KASUTUSTINGIMUSED

GGPOKER.COM

Viimati uuendatud: veebruar 24., 2023

Versioon 20220224.2

GG INTERNATIONAL LIMITED'I LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING ("EULA"): OLULINE - PALUN LUGEGE NEED TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI, ENNE KUI JÄTKATE MEIE TEENUSTE KASUTAMIST JA/VÕI MEIE TARKVARA ALLALAADIMIST, KUNA TEIE NÕUSOLEK NENDEGA KUJUTAB ENDAST ÕIGUSLIKULT SIDUVAT LEPINGUT. TEIE AINUPÄDEVUSES ON REGULAARSELT KÄESOLEVAT EULA LÄBI VAADATA NING SAIDI JA SELLEGA SEOTUD TEENUSTE JÄTKUV KASUTAMINE TÄHENDAB, ET TE NÕUSTUTE JÄRGNEVALT ESITATUD TINGIMUSTEGA.

SISSEJUHATUS

Järgmised tingimused, mida me aeg-ajalt ajakohastame ja mis on siin kättesaadavad (edaspidi "tingimused"), reguleerivad teie ("teie" tähendab ka teid kogu käesolevas EULAs) ja GG International Limited ja/või selle kontserni kuuluvate ettevõtete (edaspidi nendes tingimustes "meie", "meid" või "meie") vahelisi suhteid seoses meie poolt teile otseselt või kaudselt litsentseeritud tarkvara kasutamisega ja teie mängimisega mängukliendis ja GGPokeri mobiilirakenduses ("tarkvara").

GGPokerit haldab GG International Limited ("GGIL" või "ettevõte"), mis on Mani saarel asutatud ettevõte, mille registreeritud asukoht on The Hubb, Queen Victoria Street, Douglas, IM1 2LF, Mani saar. Meid litsentseerib ja reguleerib Mani saare hasartmängude järelevalve komisjon interneti hasartmängude korraldamiseks. GGIL pakub oma kaubamärgi "GGPoker" ja oma veebisaidi kaudu online-kasiinoteenuseid ("teenused"). www.ggpoker.com ("veebisait"). Lisaks GGILi teenuste pakkumisele interneti kaudu võime aeg-ajalt pakkuda oma tooteid ja teenuseid ka alternatiivsete vahendite, näiteks mobiilseadmete kaudu. Kui te kasutate GGILi teenuseid mis tahes vahendiga, kohaldatakse käesolevat EULAd sellisele kasutamisele sellises ulatuses, mis on asjaoludele vastav.

Kui kasutate veebisaiti ja/või mängite veebisaidil mis tahes mängu ("Mäng(id)"), tähendab see, et nõustute käesolevate tingimustega, mis on õiguslikult siduvad. Kui Te ei nõustu tingimustega nõustuma ja neid järgima, ärge avage kontot ega jätkake Veebisaidi kasutamist ega mängudes osalemist. Käesolevad tingimused sätestavad õiguslikult siduvad tingimused, mida kohaldatakse Teie poolt mängude ja/või veebisaidi kasutamise suhtes, olenemata sellest, kas Te kasutate ja/või kasutate seda isikliku arvuti, mobiilseadmete või muul viisil. Tuletame teile meelde, et need tingimused kujutavad endast teie ja meie vahelist kokkulepet ning määratlevad teie ja meie õigused ja kohustused seoses mängude, veebisaidi ja GGPokeriga. Te kinnitate ja garanteerite, et teil on õigus, volitused ja võime neid tingimusi aktsepteerida ja neid järgida ning et olete neid tingimusi täielikult ja ilma otsustusvõime kahjustamata läbi lugenud ja mõistnud.

Veebilehe kasutamisel, külastamisel, veebisaidil registreerimisel ja/või teenuste kasutamise jätkamisel nõustute ja olete kohustatud järgima järgmist:

käesolevad tingimused; ja nõustudes käesolevate tingimustega, nõustute ka meie;

Privaatsuspoliitika;

Taganemispoliitika;

küpsiste poliitika (milles sätestatakse, kuidas me kasutame teie poolt meile esitatud isikuandmeid);

Turvalisuse ja ökoloogiapoliitika;

parlamendi kodukord; ja

kõik muud meie tingimused, mängureeglid, reeglid või põhimõtted, mis on seotud mis tahes kohaldatavate mängude, kampaaniate, boonuste, eripakkumiste või mis tahes muude aspektidega, mis on seotud teie poolt aeg-ajalt veebilehe kasutamisega.

Kui käesolevate tingimuste ja majareeglite vahel esineb vastuolu, on vastuolude ulatuses ülimuslikud käesolevad tingimused.

TINGIMUSTE MUUDATUSED

1.1 Meil võib tekkida vajadus muuta Tingimusi mitmel põhjusel, sealhulgas ärilistel põhjustel, uute seaduste või määruste järgimiseks või klienditeeninduslikel põhjustel. Kõige ajakohasemate tingimustega saab tutvuda siin, kus on märgitud nende jõustumise kuupäev.

1.2 Kui soovime teha Tingimustes olulisi muudatusi, teavitame Teid sellistest muudatustest nii palju ette, kui see on mõistlikult teostatav, kasutades ühte järgmistest meetoditest:

 • E-post (e-posti aadressile, mille olete meile eelnevalt esitanud, kui see on olemas);
 • Sõnum mängukliendi postkastis;
 • Teade veebisaidil.

1.3 Kui me teeme Tingimustes muudatusi, millest soovime teid otse teavitada, teeme seda sellise teavitamismeetodi abil, mida me oma äranägemise järgi sobivaks peame.

1.4 Me võime omal äranägemisel kutsuda Teid üles nõustuma uute tingimustega, klõpsates "jah" või "nõustun", märgistades märkeruutu või mõnel muul sarnasel viisil, millega Te kinnitate oma nõusolekut. Kui Te annate meile sellise kinnituse või kui Te jätkate Teenuste ja/või oma konto kasutamist pärast käesoleva punkti 1 (Tingimuste muudatused) kohast teavitamist, loetakse, et Te olete sellest hetkest alates nõustunud uute Tingimustega (sealhulgas kõigi täienduste, eemaldamiste ja asendamiste) ja olete nendega seotud. Kui mis tahes muudatus on Teie jaoks vastuvõetamatu, võite lõpetada Teenuste kasutamise ja/või sulgeda oma konto, järgides allpool punktis 2.6 kirjeldatud samme.

1.5 Teie kohustus on regulaarselt kontrollida neid tingimusi, et tagada nende jätkuv nõustumine iga kord, kui kasutate Veebisaiti ja Teenuseid.

