Această politică de confidențialitate intră în vigoare de la 24 februarie 2023

GGPoker este preocupat de protejarea confidențialității oricăror date personale pe care ați ales să ni le furnizați ("Date personale"). GGPoker se va asigura că Prelucrarea datelor dvs. personale este în conformitate cu Legea privind protecția datelor din 2018 și cu Regulamentul general privind protecția datelor, ("GDPR"), (Regulamentul (UE) 2016/679). În consecință, GGPoker emite această Politică pentru a vă informa cu privire la modul în care utilizăm datele dvs. personale.

Introducere

1.1 Această politică de confidențialitate stabilește modul în care GGPoker ("noi" sau "noi"), o companie care este operată de GG International Limited, o companie constituită în Insula Man cu sediul social în PO Box 227, CLINCH'S HOUSE, LORD STREET, DOUGLAS, IM99 1RZ, Insula Man, care la rândul său face parte din NSUS Group, colectează, procesează și păstrează datele cu caracter personal și se asigură că noi luăm măsurile de mai jos pentru a proteja aceste date cu caracter personal.

1.2 Prin utilizarea Serviciilor noastre, recunoști că ai citit și ești de acord cu termenii acestei Politici de confidențialitate și că ești de acord cu utilizarea de către GGPoker a datelor tale personale în scopurile stabilite în secțiunea 3 a acestei Politici de confidențialitate. Dacă nu doriți să furnizați datele dvs. personale pe baza celor stabilite în această Politică de confidențialitate, nu ar trebui să introduceți informațiile relevante pe site-ul web sau să ne furnizați datele dvs. personale în alt mod. Cu toate acestea, dacă nu furnizați Datele dvs. personale, este posibil să nu puteți utiliza toate Serviciile.

1.3 Termenii cu majuscule care nu sunt definiți în prezenta Politică de confidențialitate vor fi definiți în Termeni și condiții.

Prezenta politică de confidențialitate este încorporată în Termeni și condiții și face parte din aceștia.

1.4 Definiții:

 • Următorii termeni "Anonimizare", "Operator", "Operator", "Persoana vizată", "Portabilitatea datelor", "Date cu caracter personal", "Prelucrare/prelucrare", "Pseudonimizare", "Prelucrare transfrontalieră a datelor cu caracter personal", "Autoritatea de supraveghere" utilizați în prezentul document au același înțeles ca în RGPD.
 • "Dumneavoastră" înseamnă jucătorul, "Persoana vizată", care utilizează serviciile GGPoker.
 • "Vizitator" înseamnă o persoană, alta decât un utilizator, care utilizează zona publică, dar nu are acces la zonele restricționate ale Site-ului sau Serviciului.

1.5 Principii:

Prezenta politică se bazează pe următoarele principii GDPR:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să aibă loc într-un mod legal, corect și transparent;
 • Colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopuri specificate, explicite și legitime și nu va avea loc nicio prelucrare ulterioară care este incompatibilă cu aceste scopuri;
 • Colectarea și păstrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate;
 • Se iau toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanei vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește perioada necesară pentru scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 • Toate datele cu caracter personal sunt păstrate în mod confidențial și stocate într-un mod care să asigure o securitate adecvată;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi partajate cu terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar pentru ca acestea să furnizeze servicii în baza unui acord;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării, sau de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Informațiile pe care le colectăm

2.1 Ca parte a furnizării Serviciilor, colectăm datele dvs. personale în momentul înregistrării unui cont. "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații din care puteți fi identificat personal sau care pot fi identificabile, inclusiv, dar fără a se limita la numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, data nașterii, informații de identificare guvernamentală, informații de localizare electronică și informații despre dispozitive electronice - acestea includ pașaportul/licența, adresa MAC și adresa IP.

