GEBRUIKSVOORWAARDEN

GGPOKER.COM

Laatst bijgewerkt: 24 februari 2023

Versie 20220224.2

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA") VOOR GG INTERNATIONAL LIMITED: BELANGRIJK - LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ONZE DIENSTEN GEBRUIKT EN/OF ONZE SOFTWARE DOWNLOADT, AANGEZIEN UW INSTEMMING HIERMEE EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST VORMT. HET IS UITSLUITEND UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE EULA REGELMATIG DOOR TE NEMEN EN UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE SITE EN DE BIJBEHORENDE DIENSTEN HOUDT IN DAT U DE VOORWAARDEN HIERONDER VOORTDUREND AANVAARDT.

INLEIDING

De volgende voorwaarden en bepalingen zoals van tijd tot tijd door ons bijgewerkt en hier beschikbaar gemaakt (deze "Voorwaarden") zijn van toepassing op de relatie tussen "U" ("Uw" verwijst ook naar U in deze EULA) en GG International Limited en/of haar groepsmaatschappijen (samen in deze Voorwaarden aangeduid als "wij", "ons" of "onze") met betrekking tot al het gebruik van software die door ons aan U is gelicentieerd, direct of indirect, en Uw spel op de spelclient en GGPoker mobiele app ("Software").

GGPoker wordt beheerd door GG International Limited ("GGIL" of "het bedrijf") een bedrijf opgericht op Isle of Man met maatschappelijke zetel in The Hubb, Queen Victoria Street, Douglas, IM1 2LF, Isle of Man. Wij zijn gelicentieerd en gereguleerd door de Isle of Man Gambling Supervision Commission voor het exploiteren van een online goklicentie. GGIL biedt online casinodiensten ("Diensten") aan via haar merk "GGPoker" en via haar website www.ggpoker.com ("Website"). Naast het aanbieden van GGIL's diensten via het internet, kunnen we, van tijd tot tijd, onze producten en diensten aanbieden via alternatieve media zoals mobiele apparaten. Wanneer u gebruik maakt van GGIL's diensten via welk medium dan ook, zal deze EULA van toepassing zijn op dergelijk gebruik in de mate die van toepassing is op de omstandigheden.

Als U de Website gebruikt en/of een spel op de Website ("Spel(len)") speelt, betekent dit dat U deze voorwaarden, die wettelijk bindend zijn, accepteert. Indien U niet akkoord gaat met en niet gebonden bent aan de voorwaarden, open dan geen account en ga niet door met het gebruik van de Website of deelname aan de Games. Deze voorwaarden zijn de juridisch bindende voorwaarden die van toepassing zijn op jouw gebruik van de spellen en/of de website, ongeacht hoe je deze opent en/of gebruikt, via pc's, mobiele apparaten of anderszins. Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen jou en ons en definiëren de rechten en verantwoordelijkheden die jij en wij hebben met betrekking tot de spellen, de website en GGPoker. Je verklaart en garandeert dat je het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om deze voorwaarden te accepteren en je eraan te houden en dat je deze voorwaarden volledig hebt gelezen en begrepen zonder enige beoordelingsfout.

Door de Website te gebruiken, te bezoeken, te registreren en/of de Diensten te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan:

deze voorwaarden; en door deze voorwaarden te accepteren, accepteert u ook onze;

Privacybeleid;

Terugtrekkingsbeleid;

Cookiebeleid (waarin wordt uiteengezet hoe wij persoonlijke informatie gebruiken die U aan ons verstrekt);

Veiligheid en ecologiebeleid;

de Huisregels; en

al onze andere voorwaarden en bepalingen, spelregels, regels of beleid met betrekking tot toepasselijke games, promoties, bonussen, speciale aanbiedingen of andere aspecten van Uw gebruik van de Website van tijd tot tijd.

In het geval van enige inconsistentie tussen deze Voorwaarden en de Huisregels, dan prevaleren deze voorwaarden, in de mate van de inconsistentie.

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Het is mogelijk dat we de Voorwaarden om een aantal redenen moeten wijzigen, onder andere om commerciële redenen, om te voldoen aan nieuwe wet- of regelgeving of om redenen van klantenservice. De meest actuele voorwaarden kunnen hier worden geraadpleegd en de datum waarop ze van kracht zijn geworden, wordt genoteerd.