KONTO AVAMINE JA TURVALISUS

2.1 Registreerumiseks, konto avamiseks ja mängudes osalemiseks kinnitate ja garanteerite, et:

 • Te olete vähemalt 18-aastane ja vastate oma kohaliku jurisdiktsiooni vanuse miinimumnõudele, et sõlmida meiega leping, kasutada veebilehte ja osaleda mängudes;
 • Te ei ole i) GGILi või ii) GGILi kontserni kuuluva ettevõtte töötaja/töövõtja;
 • Te järgite alati neid tingimusi ja kõiki muid teie ja meie vahelisi kokkuleppeid;
 • Te olete seaduslikult võimeline sõlmima lepinguid;
 • Teid ei ole hasartmängudest välistatud või ei ole praegu iseenesest välistatud;
 • Me ei ole teie kontot varem mingil põhjusel sulgenud;
 • Te tunnistate, et on teie kohustus tagada, et te mõistate ja järgite täielikult kõiki teie riigis või riigis kehtivaid seadusi või eeskirju.

2.2 Kui te ei vasta eespool sätestatud nõuetele, ei ole teil lubatud veebisaiti kasutada. Me jätame endale õiguse peatada ja/või sulgeda mis tahes väidetava kliendi kontod, mis ei vasta kõlblikkusnõuetele, ning tühistada kõik selliste kontode kaudu tehtud panused.

2.3 Teil on lubatud avada ainult üks konto. Kui Teil on rohkem kui üks konto, peate meid sellest viivitamatult teavitama. Lisaks on lubatud ainult üks konto iga IP-koodi/majapidamise kohta. Kui te avate rohkem kui ühe konto, kaotatakse kõik võidud mõlemal kontol ja kõik kontod võidakse sulgeda. Me võime teie esimese konto blokeerida või sulgeda. Kui me leiame, et Teie leibkonna jaoks on registreeritud rohkem kui üks konto ("dubleeriv konto"), jätame endale õiguse blokeerida või sulgeda üks või kõik selle leibkonna kontod. Kõik topeltkontolt tehtud tehingud muutuvad kehtetuks.

2.4 Mis tahes tulu, võidud või boonused, mida olete saanud või kogunenud selle aja jooksul, mil Duplikaatkonto oli aktiivne, kaotate te ja me võime need tagasi nõuda, ning te tagastate meile nõudmisel kõik sellised Duplikaatkontolt välja võetud vahendid. Lisaks kohaldatakse haldustasu. 

2.5 Te peate oma kontot haldama, hoides oma andmeid ajakohasena.

2.6 Kui soovite oma konto sulgeda, peate saatma sellekohase taotluse aadressile [email protected] või kasutama rakenduses olevat püsiva väljaarvamise funktsiooni. Konto sulgemisega kaotate ka kõik kampaaniaboonused, auhinnad või soodustused, mida olete võib-olla omandanud. Kui Teie konto suletakse hasartmängusõltuvuse tõttu või kui Teie konto on suletud pettuse tõttu, siis tunnistate, et Teil on keelatud avada uut kontot.

2.7 Kui te sulgete oma konto hasartmängusõltuvuse tõttu ja kui te avate uue konto vastuolus punktiga 2.6, ei vastuta ettevõte sellise tegevuse ega otseste või kaudsete järelkahjude eest.

2.8 Ettevõttel on õigus igal ajal sulgeda uus konto, mis on avatud käesoleva lepingu nõudeid rikkudes.

2.9 Te peate sisestama kõik meie poolt nõutud kohustuslikud andmed. Me ei vastuta ebaõigete andmete sisestamise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, andmete sisestamise vea eest.

2.10 Te ei tohi avada kontot, kui asute jurisdiktsioonis, kus konto taotlemine või avamine ja/või meie teenuste kasutamine on ebaseaduslik või vastuolus mis tahes kohaldatava regulatsiooniga "Keelatud jurisdiktsioon". Teie vastutate selle eest, et see ei oleks nii. Me jätame endale õiguse viivitamatult peatada Teie konto, kui avastame, et Teie konto on avatud või seda kasutatakse Keelatud jurisdiktsioonis. Meil on õigus igal ajal nõuda igalt kliendilt vanuse tõendamist tõendavaid dokumente.

2.11 Me ei võta vastu mängijaid, kes elavad mitmes riigis ja jurisdiktsioonis. Reeglina, kui potentsiaalne mängija ei leia oma elukohariiki registreerimisprotsessi ajal kättesaadavate riikide nimekirjast, tähendab see, et GGPoker ei saa teda mängijana aktsepteerida, seega ei saa see isik GGPoker'i tooteid ja teenuseid kasutada.

2.12 Me võime teie konto peatada või lõpetada kohe meie äranägemisel, kui te rikute mis tahes käesolevatest tingimustest tulenevaid kohustusi. Me jätame endale õiguse kasutada Teie kontol allesjäänud saldot ning samuti õiguse nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

TEIE ISIKUSAMASUSE KONTROLLIMINE; RAHAPESUVASTASED NÕUDED

3.1 Te garanteerite, et :

3.1.1 Te ei ole noorem kui 18 (kaheksateist) aastat või mis tahes seaduslik vanus, mis on Teie suhtes kehtiva seaduse või jurisdiktsiooni kohaselt vajalik hasartmängude või hasartmängude korraldamiseks ("seaduslik vanus");

3.1.2 Teie konto avamisel esitatud isikuandmed on õiged ja

3.1.3 Kõik hoiustatud rahalised vahendid ei ole saadud mis tahes tegevusest, mis on ebaseaduslik.

3.2 Ettevõte järgib Mani saare seadusi, määrusi ja suuniseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Ettevõte uurib kahtlasi tehinguid ja vajaduse korral esitab ettevõte pädevatele asutustele kahtlastest tehingutest aruande. Igal sellisel juhul on ettevõttel keelatud teavitada mängijaid või asjaomaseid kolmandaid isikuid, välja arvatud piiratud asjaoludel, sellest, et uurimine on käimas või võib käimas olla või et teave on edastatud või võidakse edastada pädevatele asutustele. Lisaks sellele võib ettevõte kahtlaste tehingute korral peatada, blokeerida või sulgeda asjaomase mängija(te) konto(d) ja pidada kinni raha, nagu seadus ja/või pädevad ametiasutused nõuavad.

3.3 Kõiki mängijate poolt meie saidil tehtud tehinguid kontrollitakse, et vältida rahapesu ja muud ebaseaduslikku tegevust.

3.4 Tingimustega nõustudes annate meile loa teostada teie isikusamasuse ja kontaktandmete kinnitamiseks kontrolli, mida me ise või kolmandad isikud (sealhulgas, kuid mitte ainult, reguleerivad asutused) võivad nõuda ("kontrollid").