2.2 Ca parte a furnizării Serviciilor, colectăm, de asemenea, informații despre tranzacțiile pe care le efectuați, inclusiv detalii despre cardurile de plată utilizate, detalii despre jocurile pe care le-ați jucat și tranzacțiile de joc subiacente.

 

Cum vom utiliza informațiile dvs. personale

3.1 Atunci când furnizăm Serviciile noastre, ne asigurăm că colectăm, păstrăm și prelucrăm datele dvs. personale în conformitate cu GDPR. Vom prelucra Datele dvs. personale pentru a ne permite să:

3.1.1 Configurarea, administrarea și gestionarea contului și a înregistrărilor dumneavoastră (inclusiv procesarea depozitelor și a retragerilor);

3.1.2 Furnizarea și personalizarea Serviciilor (inclusiv permiterea de a paria și de a juca jocurile noastre);

3.1.3. să primească și să răspundă la comunicările și solicitările dumneavoastră;

3.1.4. să vă notifice cu privire la actualizări ale Software-ului și/sau ale Serviciilor;

3.1.5. să ne asigurăm că suntem în măsură să ne îndeplinim obligațiile de reglementare privind Contul dumneavoastră, inclusiv prin verificarea acurateței oricăror informații pe care ni le furnizați;

3.1.6 Să ne respectăm obligațiile care ne revin în temeiul legilor aplicabile și față de autoritățile de reglementare din jurisdicțiile în care suntem licențiați (Insula Man);

3.1.7 Investigarea și asistența la investigarea suspiciunilor de activități ilegale, frauduloase sau alte activități necorespunzătoare legate de Servicii (inclusiv, dacă este cazul, tratarea cererilor de schimb de informații din partea entităților/autorităților autorizate);

3.1.8 Realizează campanii de cercetare a pieței;

3.1.9 Pregătirea de statistici referitoare la utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră și de către alți clienți;

3.1.10 Vă va furniza informații despre Servicii și asistență pentru acestea, inclusiv modificări ale Serviciilor, actualizări tehnice și modificări ale Termenilor și Condițiilor (inclusiv prezenta Politică de confidențialitate);

3.1.11 Cu condiția să "optați pentru" și să nu "renunțați" la această opțiune, să vă ținem la curent cu privire la ofertele și promoțiile legate de produsele și serviciile noastre;

3.1.12 Sprijinirea oricărui alt scop necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale sau specificat în mod expres în momentul în care ați furnizat datele dvs. personale. Acestea sunt "Scopurile" pentru care putem colecta Datele dumneavoastră cu caracter personal.

3.1.13 Pentru a respecta toate reglementările aplicabile, vom furniza unele dintre informațiile dvs. personale unor terțe părți (inclusiv instituțiilor financiare, verificarea vârstei și agențiilor de referință pentru credite). Agențiile de referință de credit furnizează servicii de verificare a identității, de verificare a riscului de credit și a capacității de plată, de prevenire a fraudelor, de combatere a spălării banilor și de urmărire. Se va păstra o înregistrare a căutării și a rezultatelor, iar terța parte poate utiliza informațiile pentru a ajuta alte companii în scopuri de verificare (scop legitim).

3.2 Detaliile de plată stocate vor fi folosite pentru a facilita viitoarele tranzacții inițiate de tine în cadrul casieriei GGPoker.

3.3 Dacă în orice moment doriți să încetăm prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile de mai sus, trebuie să ne contactați și vom lua măsurile corespunzătoare pentru a înceta să facem acest lucru. Vă rugăm să rețineți că acest lucru ar putea însemna închiderea Contului dvs. Ne puteți contacta la adresa [email protected].

3.4 Pentru a asigura o bună calitate a serviciilor, putem monitoriza orice comunicare pe care o aveți cu noi, fie în scris, fie prin poștă electronică ("înregistrări"). Orice înregistrări rămân proprietatea GGPoker și vor fi folosite doar în scopurile enumerate mai sus.

