének megelőzése érdekében. Ha úgy véli, hogy személyes adatai sérültek, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk [email protected].

 

Adattörés

10.1 Ha tudomást szerzünk a Személyes adatok megsértésének gyanújáról vagy tényéről, belső vizsgálatot végzünk, és időben megtesszük a megfelelő korrekciós intézkedéseket. Amennyiben az Érintettek jogait és szabadságait bármilyen kockázat fenyegeti, indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint 72 órán belül értesítjük az illetékes felügyeleti hatóságokat.

10.2. Abban az esetben, ha a személyes adatok megsértése valószínűleg magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az adatvédelmi tisztviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy az összes érintett Érintettet indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassák a jogsértésről.

 

Adatvédelmi beállítások

11.1 Bár lehetővé tehetjük az adatvédelmi beállítások módosítását bizonyos Személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében, kérjük, vegye figyelembe, hogy semmilyen biztonsági intézkedés nem tökéletes vagy áthatolhatatlan. Ezenkívül nem tudjuk ellenőrizni más felhasználók tevékenységét, akikkel Ön esetleg megosztja adatait. Nem tudjuk és nem is garantáljuk, hogy az Ön által a Szolgáltatáson közzétett vagy a Szolgáltatásra továbbított információkat nem tekintik meg illetéktelen személyek. Megtettük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben megvédjük az Ön Személyes adatait az átvitel során azáltal, hogy HTTPS-t használunk a Weboldalunkon, valamint TLS 1.2 (erős protokoll), ECDHE_RSA P-256-tal (erős kulcscsere) és AES_256_GCM (erős titkosítás).

 

Adatmegőrzés

12.1 Azokat a személyes adatokat, amelyeket bármely cél vagy célok érdekében feldolgozunk, nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges.

12.2 Az Öntől gyűjtött Személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az Ön fiókja aktív, vagy egyébként korlátozott ideig, ameddig szükségünk van rájuk azon célok teljesítéséhez, amelyekhez eredetileg gyűjtöttük őket, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

12.3 A megőrzési időszakok a megkeresésekkel kapcsolatos néhány hónaptól akár több mint tíz évig is terjedhetnek, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek és adatmegőrzési szabályzatunknak, viták rendezése, megállapodásaink érvényesítése vagy az Ön vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

12.4 A fizetés feldolgozására vonatkozó információk esetében az Ön fizetési adatait legfeljebb nyolc évig tároljuk. Ha bármikor el kívánja távolítani elmentett fizetési adatait, ezt a GGPoker Pénztár segítségével teheti meg.

12.5 Biztosítjuk, hogy minden alkalmazott, ügynök, vállalkozó, alvállalkozó, beszállító és bármely más harmadik fél betartsa az általunk meghatározott megőrzési időszakokat, és erre megfelelő képzést kapjon.

 

Nemzetközi átutalások

13.1 A GGPoker egy vállalatcsoport részét képezi, és az Ön által megadott személyes adatok az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba továbbíthatók és tárolhatók, mivel az EU-n/EGT-n kívüli székhelyű beszállítókat és adatfeldolgozókat használunk, vagy az EU-n/EGT-n kívüli szervereket használunk, mint például a kanadai NSUS Group vagy a Man-szigeten található GG International Ltd. esetében, amelyek mindkettőre az Európai Bizottság megfelelőségi határozatai vonatkoznak. A személyes adatokat az EU/EGT-n kívül működő, a GGpoker számára dolgozó személyzet is feldolgozhatja. Személyes adatainak továbbítására akkor kerülhet sor, ha szervereink bármelyike az EU/EGT-n kívüli országban található, vagy ha valamelyik szolgáltatónk az EU/EGT-n kívüli országban található. Ha az Ön személyes adatait ilyen módon az EU/EGT-n kívülre továbbítjuk vagy tároljuk, lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatvédelmi jogai továbbra is védve legyenek, a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint, valamint a GDPR-nak és más alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Minden nemzetközi adattovábbítás olyan országokba történik, amelyek javára az Európai Bizottság megfelelőségi határozatot tett közzé, vagy ahol ilyen megfelelőségi határozatot nem tettek közzé, ott a GGPoker biztosítja, hogy az Ön személyes adatainak védelme érdekében szabványos szerződéses záradékok legyenek érvényben.

 

Adatvédelmi tisztviselő/képviselő

14.1 Adatvédelmi képviselőnk, aki a magánélet védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatos ügyekért felelős a GGPoker címen érhető el: [email protected].

14.2 A személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban minden egyes kérelmet/megkeresést indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a beérkezéstől számított 30 napon belül megoldunk.

14.3 Az ilyen kérelmek megkeresése és postázása során ésszerű erőfeszítéseket teszünk az Ön személyazonosságának megerősítése és a Személyes adatok jogosulatlan feldolgozásának megakadályozása érdekében.

 

Elszámoltathatóság

15.1 Felelősek vagyunk a fentiekben vázolt elvek betartásáért, és képesek vagyunk bizonyítani azok betartását.

15.2. A GGPoker az adatvédelmi hatásvizsgálatot (DPIA) rendszeresen és/vagy az adatkezelési tevékenységet érintő bármilyen változás esetén az adatvédelmi hatásvizsgálati iránymutatásoknak megfelelően végzi el.

 

Irányadó jog

16.1 A jelen szabályzat célja, hogy megfeleljen a GG International Limited telephelye és működési helye szerinti ország törvényeinek és rendeleteinek. A jelen szabályzat és az alkalmazandó törvények és rendeletek közötti bármilyen ellentmondás esetén az utóbbiak az irányadóak.

 

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

17.1 A Vállalat fejlődésével szükségessé válhat a jelen Szabályzat frissítése, hogy lépést tartson a weboldal, a szoftver, a szolgáltatások, az üzleti tevékenység és a vonatkozó jogszabályok változásaival. Mindazonáltal mindig fenntartjuk elkötelezettségünket az Érintett adatainak tiszteletben tartása iránt. Biztosítjuk, hogy az Érintetteket a jelen Szabályzat szerinti minden lényeges változásról e-mailben (az Érintett által megadott legutóbbi e-mail címen) értesítjük, vagy a jelen Szabályzat egyéb módosításait a hatálybalépésük időpontjával együtt a weboldal egy könnyen megtalálható részén közzétesszük.

 

Érvényesség

Ezt a dokumentumot 2023. február 24-én frissítették, és ettől az időponttól hatályos.

Kapcsolat: Adatvédelmi tisztviselő

E-mail: [email protected]