3.5 Määruse kohaselt peame koguma isikut tõendava dokumendi ja aadressi tõendava dokumendi, kui Teie väljamakse summa on üle 3000 euro (või samaväärne summa teistes vääringutes) või kui seda võetakse koos kõigi teiste Teile tehtud maksetega 30 päeva jooksul enne makse tegemise kuupäeva, siis tuleb Teil esitada rahuldavad tõendid Teie isikusamasuse kohta. Minimaalne aktsepteeritav isikut tõendav dokument on koopia kehtivast valitsuse väljastatud isikut tõendavast fotodokumendist, nagu pass või juhiluba, koopia dokumendist, mis tõendab elukoha aadressi, nagu pangaväljavõte, kommunaalarve või maksuarve, mis ei tohi olla dateeritud rohkem kui 90 päeva enne dokumendi esitamist.

3.6 Väljavõtmine võib viibida, kui saavutate punktis 3.7 sätestatud 30 päeva jooksul täieliku kontrollimiseks väljavõtte künnise 3000 eurot.

3.7 Teatud asjaoludel võib meil olla vaja teiega ühendust võtta ja paluda teil esitada meile otse täiendavat teavet, et viia kontrollid lõpule. Kui Te ei esita või ei saa meile sellist teavet esitada, võime peatada Teie konto, kuni Te olete meile sellise teabe esitanud, või sulgeda Teie konto lõplikult.

3.8 Lisaks, kui teie vanust ei ole registreerimisel edukalt kontrollitud;

 • Teie konto jääb külmutatud;
 • hasartmängud ei ole lubatud enne, kui vanuse kontrollimine on edukalt lõpule viidud;
 • Kui klient osutub alaealiseks ka pärast vanuse kontrollimist, muutuvad kõik tehingud kehtetuks ja sellega seotud hoiustatud raha tagastatakse 5 tööpäeva jooksul.

RISK

4.1 Mängus osalemine on teie äranägemisel ja riskil. Te mõistate, et "pärisraha" mängude mängimine on oma olemuselt väga spekulatiivne ja sisaldab seetõttu teatavat riski. Te kinnitate, et olete rahaliselt täielikult valmis võtma selliseid riske ja taluma ebaõigesti tekkinud kahjusid ning et olete võimeline kandma Teie poolt tehtud panuste täielikku kaotust. Te vastutate täielikult meile esitatud teabe eest ja me ei vastuta teie poolt tehtud ebaõigete kannete eest, sealhulgas andmete sisestamise vigade eest seoses pakutavate panustega.

4.2 Teie vastutate selle eest, et kõik andmed teie tehingute kohta GGPokeris oleksid õiged. Saate oma tehinguajalooga tutvuda veebisaidil. Kui Te olete tehingu kinnitanud (näiteks klõpsates vahekaardil enter), ei saa seda enam tühistada.

4.3 Me jätame endale õiguse keelduda mis tahes teie poolt taotletud tehingust või selle osast igal ajal meie ainuisikulise äranägemise järgi. Ükski tehing ei ole meie poolt aktsepteeritud enne, kui oleme teile kinnitanud, et see on aktsepteeritud. Kui te ei saa kinnitust, et teie tehing on aktsepteeritud, peate võtma ühendust meie klienditeenindusega aadressil [email protected].

Teie GGPoker ACCOUNT

5.1 Mängus võetakse vastu ainult panuseid, mis on tehtud teie kontolt, mis on loodud ggpoker.com veebilehelt alla laaditud mängukliendi kaudu, ning kõik mängus teenitud võidud kantakse teie kontole. Saate hõlbustada kõiki sissemakseid ja väljavõtteid, avades mängukliendist lehekülje "Minu konto".

5.2 Me jätame endale õiguse keelduda või piirata (kehtestades minimaalsed ja maksimaalsed summad, mis on sätestatud majareeglites või veebisaidil) mis tahes panuseid ja/või väljamakseid mis tahes põhjusel meie äranägemisel. Juhul kui panus loetakse või kuulutatakse meie äranägemisel kehtetuks, kantakse teie kontolt seoses selle panusega maha võetud summa teie kontole.

5.3 Panused kehtivad ainult siis, kui meie server on need vastu võtnud. Kuni meie server ei ole teie teateid vastu võtnud, ei ole need meie jaoks siduvad ja kogu GGPokeris või veebisaidil kuvatav teave kujutab endast ainult kutset mängimiseks. Te nõustute, et meie andmed on ilmse vea puudumisel teie tehtud panuste tingimuste ja nende tegemise asjaolude kindlaksmääramisel lõplikuks autoriteediks.

5.4 Teie konto on teie isiklik. Te ei tohi lubada teistel isikutel kasutada oma kontot või võtta vastu auhindu või osaleda mis tahes mängus. Iga isik, kelle puhul leitakse, et ta on seda jaotist rikkunud, vastutab kõigi kontoga seotud kahjude eest ja tal ei ole õigust saada mingeid võite.

5.5 Teie kohustus on hoida oma salasõna privaatne ja turvaline.Te olete ainuisikuliselt vastutav oma kontoteabe ja salasõna turvalisuse eest. Te vastutate oma konto ja/või salasõna mis tahes volitamata kasutamise eest. Juhul kui kolmas isik panustab või arvatakse, et on panustanud Teie kontolt, on selline panus kehtiv ja vastutus Teie kontol tekkinud kahjude eest lasub Teil, olenemata sellest, kas Te teadsite või mitte, et kolmas isik on Teie konto ja salasõna andmeid vääralt kasutanud.

5.6 Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et teie andmed oleksid alati turvalised, tunnistate te samuti, et on juhtumeid, mis võivad teie andmeid kahjustada, rikkuda, kustutada või muul viisil muuta, mis ei ole meie kontrolli all. Siiski tagame, et isikuandmete kaitsmiseks mõeldud piisavaid turvamehhanisme kasutatakse selleks, et vältida isikuandmete vargust, väärkasutamist või kuritarvitamist ning ennetada isikuandmete rikkumisi.

5.7 On väga oluline, et te tagaksite, et teiega seotud isikuandmeid hoitakse võimalikult suures ulatuses ajakohasena. Me jätame endale õiguse peatada või lõpetada Teie konto, kui kahtlustame, et need andmed on ebatäpsed. Me töötleme Teid puudutavat teavet kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga ja küpsiste poliitikaga.

5.8 GGIL ja kõik kolmandad osapooled, kellega ta on sõlminud lepingud seoses teenuste osutamisega, säilitavad teie isikut puudutavat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie nime, aadressi ja makseandmeid, kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga ja küpsiste poliitikaga. Me tugineme sellele teabele käesoleva lepingu sõlmimisel teiega. Te nõustute hüvitama ja hoidma meid vabaks mis tahes kuludest, nõuetest, kahjudest ja kulutustest, mis tekivad seoses teie poolt meile esitatud teabes sisalduvate valeandmete või ebatäpsustega.