3.5 În cazul în care scopurile prelucrării se modifică, vă vom notifica printr-o notificare de confidențialitate prin care vă vom informa cu privire la modificări și vom solicita orice consimțământ suplimentar care poate fi necesar.

3.6 Pentru a împărtăși informațiile dvs. cu consilierii noștri profesioniști pentru interese legitime de a obține consultanță profesională pentru nevoi juridice, de afaceri și pentru a preveni frauda și înșelăciunea.

 

Dezvăluirea informațiilor dvs. personale

4.1 Cu excepția celor descrise în această Politică, nu vom dezvălui în mod intenționat datele personale pe care le colectăm și/sau le păstrăm în cadrul Serviciului către terțe părți fără consimțământul dumneavoastră explicit prealabil. Putem dezvălui Datele cu caracter personal unor terțe părți în următoarele circumstanțe:

 • Orice companie din cadrul Grupului nostru (inclusiv angajații și subcontractanții săi) care ne asistă în furnizarea Serviciilor sau care are nevoie să cunoască astfel de informații;
 • Orice terță parte care ne asistă în furnizarea Serviciilor, inclusiv (dar fără a se limita la) procesatorii de plăți și furnizorii de servicii de marketing;
 • Orice terță parte care ne poate ajuta să verificăm acuratețea datelor dvs. personale, inclusiv instituțiile financiare și agențiile de referințe de credit (o înregistrare a căutării poate fi păstrată de către o astfel de terță parte). Utilizarea/planul de utilizare a securității va intra în această categorie pentru verificări de identitate și documente;
 • Orice terță parte care ne asistă în monitorizarea utilizării Serviciilor, inclusiv în detectarea și prevenirea fraudei, înșelăciunii și a coliziunii;
 • Orice contractori sau alți consilieri care auditează oricare dintre procesele noastre de afaceri sau care au nevoie să acceseze astfel de informații în scopul de a ne consilia;
 • Orice organism de aplicare a legii care ar putea avea o cerință rezonabilă de a avea acces la datele dvs. personale;
 • Alte site-uri de jocuri de noroc online, bănci, companii de carduri de credit și agenții corespunzătoare, în cazul în care se constată că ați trișat sau ați încercat să ne înșelați pe noi sau pe orice alt utilizator al serviciilor noastre pe baza interesului nostru și al altor site-uri de jocuri de noroc online sau a obligației legale de a preveni frauda și/sau trișarea;
 • Orice organism de reglementare sau entitate autorizată care ar putea avea o cerință rezonabilă de a avea acces la datele dvs. personale; și
 • Orice potențial cumpărător al GGPoker sau orice investitor al acestuia sau al oricărei companii din cadrul grupului nostru (inclusiv în caz de insolvență).

4.2 Vom informa persoanele vizate și ne vom asigura că acești parteneri de încredere și/sau terți vor respecta măsurile obligatorii de protecție a datelor. În timpul unei astfel de transmisii de date, vom lua toate măsurile de protecție organizaționale, tehnice și juridice adecvate.

4.3 Compania oferă clienților săi posibilitatea de a utiliza "camere de chat" în care jucătorii pot comunica între ei. Deși ne vom asigura că jucătorii respectă termenii stabiliți în "politica privind camerele de chat", nu vom fi responsabili pentru nicio încălcare a datelor care ar putea apărea în urma utilizării camerelor noastre de chat. Prin urmare, vă asumați răspunderea și în niciun caz nu vom fi responsabili pentru orice daune care ar putea apărea din orice încălcare a datelor.

4.4 Dacă în orice moment doriți să încetăm prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile de mai sus, trebuie să ne contactați și vom lua măsurile corespunzătoare pentru a înceta să facem acest lucru. Vă rugăm să rețineți că acest lucru ar putea însemna închiderea Contului dvs. Ne puteți contacta la adresa [email protected]

 

Drepturile persoanelor vizate

5.1 Vă respectăm drepturile de confidențialitate și vă oferim un acces rezonabil la datele personale pe care le-ați furnizat prin utilizarea Serviciilor. Principalele dvs. drepturi în conformitate cu GDPR sunt:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ștergere;
 • dreptul de a restricționa prelucrarea;
 • dreptul de a se opune prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; și
 • dreptul de a retrage consimțământul.