1.2 Wanneer wij substantiële wijzigingen in de algemene voorwaarden willen aanbrengen, zullen wij u zo lang van tevoren als redelijkerwijs mogelijk is van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen via een van de volgende methoden:

 • E-mail (naar het e-mailadres dat U ons eerder hebt gegeven, indien van toepassing);
 • Een bericht in je mailbox van gameclient;
 • Een bericht op de Website.

1.3 Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in de Voorwaarden waarvan wij U rechtstreeks op de hoogte wensen te brengen, zullen wij dit doen via een methode van kennisgeving die wij, naar eigen goeddunken, geschikt achten.

1.4 Wij kunnen, naar eigen goeddunken, U uitnodigen om de nieuwe Voorwaarden te accepteren door op "ja" of "ik accepteer" te klikken, een 'aanvinkvakje' aan te vinken of een andere soortgelijke methode van bevestiging door U. Als U ons een dergelijke bevestiging geeft, of als U gebruik blijft maken van de Diensten en/of Uw Account na kennisgeving krachtens deze paragraaf 1 (Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden), wordt U vanaf dat moment geacht de nieuwe Voorwaarden (met inbegrip van eventuele aanvullingen, verwijderingen, vervangingen) te hebben aanvaard en daaraan gebonden te zijn. Als een wijziging voor U onaanvaardbaar is, kunt U het gebruik van de Diensten staken en/of Uw Account sluiten door de stappen in paragraaf 2.6 hieronder te volgen.

1.5 Het blijft Uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat U ermee akkoord blijft gaan telkens wanneer U de Website en de Diensten gebruikt.

REKENING OPENEN EN BEVEILIGING

2.1 Om je te registreren, een account te openen en deel te nemen aan de Spelletjes, verklaar en garandeer je dat:

 • U bent ten minste 18 jaar oud en voldoet aan de minimumleeftijdsvereiste in Uw rechtsgebied om een contract met ons aan te gaan, de Website te gebruiken en deel te nemen aan de Spelletjes;
 • U bent geen werknemer/contractant van (i) GGIL of (ii) een GGIL groepsmaatschappij;
 • U zult zich te allen tijde houden aan deze Voorwaarden en alle andere overeenkomsten tussen u en ons;
 • Je bent wettelijk in staat om contracten af te sluiten;
 • Je bent niet uitgesloten of bent momenteel niet zelf uitgesloten van gokken;
 • Uw account is niet eerder door ons gesloten om welke reden dan ook;
 • U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat U alle wetten of voorschriften die van toepassing zijn in uw eigen land of staat begrijpt en volledig naleeft.

2.2 Als U niet voldoet aan de geschiktheidsvereisten zoals hierboven uiteengezet, bent U niet gemachtigd om de Website te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om accounts van zogenaamde klanten die niet voldoen aan de geschiktheidsvereisten op te schorten en/of te sluiten en alle via dergelijke accounts gedane bets nietig te verklaren.

2.3 U mag slechts één rekening openen. Als U meer dan één account hebt, moet U ons daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Bovendien is slechts één account per IP/Huishouden toegestaan. Als U meer dan één account opent, worden alle winsten op beide accounts verbeurd verklaard en kunnen alle accounts worden gesloten. We kunnen uw eerste account blokkeren of sluiten. Als we ontdekken dat er meer dan één account is geregistreerd voor uw huishouden ("Dubbele account"), behouden wij ons het recht voor om één of alle accounts van dat huishouden te blokkeren of te sluiten. Alle transacties die vanaf de dubbele account worden gedaan, worden ongeldig gemaakt.

2.4 Alle winsten, winsten of bonussen die u hebt behaald of opgebouwd gedurende de tijd dat de duplicaataccount actief was, zullen door u worden verbeurd en kunnen door ons worden teruggevorderd, en u zult dergelijke fondsen die zijn opgenomen van de duplicaataccount op verzoek aan ons retourneren. Daarnaast worden er administratiekosten in rekening gebracht. 

2.5 U moet Uw account onderhouden door Uw gegevens up-to-date te houden.

2.6 Als U Uw account wilt sluiten, moet U een verzoek hiertoe sturen naar [email protected] of de permanente uitsluitingsfunctie binnen de applicatie gebruiken. Door het sluiten van Uw account, verliest U ook alle promotionele bonussen, prijzen of voordelen die U mogelijk heeft verkregen. In het geval van sluiting van uw account als gevolg van gokverslaving of als uw account is gesloten als gevolg van fraude, erkent u dat het verboden is om een nieuwe account te openen.