KLIENDI FONDIDE KAITSE

6.1 Teie poolt ettevõttesse deponeeritud raha hoitakse ettevõtte nimel oleval eraldatud pangakontol ("määratud konto") vastavalt klientide raha käsitlevatele eeskirjadele. See tähendab, et kõik sellised rahalised vahendid on kaitstud ja maksejõuetuse korral saab kliendile nõuetekohaselt tasumisele kuuluvad vahendid välja maksta.

6.2 Ettevõte hoiab määratud kontol, mida kasutatakse üksnes mängijate saldo hoidmiseks, summa, mis vastab tema kohustustele klientide ees. Seda määratud kontot ei kasutata mis tahes operatiivsetel eesmärkidel ja määratud konto saldot kontrollivad kolmandatest isikutest audiitorid, et kinnitada selle vastavust mängija kogusaldole, et rahuldada kõik väljavõtmistaotlused.

6.3 Teie kontol hoitavad summad ei kanna intressi.

PIIRANGUD

7.1 Te nõustute hoiduma GGPoker'i või meie veebilehe kasutamisest:

 • üle kokkulepitud eesmärgi või sellest kaugemale;
 • levitada, müüa, litsentseerida, pakkuda või muul viisil teha teenuseid kättesaadavaks kolmandatele isikutele ilma meie nõusolekuta;
 • salvestada või edastada materjali või teavet, mis on rikkuv, laimav, laimav, rüvetav, obskuurne, petturlik, vale või vastuolus mõne teise isiku omandiõiguse või intellektuaalomandi õigustega või muul viisil kahjulik, ebaseaduslik või deliktiline või rikub kolmandate isikute eraelu puutumatuse õigusi;
 • mis tahes viisil, mis on vastuolus mis tahes kohaldatava seaduse, eeskirja või määrusega, või
 • viiruste, pahavara või muu pahatahtliku koodi edastamiseks.

7.2 Keelatud on muuta, tagasi töötada või muul viisil manipuleerida, häirida või häirida meie veebisaidil ja/või mängudes kasutatavat tarkvara. Veebisaidi ja mängude terviklikkuse tagamiseks jätame endale õiguse igal ajal omal äranägemisel blokeerida teatud IP-aadresside kasutajate juurdepääsu samadele laudadele või turniiridele.

7.3 Me võime omal äranägemisel ja ilma põhjendamiskohustuseta välistada mis tahes kliendi meie teenustest üldiselt ja/või valitud kampaaniate ja pakkumiste saamisest, mida me aeg-ajalt tutvustame.

7.4 Me jätame endale õiguse peatada, lõpetada, muuta, eemaldada või lisada veebilehte ja/või mis tahes mänge GGPokeris meie äranägemisel viivitamatult ja ilma teid teavitamiskohustuseta.

HINNANGUD

8.1 Saate teha sissemakseid kassalehel toodud makseviiside kaudu, mis hõlmab krediitkaarte, deebetkaarte, erinevaid alternatiivseid maksevõimalusi ja bitcoin'e.

8.2 Kui soovite Veebisaidi kaudu kihlvedude või mängude tegemises osaleda, peate oma kontole raha sisse maksma, mida saate seejärel kasutada panuste tegemiseks või mängude mängimiseks. Me jätame endale õiguse teostada mängijate hoiuste kontrollimist regulatiivsete nõuete täitmise eesmärgil.

8.3 Iga hoiustamisviisi kohta on kehtestatud minimaalsed hoiustamise nõuded. Üksikasjad minimaalsete hoiuste kohta hoiustamisviiside kaupa on selgitatud kassasüsteemi lehel.

8.4 Hoiused mängijakontole tehakse raha ülekandmise teel ettevõtte kontole veebisaidil märgitud makseviiside abil. Ettevõte jätab endale õiguse muuta aktsepteeritud makseviise oma äranägemise järgi. Lisaks jätab ettevõte endale õiguse aktsepteerida teatud makseviise ainult teatud tingimuste täitmise korral. Ettevõte ei garanteeri, et kõik makseviisid on alati kättesaadavad.

8.5 Me ei võta vastu meile saadetud sularaha.

8.6 Seoses rahaliste vahendite sissemaksete ja väljamaksetega Teie kontole ja kontolt kasutate ainult selliseid kaarte ja muid finantsinstrumente, mis on kehtivad ja kuuluvad seaduslikult Teile.

8.7 Raha hoiustades nõustute, et te ei tee mingeid tagastamisi, tühistamisi ega muid tühistamisi teie kontole tehtud hoiuste eest ning nõustute meile tagastama ja hüvitama maksmata jäänud hoiused.

WITDRAWALS

9.1 Sõltuvalt kasutatavast makseviisist või teie kontole kohaldatavatest piirangutest võivad olla miinimum- ja maksimumpiirangud summale, mida saate oma kontolt välja võtta. Väljavõtteid võib teha ainult kaardiga, mille olete registreerinud oma kontole ja millega olete raha hoiustanud. Pangad võivad väljavõtete eest nõuda teenustasusid, mis võetakse Teie kontolt maha väljavõtte tegemise ajal. Tšekiga tehtud väljamakseid makstakse Teile, mitte kolmandale isikule, ja need saadetakse Teile meie juures registreeritud aadressile.

9.2 Kõik Teie kontole tehtud maksed peavad olema kinnitatud, et need on tasutud ja ükski makse ei ole tagasi makstud, tagasi pööratud või muul viisil tühistatud, enne kui Te raha oma kontolt välja võtate. 9.3 Kui me oleme Teie väljavõtmise heaks kiitnud, peate Te andma meile piisavalt teavet selle kohta, kuidas rahalised vahendid Teile üle kantakse. Kõik väljamaksed kantakse üle ainult samale kontole, kust Teie kontole makstud vahendid pärinevad, välja arvatud juhul, kui on esitatud tõendid, et makseviis on kadunud või tühistatud. Me jätame endale õiguse nõuda haldustasu, mis vastab meie enda kuludele (sealhulgas hoiuste kulud), kui raha on välja võetud ja seda ei ole kasutusele võetud.

9.4 Te olete vastutav oma võitudest ja kaotustest teatamise eest oma kohalikule maksuametile või muudele asutustele.

9.5 Me jätame endale õiguse nõuda lisateavet enne tagasivõtmist.

HALDATUD FONDID

10.1 Helditud vahendid on osa teie kogu pokkerisaldost ja on seotud teie pokkerivõitudega eelneva 72 tunni jooksul. Järelikult ei ole pokkerisessioonidest saadud kasumid kohe välja võtta, vaid neid hoitakse kliendi pokkeripangas 72 tunni jooksul. Hoolimata sellest, et neid vahendeid ei saa välja võtta, on neid võimalik kasutada pokkerilaual.

10.2 Kui Teie kontol või mõnel teisel Teie kontoga seotud mängijakontol toimub kahtlane/kelmuslik mäng, siis tunnistate, et meil on õigus blokeerida selliste kontode ja summade juurdepääs GGPokerile ning peatada raha väljavõtmine määramata ajaks, et viia läbi vajalik uurimine ja kontrollida kontole registreeritud andmeid.