5.2 Dacă doriți să accesați sau să modificați orice alte date cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. sau să solicitați să ștergem orice date cu caracter personal despre dvs., ne puteți contacta prin e-mail: [email protected] Vom confirma cererea dvs. în termen de șaptezeci și două (72) de ore și o vom trata cu promptitudine. GGPoker va răspunde la aceste solicitări în termen de o lună, cu posibilitatea de a prelungi această perioadă pentru solicitări deosebit de complexe, în conformitate cu Legea aplicabilă. Vom păstra informațiile dvs. atât timp cât contul dvs. este activ, cât timp este necesar pentru a vă oferi servicii sau pentru a ne respecta obligațiile legale, pentru a rezolva litigiile și pentru a aplica acordurile noastre, așa cum este descris în secțiunea 13.

5.3 Puteți actualiza, corecta sau șterge informațiile și preferințele contului dvs. în orice moment, accesând pagina de setări a contului dvs. de pe fila "Contul meu" din Casierie. Vă rugăm să rețineți că, deși orice modificări pe care le faceți se vor reflecta în bazele de date ale utilizatorilor activi instantaneu sau într-o perioadă de timp rezonabilă, putem păstra toate informațiile pe care le trimiteți pentru copii de rezervă, arhivare, prevenirea fraudei și a abuzurilor, analiză, îndeplinirea obligațiilor legale sau în cazul în care considerăm în mod rezonabil că avem un motiv legitim pentru a face acest lucru. Atunci când este adecvat și posibil, vom aplica anonimizarea sau pseudonimizarea datelor cu caracter personal pentru a reduce riscurile pentru persoanele vizate.

5.4 Puteți refuza să ne împărtășiți anumite Date cu caracter personal, caz în care este posibil să nu vă putem furniza unele sau toate caracteristicile și funcționalitățile Serviciului.

5.5 În orice moment, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. personale, din motive legitime, cu excepția cazului în care legea aplicabilă permite altfel.

5.6 În conformitate cu legislația aplicabilă, ne rezervăm dreptul de a nu dezvălui datele cu caracter personal în cazul în care o astfel de dezvăluire ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.

5.7 Aveți dreptul la portabilitatea datelor, prin care Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, puteți solicita să primiți gratuit toate datele cu caracter personal păstrate de noi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă pentru a ne conforma unor astfel de solicitări dacă acestea sunt considerate în mod vădit nefondate sau excesive. Compania poate percepe o taxă rezonabilă pentru costuri administrative dacă sunt solicitate copii suplimentare. Vom păstra înregistrări, inclusiv un "jurnal" al acestor cereri.

5.8 Atunci când primim cereri de eliminare a înregistrărilor de date cu caracter personal din partea persoanelor vizate, ne vom asigura că aceste cereri sunt tratate într-un interval de timp rezonabil. Vom păstra înregistrări, inclusiv un "jurnal" al acestor cereri.

5.9 De asemenea, ne vom strădui să obținem mecanisme de eliminare adecvate pentru a ne asigura că nu există scurgeri de date cu caracter personal în afara organizației.

5.10 În cazul în care nu reușim să respectăm obligațiile necesare în materie de protecție a datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea dumneavoastră de supraveghere.

 

Contactați-ne

6.1 Pentru detalii complete despre membrii Grupului GGPoker și unde operează aceștia, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

6.2 Dacă, în orice moment, considerați că nu am respectat această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected] și vom încerca să determinăm și să corectăm imediat problema.