2.7 Als U uw account sluit als gevolg van gokverslaving en als U een nieuwe account opent in strijd met artikel 2.6, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor een dergelijke actie, noch voor enige directe of indirecte gevolgschade.

2.8 Het Bedrijf heeft het recht om te allen tijde een nieuwe rekening te sluiten die geopend is in strijd met de hierin vermelde vereisten.

2.9 U bent verplicht om alle verplichte informatie in te voeren die door ons wordt gevraagd. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste invoer, inclusief maar niet beperkt tot invoerfouten.

2.10 U mag geen Account openen als U zich bevindt in een rechtsgebied waar het aanvragen of openen van een Account en/of het gebruikmaken van onze Diensten onwettig is of in strijd is met toepasselijke regelgeving "Verboden rechtsgebied". Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit niet het geval is. We behouden ons het recht voor om uw account onmiddellijk op te schorten als we ontdekken dat uw account is geopend of wordt gebruikt vanuit een Verboden Jurisdictie. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een bewijs van leeftijd te vragen van elke klant.

2.11 Wij accepteren geen spelers die woonachtig zijn in een aantal landen en rechtsgebieden. In de regel, als een potentiële speler zijn/haar land van verblijf niet kan vinden in de lijst van beschikbare landen tijdens het registratieproces, betekent dit dat GGPoker niet in staat zal zijn om hem/haar te accepteren als speler, daarom zal deze persoon geen toegang hebben tot de producten en diensten van GGPoker.

2.12 Wij kunnen Uw Account naar eigen goeddunken onmiddellijk opschorten of beëindigen als U een van Uw verplichtingen onder deze Voorwaarden niet nakomt. Wij behouden ons het recht voor om een eventueel resterend saldo in Uw Account op te eisen, evenals het recht om schadevergoeding te eisen als gevolg van de schending.

VERIFICATIE VAN UW IDENTITEIT; ANTI-WITWASVEREISTEN

3.1 U garandeert dat :

3.1.1 U bent niet Jonger dan 18 (achttien) jaar oud, of elke wettelijke leeftijd waarop gokken of kansspelen activiteiten onder de wet of jurisdictie die van toepassing is op U vereisen (de "Wettelijke Leeftijd");

3.1.2 de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt bij het openen van Uw Account correct zijn; en

3.1.3 Geld dat is gestort is niet afkomstig van een illegale activiteit.

3.2 Het bedrijf voldoet aan de wetten, voorschriften en richtlijnen van Isle of Man ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Verdachte transacties worden door de Onderneming onderzocht en, indien nodig, wordt er door de Onderneming een melding van verdachte transacties gedaan bij de bevoegde autoriteiten. In een dergelijk geval is het de Onderneming verboden om spelers of betrokken derden te informeren, behalve in beperkte omstandigheden, dat er een onderzoek wordt of kan worden uitgevoerd, of dat er informatie is of kan worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten. Bovendien kan het bedrijf in het geval van verdachte transacties de rekening(en) van de betreffende speler(s) opschorten, blokkeren of sluiten en geld inhouden zoals vereist door de wet en/of de bevoegde autoriteiten.

3.3 Alle transacties van spelers op onze site worden gecontroleerd om het witwassen van geld en andere illegale activiteiten te voorkomen.

3.4 Door akkoord te gaan met de voorwaarden, geeft u ons toestemming om verificatiecontroles uit te voeren zoals wij die zelf nodig hebben of zoals vereist door derden (inclusief maar niet beperkt tot regelgevende instanties) om uw identiteit en contactgegevens te bevestigen (de "Controles").

3.5 Volgens de wet moeten we een identiteitsbewijs en een bewijs van adres verzamelen als Uw opnamebedrag meer is dan EUR 3.000 (of het equivalent in andere valuta) of als het samengevoegd wordt met alle andere betalingen die aan U gedaan zijn binnen de 30 dagen direct voorafgaand aan de datum waarop de betaling gedaan moet worden, dan moet U een bevredigend identiteitsbewijs overleggen. Het minimum dat wordt geaccepteerd als een geaccepteerd ID is een kopie van een huidig door de overheid uitgegeven foto-identificatiedocument zoals paspoort of rijbewijs, een kopie van een document als bewijs van woonadres zoals een bankafschrift, energierekening of belastingfactuur die niet meer dan 90 dagen voor het indienen van het document moet zijn gedateerd.