PROMOTIOONID

11.1 Me võime aeg-ajalt pakkuda boonuseid ja/või kampaaniaid, mida reguleerivad eraldi kampaaniatingimused. Kõik teie kontole krediteeritud boonused tuleb kasutada kooskõlas selliste tingimustega.

11.2 Kui käesolevate tingimuste ja boonus- või kampaaniatingimuste vahel esineb vastuolu, on boonus- või kampaaniatingimused ülimuslikud.

11.3 Kui me usume, et te kuritarvitate või püüate kuritarvitada boonust või kampaaniat või saate boonuse või kampaania kuritarvitamisest tõenäoliselt isiklikku kasu, võime meie oma äranägemise järgi mis tahes boonuse või kampaania keelata, kinni pidada või tagasi võtta. Samuti võime lõpetada teie juurdepääsu meie veebisaidile ja/või teie kontole. Sellistel asjaoludel ei ole me kohustatud teile tagastama teie kontol olevat jääksummat, välja arvatud teie esialgne hoiusumma.

11.4 Osaledes GGPoker'i mis tahes kampaanias ("Kampaania"), nõustute tegema koostööd kõigis reklaami-, turundus- ja reklaammaterjalides ning tegevustes, mida me võime kasutada. Samuti nõustute, kui seda nõutakse, (a) kandma mis tahes GGPoker'i kaubamärgiga riietust või plaastreid ja (b) allkirjastama, kui seda nõutakse, tagasivõtmatu vabastamisvormi, mis lubab meil kasutada teie andmeid seoses kampaaniaga.

11.5 Ühelgi GGPoker'i poolt sponsoreeritud üritusel nõustute, et ei kanna ega eksponeeri kolmanda osapoole kaubamärke ega reklaami, mida võidakse pidada GGPoker'i konkurendiks. Kui te seda nõuet rikute, jätame endale õiguse tühistada teile antud auhinnad.

11.6 Seoses teie osalemisega GGPoker'i mis tahes kampaanias kinnitate, et esitatud materjalid on teie enda originaaltöö ja need materjalid ei riku ühegi isiku või organisatsiooni intellektuaalomandi õigusi ega muid õigusi.

teie konto peatamine, piiramine või lõpetamine

12.1 Ilma et see piiraks meie võimalust tugineda muudele meile kättesaadavatele õiguskaitsevahenditele, võime peatada või lõpetada Teie konto või tühistada kõik Teie poolt tehtud panused, eemaldada kõik Teie kontol olevad boonusrahad ja/või võtta mis tahes muid meetmeid, mida me oma täieliku äranägemise järgi asjakohaseks peame, kui:

 • Me kahtlustame, et te osalete GGPoker'i kasutamisel ebaseaduslikus või petturlikus tegevuses (sealhulgas olukorras, kus me kahtlustame, et te olete püüdnud manipuleerida GGPoker'i toimimist või mängude normaalset mängimist või olete osalenud mängijate kokkumängus);
 • Me kahtlustame, et olete rikkunud mõnda käesolevatest tingimustest või majareeglitest;
 • me kahtlustame, et te käitute viisil, mis kahjustab meie äritegevust; või
 • Me oleme selleks seadusega kohustatud.

12.2 Teie ainus õiguskaitsevahend juhul, kui me lõpetame teie konto mis tahes eespool nimetatud põhjusel, on vaidlemata kontojäägi tagasimaksmine. Me ei vastuta teie ees enam millegi eest.

12.3 Täiendavad piirangud, mis võivad teie konto suhtes kehtida süsteemi-, side- või tehnoloogiliste vigade või rikete korral, on sätestatud käesolevate tingimuste punktides 16 ja 17.

TURVAKONTROLLID

13.1 Me oleme pühendunud sellele, et pakkuda oma klientidele meeldivat pokkerikogemust turvalises keskkonnas, ning me kasutame turvameetmeid ja kontrolle, et kaitsta oma kliente ja GGPokerit pettuste ja kokkumängu eest. Igasugune BOT või tehisintellekt on GGPokeris rangelt keelatud. Aeg-ajalt jätame endale õiguse kontrollida kontosid ja mängude mängimist ning see võib kaasa tuua kontode kasutamise peatamise, kuni need kontrollid on läbi viidud. Me usume, et see on meie klientide ja meie endi huvides ning osalemise tingimuseks on, et kõik meie kliendid tunnistavad seda ja teevad meiega selles osas koostööd.

13.2 Mängijad saavad GGPokeris mängida ainult siis, kui nad on nõustunud Turvalisuse ja ökoloogia poliitika mis sisaldab kõiki üksikasju turvakontrollide kohta, mida me teeme, et muuta keskkond kõigi mängijate jaoks turvaliseks ja õiglaseks.

VEEBILEHE JA TEENUSTE KEELATUD KASUTUSVIISID

14.1 Petmine või ebaseaduslik käitumine

Mängu võib kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel ja seaduslikul viisil. Te nõustute järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, põhikirju ja eeskirju, mis puudutavad mängu ja mis tahes panuseid, mis on tehtud mängus või mängu kaudu. Kõik panused tuleb teha GGPokeri kasutajaliidese kaudu.

Me jätame endale õiguse keelata oma äranägemise järgi igal mängijal osaleda mis tahes ja kõigis GGPoker'i mängudes. Kui olukord seda nõuab, võime külmutada žetoonid, tühistada panused, peatada või lõpetada mis tahes mängija konto, keda kahtlustatakse pettuses mis tahes kujul (mis hõlmab muu hulgas kokkumängu või tarkvara või veebisaidi vigade ärakasutamist). Lisaks sellele jätame endale õiguse piirata istekohtade arvu ja/või keelata mängijatel mängida konkreetses mängus, sealhulgas keelata kahel või enamal mängijal koos mängida samas mängus.

Me jätame endale õiguse tühistada kõik panused, mis on kogemata vastu võetud pärast panuste tegemise aja lõppu või kui sündmus on lahendatud või kui see on toimunud etapis, kus mängijal oli võimalik saada aimu tulemusest. Sellistel juhtudel tagastatakse esialgne panusesumma kliendikontole.

Me jätame endale õiguse jagada teie andmeid konkreetsete kolmandate osapooltega, et tuvastada ja ennetada pettust või pettustegevust. Selline andmete jagamine toimub kooskõlas kehtiva õigusega. 

14.2 Ümbersõit

Me oleme välja töötanud ja kasutame keerukat patenteeritud tehnoloogiat, mille eesmärk on otsida ja tuvastada kasutajaid, kes kasutavad Teenuseid või meie pokkeritarkvara pettuse eesmärgil või ebaseaduslikult. Te ei tohi meie turvameetmeid murda, neile ligi pääseda ega püüda neid murda ega neile ligi pääseda ega neist muul viisil kõrvale hoida. Kui me usume oma äranägemise järgi, et te rikute seda punkti, võime teie juurdepääsu teenustele viivitamatult lõpetada ja/või teie konto blokeerida.