 

Publicitate și utilizarea cookie-urilor

7.1 Modulele cookie sunt informații pe care un site web le transferă pe discul dur al computerului dumneavoastră în scopul înregistrării. Cookie-urile pot face ca internetul să fie mai util, stocând informații despre preferințele dumneavoastră pe anumite site-uri, permițând astfel proprietarilor de site-uri web să ofere caracteristici mai utile pentru utilizatorii lor. Ele nu conțin informații privind numele sau adresa sau orice alte informații care să permită cuiva să vă contacteze prin telefon, e-mail sau orice alt mijloc. Majoritatea browserelor sunt setate inițial să accepte cookie-urile. Dacă preferați, vă puteți seta browserul să dezactiveze cookie-urile sau să vă informeze atunci când acestea sunt setate.

7.2 Informații privind modul de dezactivare a modulelor cookie pot fi obținute consultând manualul sistemului de operare sau ghidul browserului sau contactând furnizorul de servicii de internet. Cu toate acestea, având în vedere că GGPoker poate folosi uneori cookie-uri, este posibil să nu puteți profita pe deplin de site-ul nostru dacă le dezactivați.

7.3 Serviciul nostru de poker online utilizează cookie-uri de sesiune pentru a stabili și menține sesiunea dvs. cu noi. Cu cookie-urile activate, nu ar trebui să observați nicio diferență în ceea ce privește serviciul. GGPoker solicită browserului dvs. web să accepte un cookie de sesiune înainte de a vă putea conecta sau înregistra la serviciu. Cookie-urile de sesiune există doar până când închideți browserul web, spre deosebire de cookie-urile permanente, pe care browserul dvs. le stochează până când expiră. Dacă browserul dumneavoastră este setat să dezactiveze cookie-urile, vă puteți restricționa accesul la GGPoker.

7.4 Paginile web GGPoker pot conține imagini electronice, cunoscute sub numele de web beacon sau spotlight tags. Acestea permit GGPoker să numere utilizatorii care au vizitat anumite pagini de pe site-ul nostru web. Web beacons și spotlight tags nu sunt folosite de noi pentru a accesa informațiile dvs. personale, ele sunt pur și simplu un instrument pe care îl folosim pentru a analiza ce pagini web vizualizează clienții, într-o manieră agregată."

7.5 Dacă vă opuneți cookie-urilor sau doriți să ștergeți orice cookie-uri care sunt deja stocate pe computerul dvs., trebuie să urmați instrucțiunile pentru ștergerea cookie-urilor existente și dezactivarea cookie-urilor viitoare din browserul dvs. web sau un software echivalent. Informații suplimentare sunt disponibile la adresa www.aboutcookies.org. Vă rugăm să rețineți că, prin ștergerea sau dezactivarea cookie-urilor, este posibil să nu puteți accesa anumite zone sau caracteristici ale site-ului web.

7.6 Ca parte a funcționării site-ului web și pentru propria noastră analiză statistică a traficului pe site, site-ul nostru web înregistrează automat adresele IP de internet. Nu înregistrăm nicio adresă de e-mail a vizitatorilor site-ului web. Sistemul nostru de publicitate înregistrează adresele IP pentru a furniza caracteristici publicitare mai precise, cum ar fi bannerele specifice fiecărei limbi.

7.7 În timp ce site-ul web poate conține linkuri către site-uri web operate de alte părți decât noi, nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri web.

 

Minorii și confidențialitatea copiilor

8.1 Protejarea vieții private a minorilor este deosebit de importantă. Serviciul nostru nu se adresează copiilor cu vârsta sub 18 ani și nu colectăm cu bună știință Date cu caracter personal de la copii cu vârsta sub 18 ani. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să nu utilizați sau accesați Serviciul în niciun moment sau în niciun mod. Dacă aflăm că au fost colectate Date cu caracter personal în cadrul Serviciului de la persoane cu vârsta sub 18 ani, vom lua măsurile necesare pentru a șterge aceste informații. Dacă sunteți părinte sau tutore și descoperiți că copilul dumneavoastră cu vârsta sub 18 ani a obținut un Cont pe Serviciu, atunci ne puteți alerta la [email protected] și ne puteți solicita să ștergem Datele personale ale copilului dumneavoastră din sistemele noastre.