3.6 Opname kan worden vertraagd als U de opnamedrempel van EUR 3.000 bereikt in de periode van 30 dagen zoals uiteengezet in paragraaf 3.7 voor volledige verificatie.

3.7 In bepaalde omstandigheden kunnen wij genoodzaakt zijn om contact met U op te nemen en U te vragen om ons rechtstreeks nadere informatie te verstrekken om de Controles te kunnen voltooien. Als u ons dergelijke informatie niet wilt of kunt verstrekken, kunnen wij uw account opschorten totdat u ons van dergelijke informatie hebt voorzien of uw account permanent sluiten.

3.8 Bovendien, als Uw leeftijd niet succesvol is geverifieerd bij registratie;

 • Je account blijft bevroren;
 • gokken is niet toegestaan totdat de leeftijdscontrole succesvol is afgerond;
 • Als een klant minderjarig blijkt te zijn, zelfs na het voltooien van de leeftijdscontrole, worden alle transacties ongeldig gemaakt en wordt het gestorte geld binnen 5 werkdagen teruggestort.

RISICO

4.1 Deelname aan het spel geschiedt naar eigen goeddunken en op eigen risico. U begrijpt dat het spelen van games met "echt geld" zeer speculatief van aard is en daarom een zekere mate van risico inhoudt. U erkent dat U financieel volledig voorbereid bent om dergelijke risico's te nemen en eventuele verliezen ten onrechte te dragen en dat U in staat bent om het totale verlies van door U gedane inzetten te dragen. U bent volledig verantwoordelijk voor de informatie die U aan ons verstrekt en wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste invoer door U, inclusief invoerfouten met betrekking tot de aangeboden bets.

4.2 Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle details van Uw transacties op GGPoker correct zijn. U heeft toegang tot uw transactiegeschiedenis op de Website. Zodra een transactie door U is bevestigd (bijvoorbeeld door te klikken op de enter tab) kan deze niet meer worden geannuleerd.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken een door U aangevraagde transactie geheel of gedeeltelijk te weigeren. Geen enkele transactie wordt door ons geaccepteerd totdat wij U hebben bevestigd dat deze is geaccepteerd. Als U geen bevestiging ontvangt dat Uw transactie is geaccepteerd, dient U contact op te nemen met onze klantenservice op [email protected].

Jouw GGPoker ACCOUNT

5.1 Alleen inzetten die geplaatst zijn vanaf Uw account die ingesteld is via de gameclient die gedownload is van ggpoker.com worden geaccepteerd voor de Game en alle winsten die U maakt op de Game worden bijgeschreven op Uw account. U kunt alle stortingen en uitbetalingen vergemakkelijken door naar de pagina "Mijn account" van de spelclient te gaan.

5.2 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook bets en/of uitbetalingen te weigeren of te beperken (door minimum- en maximumbedragen vast te leggen in de Huisregels of op de Website). In omstandigheden waarin een bet geacht wordt ongeldig te zijn of door ons ongeldig wordt verklaard, zal elk bedrag dat met betrekking tot die bet van uw account is afgetrokken, aan uw account worden gecrediteerd.

5.3 Inzetten zijn alleen geldig als ze worden geaccepteerd door onze server. Totdat deze zijn geaccepteerd door onze server, is geen enkele communicatie van u bindend voor ons en alle informatie die wordt weergegeven op GGPoker of de website is slechts een uitnodiging om te spelen. U stemt ermee in dat onze gegevens, tenzij er sprake is van een kennelijke fout, de uiteindelijke autoriteit zijn bij het bepalen van de voorwaarden van door u geplaatste bets en de omstandigheden waarin deze zijn gemaakt.

5.4 Je account is persoonlijk voor jou. Je staat anderen niet toe om je account te gebruiken, prijzen te accepteren of deel te nemen aan een van de spellen. Een persoon die dit artikel overtreedt, is aansprakelijk voor alle verliezen op het account en heeft geen recht op het innen van winsten.