MÄNGUREEGLID

15.Teie mängus osalemise suhtes kohaldatakse Kodulehel olevaid Kodureegleid. Eelkõige ei ole teil lubatud teha panuseid, mis ületavad laual olevate žetoonide väärtust käe alguses. Teil on lubatud omandada täiendavaid žetoone ainult käte vahel. Kui Teil on käe ajal žetoonid otsas, loetakse Teid "all-in" mängijaks. Te ei tohi mängusessiooni ajal laualt raha eemaldada. Raha mängust välja võtmine ja mängimise jätkamine ei ole lauapanuste formaadis lubatud.

15.2 Mängijad peavad hoiduma "lauajuttudest" või "kohvimajutamisest" või rääkimisest käe ajal viisil, mis kahjustab vastasmängija kätt. See kehtib ka siis, kui Te mängite käes või vaatate kätt. Selle mängijate käitumise aspekti korduv rikkumine toob kaasa mängimise peatamise või püsiva mängupiirangu.

15.3 Solvavaid või solvavaid väljendeid või muud käitumist, mida me peame mängu kontekstis sobimatuks, ei sallita. Meie poolt tuvastatud või meile teatavaks tehtud vääritu käitumine või solvav keelekasutus võetakse kiiresti käsile ning selle tulemuseks võib olla mängimise peatamine või mängimisõiguse kaotamine või muud meetmed, mida me oma äranägemise järgi vajalikuks peame.

15.4 Te nõustute täielikult ja nõustute, et juhusliku numbrigeneraatori tarkvara määrab kõik mängude tulemused.

15.5 Te tunnistate ja nõustute, et te ei tohi sekkuda, katkestada ega üritada katkestada ega manipuleerida veebisaidi toiminguid ega GGPokeris toimuvate mängude normaalset mängimist. Eelneva mittejärgimine võib põhjustada teie eemaldamist veebisaidilt ning kriminaal- ja tsiviiljuurdlust.

15.6 Mängude üksikasjalikud reeglid leiate iga mängu leheküljelt või kodureeglitest siit.

SERVERI KAHJU

16.1 Kui sul on serverikrahhi ajal lauas žetoone, tühistatakse mäng ja kõik sinu lauas olevad ja mängus olevad žetoone tagastatakse sinu kontole. Meie, meie sidusettevõtjad, esindajad ja litsentsiandjad ei vastuta kahju eest, mis tuleneb viivitustest või mängukatkestustest, mis on tingitud elektrooniliste või mehaaniliste seadmete, telefoni, internetiühenduse või muude sidevahendite rikke, rikke, talitlushäire, katkestuse või katkestuse tõttu või mis on tingitud teenusetõkestuse (DDOS) rünnakust või muudest pahatahtlikest välistest sekkumistest meie veebilehele või muudest põhjustest, mille üle meil või neil puudub otsene kontroll.

16.2 Süsteemi-, tehnoloogia- või sidevigade või vigade korral, mis on seotud mis tahes tulemuse, panuse arveldamise või mis tahes muu mängu või veebisaidi elemendi loomisega, ei vastuta me teie ees selliste vigade tõttu ja me jätame endale õiguse tühistada kõik asjaomased panused ja mängud kõnealuses mängus.

KASIINOMÄNGU KATKESTUSED

17.Kui kasiinomängude (nagu Blackjack, Baccarat, rulett, CasinoPoker, RussianPoker, Sicbo, DragonTiger, Wheel of Fortune) ajal ühendus katkeb, logige lihtsalt oma kontole tagasi. Saate katkestatud mängu jätkata punktis, kus ühendus katkes. Teie pooleliolevat panust hoitakse 90 päeva ning teie panus tühistatakse ja tagastatakse teie saldole, kui mängu ei lõpetata 90 päeva jooksul pärast katkestamist.

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

18.Need tingimused annavad ainult õiguse kasutada GGPokerit, veebisaiti ja mänge, kui need tingimused ja kohaldatavad litsentsid (kui neid on) kehtivad, ning need ei anna mingeid omandiõigusi GGPokerile, veebisaidile, mängudele või meie intellektuaalsele omandile. Kõik õigused, omandiõigused ja huvid, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigused, patendid, ärisaladused või muud intellektuaalomandi õigused veebisaidil ja mängudes jäävad meie ainuomandisse. Kõik käesolevate tingimuste alusel teile osutatavad teenused ja muud andmed või materjalid, mis on koostatud selliste teenuste osutamise käigus, ning kõik õigused, omandiõigused ja huvid eelnimetatu suhtes kuuluvad meile.

TURNIIRI TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE

19.1 GGPokeris turniirile registreerudes nõustute, et lubate meil kasutada teie mängimisandmeid online otseülekandes, online-ülekannetes ja mis tahes muudes tulevastes reklaamides, mida GGPoker võib kasutada pärast turniiri lõppu. Kõigist GGPoker'i turniiridest antakse aru erinevates online-meediakanalites ja sotsiaalmeedia platvormidel, kus avaldatakse tulemused, mis sisaldavad mängijate GGPoker'i hüüdnimesid, lõpupositsioonid, mängitud käed ja väljamakseid üritustel. Siiski ei kasuta me avalikult mängijate pärisnimesid ega isikuandmeid, kui meil ei ole selleks mängijate kirjalikku luba. Kõik GGPoker'i valitud turniiride finaallaudade ülekandeid võib teha veebimeedias, näiteks Twitchi platvormil, kusjuures augukaardid on avatud 1 (ühe) tunni pikkuse viivitusega alates tegelikust mänguaegadest.

19.2. Mõnede konkreetsete turniiride puhul peate andma nõusoleku, et teie tegelik nimi avaldatakse, kui saate sellistelt turniiridelt auhinna. Kui te ei soovi oma tegeliku nime avalikustamist, ei tohiks te sellistele turniiridele GGPokeris registreeruda. Nende konkreetsete turniiride puhul kuvatakse teile turniirile registreerimise ajal hüpikaken, et saada nõusolek teie andmete avaldamiseks ja täiendav kinnitus teie tegeliku nime kohta. 

HÜVITAMINE

20.Te nõustute hoidma meid ja meie tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, ametnikke, esindajaid ja töötajaid vabaks ja vabastama meid kõigist kolmandate isikute nõuetest, mis tulenevad käesolevate tingimuste rikkumisest või mis tahes viisil on seotud teiepoolse seaduse või kolmandate isikute õiguste rikkumisega või veebisaidi ja/või mängude kasutamisega, sealhulgas kõikidest nõuetest, kaotustest, kahjudest (tegelikest või kaudsetest), hagidest, kohtuotsustest, kohtukuludest ja advokaaditasudest tulenevatest kuludest, mis tahes liiki ja iseloomuga. Käesolevate tingimuste sätted ei välista ega piira teie vastutust seoses teie poolt käesolevate tingimuste alusel antud hüvitistega.