 

Securitate

9.1 Luăm măsuri de securitate adecvate pentru a ne proteja împotriva pierderii, utilizării abuzive și accesului neautorizat, modificării, divulgării sau distrugerii informațiilor dumneavoastră. GGPoker a luat măsuri pentru a asigura în permanență confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor și serviciilor care prelucrează datele cu caracter personal și va restabili disponibilitatea și accesul la informații în timp util în cazul unui incident fizic sau tehnic.

9.2 Câștigurile și încasările dvs. sunt păstrate strict confidențiale, iar informațiile despre câștiguri sunt stocate în medii de operare sigure. Nu furnizăm informații despre câștiguri niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care astfel de informații trebuie dezvăluite prin lege, regulament sau o autoritate guvernamentală similară.

9.3 Nicio metodă de transmitere pe internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care ni le transmiteți sau le stocați în cadrul Serviciului, cu toate acestea, ne vom asigura că vor fi utilizate mecanisme de securitate adecvate, concepute pentru a proteja datele cu caracter personal, pentru a preveni furtul, utilizarea necorespunzătoare sau abuzul de date cu caracter personal și pentru a preveni încălcarea datelor cu caracter personal. Dacă credeți că datele dvs. personale au fost compromise, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected]

 

Încălcarea datelor

10.1 Atunci când aflăm despre o încălcare suspectată sau reală a datelor cu caracter personal, vom efectua o investigație internă și vom lua măsuri de remediere adecvate în timp util. În cazul în care există un risc pentru drepturile și libertățile Persoanelor vizate, vom notifica Autoritățile de supraveghere relevante fără întârzieri nejustificate și, atunci când este posibil, în termen de 72 de ore.

10.2 În cazul în care este probabil ca o încălcare a datelor cu caracter personal să conducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei vizate, RPD trebuie să se asigure că toate persoanele vizate afectate sunt informate despre încălcare fără întârzieri nejustificate.

 

Setări de confidențialitate

11.1 Deși vă putem permite să vă ajustați setările de confidențialitate pentru a limita accesul la anumite Date cu caracter personal, vă rugăm să fiți conștient de faptul că nicio măsură de securitate nu este perfectă sau impenetrabilă. În plus, nu putem controla acțiunile altor utilizatori cu care puteți alege să vă partajați informațiile. Nu putem și nu garantăm că informațiile pe care le postați pe sau le transmiteți către Serviciu nu vor fi vizualizate de persoane neautorizate. Am luat măsurile necesare pentru a proteja cât mai mult posibil datele dvs. personale în tranzit prin utilizarea HTTPS pe site-ul nostru și TLS 1.2 (un protocol puternic), ECDHE_RSA cu P-256 (un schimb de chei puternic) și AES_256_GCM (un cifru puternic).

 

Păstrarea datelor

12.1 Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau acele scopuri.

12.2 Păstrăm datele cu caracter personal colectate de la dvs. doar atât timp cât contul dvs. este activ sau, în caz contrar, pentru o perioadă limitată de timp, atât timp cât avem nevoie de ele pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat inițial, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

12.3 Perioadele de păstrare pot varia de la câteva luni în legătură cu solicitările de informații la peste zece ani pentru a respecta obligațiile noastre legale și în conformitate cu Politica noastră de păstrare a datelor, pentru a soluționa litigiile și pentru a pune în aplicare acordurile noastre sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

12.4 Pentru informațiile privind procesarea plăților, detaliile de plată vor fi stocate pentru o perioadă maximă de opt ani. Dacă doriți să eliminați detaliile de plată salvate în orice moment, acest lucru poate fi facilitat prin intermediul Casieriei GGPoker.