VASTUTUSE PIIRAMINE

21.1 Me ei garanteeri, et meie tegevus on katkematu või veavaba. Me pakume oma Teenuseid "nagu on" ja "nagu saadaval" ilma igasuguse garantiita, olgu see siis väljendatud või kaudne, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid kaubakõlblikkuse ja sobivuse kohta teatud otstarbeks. Me välistame seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses kõik tingimused, garantiid, kinnitused või muud tingimused, mis võivad kehtida veebisaidi ja mängude suhtes, olgu need siis selgesõnalised või kaudsed.

21.2 Meie maksimaalne vastutus teie ees mis tahes küsimuses, mis tuleneb veebisaidi kasutamisest või on sellega seotud, piirdub teie kontol õiguspäraselt oleva summa ja mis tahes vaidlustatud panuse panuse summa tagastamisega.

21.3 GGIL (või tema kontserni kuuluvate äriühingute ametnikud, direktorid, töötajad, aktsionärid või esindajad) võtavad kõik vajalikud meetmed, et kaitsta äriühingut mis tahes järgmiste asjaolude eest:

 • mis tahes otsese, kaudse, erilise, juhusliku või kaudse kahju eest, olenemata sellest, kas see on eeskujulik või karistusõiguslik;
 • igasugune sissetuleku kaotus;
 • mis tahes otsese või kaudse kasumi kaotus;
 • mis tahes firmaväärtuse kaotust;
 • lepingute kaotamine;
 • raha kasutamise kaotamine;
 • mis tahes kahju, mis tuleneb äritegevuse katkemisest või on sellega kuidagi seotud, või

mis tahes viisil, kas delikti (sealhulgas, kuid mitte ainult, hooletuse tõttu), lepingu alusel või muul viisil seoses veebilehe kasutamisega või seoses veebilehe kasutamisega, selle kasutamise võimetusega või selle tulemustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, seoses teie arvutiseadmeid nakatada võivate viiruste põhjustatud kahjude või kahjustustega.

21.4 Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud viiruse, jaotatud teenusetõkestusrünnaku või muu tehnoloogiliselt kahjuliku materjali tõttu, mis võib nakatada teie arvuti- või mobiilseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muud omandiõigusega seotud materjali, mis on tingitud veebisaidi või mängude kasutamisest või mis tahes sisu allalaadimisest veebisaidil või mis tahes veebisaidil, mis on sellega seotud.

21.5 Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mida võite kannatada loodusõnnetuse, elektrikatkestuse, kaubandus- või töövaidluse, valitsuse või ametiasutuse tegevuse, ebaõnnestumise või tegevusetuse, telekommunikatsiooniteenuste või -võrkude takistamise või rikke, juurdepääsu hilinemise või katkestuse, andmete mittetoimetamise või valesti toimetamise, teie turvaandmete loata kasutamise või mis tahes muu kolmanda isiku põhjustatud viivituse või rikke tõttu. Sellisel juhul jätame endale õiguse tühistada mis tahes panus või tühistada või peatada meie teenused, mis tulenevad sellistest asjaoludest, ilma et me võtaksime endale mingit vastutust. Lisaks ei vastuta me ühegi seadme rikke eest, olenemata sellest, kus see asub või mida hallatakse või kas see on meie otsese kontrolli all või mitte, mis võib takistada meie veebisaidi toimimist või takistada teil meiega ühendust võtta.

21.6 Mitte miski käesolevates tingimustes ei välista meie vastutust, mis meil võib olla seoses pettuse või surma või isikukahjustusega, mis tuleneb meie hooletusest.

KOLMANDA OSAPOOLE SISU

Te tunnistate ja nõustute selgesõnaliselt, et me ei vastuta teie ees mis tahes teabe või teenuste sisu eest, mida pakuvad kolmandad isikud või sidusettevõtted, kes reklaamivad, turundavad või muul viisil veebisaidi kaudu sisu avaldavad (kas otse või linkide kaudu teistele saitidele või ressurssidele), ega saa öelda, et me kinnitame selliste reklaamide või teabe sisu, ning me ei anna sellise sisu suhtes mingeid garantiisid.

SEISVAD KONTOD

23.1 Käesolevate tingimuste kohaldamisel tähendab "passiivne konto" mis tahes kliendikontot, millele ei ole 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul või kauem (a) hoiustatud raha; või (b) millelt ei ole raha välja võetud; või (c) millelt ei ole tehtud panust; või (d) millelt ei ole arveldatud panust. Selliste seisvate kontode puhul jätame endale õiguse nõuda iga kuu viimasel päeval 5 naelsterlingi suurust töötlemistasu kuus (või ülejäänud saldo, kui konto saldo on alla 5 naelsterlingi), mis arvestatakse järelmaksuga maha igal ajal 10 (kümne) tööpäeva jooksul järgneva kuu jooksul. Need tasud tuleb tasuda mis tahes seisva konto eest, kuni konto muutub taas aktiivseks või selle saldo on null.

23.2 Kui teie konto on loetud passiivseks kontoks ja on seejärel olnud passiivne veel 12 (kaksteist) kalendrikuud, loetakse teie konto "mahajäetud kontoks" ja suletakse ning sulgemise ajal teie kontol oleva sularaha kogusumma annetatakse heategevuseks.

23.3 Kõik passiivsete kontode kohta säilitatavad isikuandmed kustutatakse ja hävitatakse, kui neid enam ei vajata.

VASTUTUSTUNDLIK MÄNGIMINE

24. Oleme pühendunud vastutustundliku mängimise kui kliendihoolduse ja sotsiaalse vastutuse poliitika toetamisele. Usume, et meie kohustus teie, meie klientide ees on tagada, et te naudite oma kihlveokogemust meie saidil, olles samas täielikult teadlik probleemse hasartmänguga seotud sotsiaalsest ja rahalisest kahjust. Klõpsake siin meie vastutustundliku mängimise juhendi jaoks.

24.1 Hoiuste piirmäärad

Pärast konto registreerimist saate igal ajal määrata oma päevased, iganädalased ja igakuised hoiuste limiidid. 

Kui soovite oma hoiuse limiiti suurendada, peate viivitamatuks rakendamiseks ootama 24 tundi, mille järel peate väärtuse suurendamise kinnitama. Kui Te keeldute suurendamisest, jääb Teie hoiuse limiit varem valitud väärtuseks. Lisateavet vastutustundliku mängimise juhendi kohta leiad siit.

24.2 Enda väljaarvamine

Me tahame, et kõik saaksid meie mängude mängimist nautida. Siiski mõistame, et mõned kliendid soovivad piirata või isegi lõpetada mängimise. Seetõttu pakume enesekontrolli võimalust, mis võimaldab klientidel sulgeda oma konto ajutiselt 24 tunniks või palju pikemaks ajaks, kuni 5 aastaks või jäädavalt. Saate valida enesekontrolliperioodi "Minu lehekülje" jaotise "Vastutustundlik mängimine" vahekaardil... Alternatiivina võite võtta ühendust meie klienditeeninduse tugimeeskonnaga otse e-posti aadressil [email protected].

Kui otsustate end ise välistada, ei ole teil õigust saada boonuseid ega kampaaniaid, mida me teie eneseväljalülitamise ajal pakume. Kahe päeva jooksul pärast eneseväljalangemise valimist jäetakse Teid välja ka kõigist meie poolt saadetavatest turundusmaterjalidest. Edasisi turundusmaterjale ei saadeta enne, kui enesekontrolliperiood on lõppenud ja te olete palunud veebilehele tagasi pöörduda.

Kui te otsustate end ise välja lülitada, suletakse teie konto valitud ajavahemikuks ja teil ei ole enam juurdepääsu mängudele. Me tagastame Teie ülejäänud kontojäägi vastavalt meie tühistamispoliitikale.

Teie enesekontrolliperioodi jooksul ei tohi te üritada meiega mängida ja me ei saa vastutada ega olla vastutav mis tahes hilisemate tagajärgede või kahjude eest (olenemata nende põhjustest), mida võite kannatada või kanda, kui jätkate hasartmängude mängimist täiendavate kontode kaudu, kui olete muutnud oma registreerimisandmeid või kui esitate eksitavaid, ebatäpseid või ebatäielikke andmeid või püüate muul viisil enesekontrolliperioodist kõrvale hoida.

Kui otsustate oma konto uuesti avada, kui enesekontrolliperiood on lõppenud, peate võtma ühendust klienditoe meeskonnaga aadressil [email protected]. Seejärel antakse teile vähemalt 24-tunnine järelemõtlemisaeg, enne kui teie konto on aktiivne. 24-tunnise järelemõtlemisaja jooksul antakse teile võimalus konto taasaktiveerimine tühistada.

Samuti soovime juhtida teie tähelepanu sellele, et on olemas tarkvara, mis takistab individuaalsel arvutil juurdepääsu hasartmängude veebilehtedele või teenustele, näiteks: www.cyberpatrol.com või www.gamblock.com. Kui vajate lisateavet või abi seoses meie funktsioonidega, võtke palun ühendust aadressil [email protected].

Lisateavet vastutustundliku mängimise kohta leiad alati siit.

KLIENTIDE KAEBUSED

25.1 Kui GGPokeris tehtud panuse(te) kohta tekib pretensioone või vaidlusi, võtke meiega ühendust aadressil [email protected] ja kaebus suunatakse klienditoe esindajale.

25.2 Esmane vastus saadetakse kliendile 24 tunni jooksul tööpäevadel ja 72 tunni jooksul nädalavahetustel.

25.3 Kui klient ei võta seitsme päeva jooksul ühendust, loetakse kaebus lahendatuks.

25.4 Kui klient võtab järgnevalt/järelkontaktis ühendust, vaatab määratud klienditoe esindaja kaebuse uuesti läbi 24 tunni jooksul tööpäevadel ja 72 tunni jooksul nädalavahetustel, seejärel saadetakse kas teine vastus või kaebus suunatakse klienditoe juhile vastavalt osakonna menetlustele; ning klienditoe osakond jätkab klientide kaebuste menetlemist, kuni need on edukalt lahendatud või loetakse vaidlustatuks vastavalt osakonna menetlustele.

25.5 Kui lahendust ei saavutata või kui te ei ole rahul meie poolt saavutatud lahendusega, võite taotleda välise lahenduse leidmist hasartmängude järelevalve komisjonilt, saates e-kirja aadressil [email protected].

RIIKLINE ÕIGUS

Tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Mani saare seadustele.

MUU

27.1 Kui pädev kohus leiab mingil põhjusel, et käesolevate tingimuste mis tahes säte või selle osa on jõustamatu, kehtetu või ebaseaduslik, siis jäävad ülejäänud tingimused täielikult jõusse ja kehtivad ning neid loetakse nii, et nende selgesõnalisest sõnastusest tulenev poolte kavatsus oleks maksimaalselt jõus.

27.2 Te nõustute, et käesolevate tingimuste tulemusena ei teki teie ja meie vahel ettevõtlus-, partnerlus-, töövõtu- või esindussuhteid.

27.3 Kui me ei kasuta käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi, ei ole see meie poolt põhjustatud ega käsitletav sellisest õigusest loobumise või sellest loobumise või sellest loobumisena tulevikus.

27.4 Need tingimused moodustavad kogu teie ja meie vahelise kokkuleppe seoses mängu kasutamisega.

27.5 Online-hasartmängude võlad on Mani saarel täitmisele pööratavad.

Vastutusnõue

Me ei vastuta mingil juhul mis tahes kahjude eest, mis võivad tuleneda teenuste, tarkvara või veebisaidi kasutamisest. Me ei anna mingit garantiid Teenuste, Tarkvara või Veebilehe kohta, mida pakutakse "nagu on". Me püüame pakkuda teenuseid, tarkvara ja veebisaiti võimalikult heal tasemel ning turvaliselt ja ohutult, kuigi me ei garanteeri, et nende pakkumine on katkematu või vigadeta. Kui meile teatatakse puudustest, teeme kõik endast oleneva, et need õigeaegselt kõrvaldada. Me ei vastuta teie ees, kui mis tahes side või süsteem on mõjutatud viivituse või rikke tõttu. Me jätame endale õiguse peatada, eemaldada või muuta Teenuseid ajutiselt või alaliselt, omal äranägemisel ja ilma igasuguse kohustuseta teid sellisest tegevusest teavitada. Me ei vastuta sellisel juhul tekkinud kahjude eest. Teie ainuvastutus on tagada, et teil on seaduslik õigus kasutada Teenuseid selles jurisdiktsioonis, kus te elate või kust te neile juurde pääsete. Meie eesmärk ei ole, et keegi kasutaks Teenuseid mis tahes jurisdiktsioonist, kus online-hasartmängud on ebaseaduslikud. Teenuste või veebisaidi kättesaadavust mis tahes jurisdiktsioonis ei tohiks tõlgendada kui meie pakkumist, pakkumist või kutset Teenuste või veebisaidi kasutamiseks. Te tunnistate, et teie osalemine Teenustes on teie ainuotsus ja et te võtate enda kanda kogu riski Teenuste kasutamisel. Lisaks tunnistate, et te ei pea Teenuseid ega Veebisaiti solvavaks, kallutatud või ebasündsaks.