12.5 Ne vom asigura că toți angajații, agenții, contractanții, subcontractanții, furnizorii și orice altă parte terță vor respecta perioadele de păstrare stabilite de noi și vor fi instruiți în mod corespunzător în acest sens.

 

Transferuri internaționale

13.1 GGPoker face parte dintr-un grup de companii, iar datele personale pe care ni le furnizați pot fi transferate și stocate în țări din afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE), deoarece folosim furnizori și procesatori care au sediul în afara UE/SEE, sau folosim servere cu sediul în afara UE/SEE, cum ar fi în cazul NSUS Group din Canada sau GG International Ltd din Insula Man, ambele fiind supuse deciziilor de adecvare ale Comisiei Europene. Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, prelucrate de către personalul care operează în afara UE/SEE și care lucrează pentru GGpoker. Un transfer al Datelor dvs. personale poate avea loc dacă oricare dintre serverele noastre se află într-o țară din afara UE/SEE sau dacă unul dintre furnizorii noștri de servicii se află într-o țară din afara UE/SEE. În cazul în care transferăm sau stocăm datele dvs. personale în afara UE/SEE în acest mod, vom lua măsuri cu scopul de a ne asigura că drepturile dvs. de confidențialitate continuă să fie protejate, așa cum se subliniază în această Politică de confidențialitate și în conformitate cu GDPR și alte legi aplicabile. Orice transfer internațional se va face către țări cu o decizie de adecvare publicată în favoarea lor de către Comisia Europeană sau, în cazul în care o astfel de decizie de adecvare nu a fost publicată, GGPoker se va asigura că există clauze contractuale standard pentru a se asigura că datele dvs. personale sunt protejate.

 

Responsabilul cu protecția datelor/Reprezentantul pentru protecția datelor

14.1 Reprezentantul nostru pentru protecția datelor, care este responsabil pentru problemele legate de confidențialitate și protecția datelor la GGPoker, poate fi contactat la: [email protected]

14.2 În conformitate cu reglementările legale aplicabile care reglementează protecția datelor cu caracter personal, fiecare solicitare/întrebare va fi soluționată fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

14.3 La contactarea și postarea unor astfel de solicitări, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă confirma identitatea și pentru a preveni prelucrarea neautorizată a datelor cu caracter personal.

 

Responsabilitate

15.1 Vom fi responsabili și vom putea demonstra respectarea principiilor prezentate mai sus.

15.2 GGPoker va efectua o evaluare a impactului asupra protecției datelor (DPIA) periodic și/sau pentru orice modificare a activității de prelucrare a datelor, în conformitate cu Ghidul privind evaluarea impactului asupra protecției datelor.

 

Legea aplicabilă

16.1 Prezenta politică este menită să respecte legile și reglementările din locul de stabilire și din țara în care operează GG International Limited. În cazul unui conflict între această Politică și legile și reglementările aplicabile, acestea din urmă prevalează.

 

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate

17.1 Pe măsură ce Compania evoluează, ar putea fi necesară actualizarea acestei Politici pentru a ține pasul cu modificările aduse site-ului web, software-ului, serviciilor, afacerilor și Legilor aplicabile. Cu toate acestea, ne vom menține întotdeauna angajamentul de a respecta confidențialitatea Persoanei vizate. Ne vom asigura că vom notifica Subiecții de date cu privire la orice modificări importante în cadrul acestei Politici prin e-mail (cel mai recent e-mail furnizat de Subiectul de date) sau vom publica orice alte revizuiri ale acestei Politici, împreună cu data intrării în vigoare a acestora, într-o zonă ușor de găsit a site-ului web.

 

Validitate

Prezentul document a fost actualizat la 24 februarie 2023 și intră în vigoare de la această dată.

Contact: Responsabilul cu protecția datelor

Email: [email protected]