5.5 U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw accountgegevens en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor elk onbevoegd gebruik van Uw account en/of wachtwoord. In het geval dat een derde een bet plaatst of wordt verondersteld een bet te hebben geplaatst vanaf Uw account, is een dergelijke bet geldig en bent U aansprakelijk voor verliezen op Uw account, ongeacht of U zich ervan bewust was dat de derde Uw account- en wachtwoordinformatie had verduisterd.

5.6 Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens te allen tijde veilig zijn, erkent U eveneens dat er omstandigheden zijn die Uw gegevens kunnen beschadigen, corrumperen, wissen of op enige andere wijze wijzigen waarop wij geen invloed hebben. Wij zullen er echter voor zorgen dat adequate beveiligingsmechanismen die zijn ontworpen om Persoonsgegevens te beschermen, worden gebruikt om te voorkomen dat Persoonsgegevens worden gestolen, misbruikt of misbruikt, en om inbreuken op Persoonsgegevens te voorkomen.

5.7 Het is van vitaal belang dat U ervoor zorgt dat Uw persoonlijke informatie met betrekking tot U zoveel mogelijk up-to-date wordt gehouden. Wij behouden ons het recht voor om Uw Account op te schorten of te beëindigen als wij vermoeden dat deze informatie onjuist is. Wij zullen informatie over U verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

5.8 GGIL en eventuele derden waarmee zij contracten afsluit met betrekking tot het leveren van de Diensten zullen informatie met betrekking tot Uw identiteit bewaren, met inbegrip van maar niet beperkt tot Uw naam, adres en betalingsgegevens, in overeenstemming met ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Wij vertrouwen op deze informatie bij het aangaan van deze overeenkomst met jou. U stemt ermee in om ons te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle kosten, claims, schade en uitgaven die voortvloeien uit onwaarheden of onnauwkeurigheden in de informatie die U aan ons verstrekt.

BESCHERMING VAN KLANTENFONDSEN

6.1 Al het geld dat U bij het Bedrijf deponeert zal worden bewaard op een aparte bankrekening op naam van het Bedrijf ("Aangewezen Rekening") in overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot het geld van klanten. Dit betekent dat al deze tegoeden beschermd zijn en dat in het geval van insolventie de verschuldigde tegoeden naar behoren aan de klant kunnen worden uitbetaald.

6.2 De onderneming houdt een geldbedrag gelijk aan haar verplichtingen jegens klanten aan op de Aangewezen Rekening die uitsluitend wordt gebruikt om het saldo van de spelers aan te houden. Deze Bestemde Rekening zal niet worden gebruikt voor operationele doeleinden en het saldo van de Bestemde Rekening zal worden gecontroleerd door derde accountants om te bevestigen dat het overeenkomt met het totale saldo van de speler om te voldoen aan een opnameverzoek.

6.3 Geld op Uw rekening brengt geen rente op.

RESTRICTIES

7.1 U stemt ermee in zich te onthouden van het gebruik van GGPoker of onze Website:

 • boven of buiten het overeengekomen doel;
 • diensten te distribueren, verkopen, in licentie te geven, te verstrekken of anderszins beschikbaar te stellen aan derden zonder onze toestemming;
 • materiaal of informatie op te slaan of te verzenden dat inbreukmakend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, frauduleus, vals of in strijd met de eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon is, of anderszins schadelijk, onwettig of onrechtmatig is, of in strijd met de privacyrechten van derden;
 • op een manier die in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving; of
 • virussen, malware of andere kwaadaardige code over te brengen.

7.2 Het is verboden om onze software die in de Website en/of Games wordt gebruikt aan te passen, te onderwerpen aan reverse-engineering of anderszins te manipuleren, te verstoren of te verstoren. Om de integriteit van de Website en Games te waarborgen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken gebruikers van bepaalde IP-adressen te blokkeren voor toegang tot dezelfde tafels of toernooien.

7.3 Wij kunnen, naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen, een klant uitsluiten van onze Diensten in het algemeen en/of van het ontvangen van geselecteerde promoties en aanbiedingen die van tijd tot tijd door ons worden geïntroduceerd.

7.4 Wij behouden ons het recht voor om de Website en/of enige Games in GGPoker naar eigen goeddunken op te schorten, te staken, te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen, met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting om u hiervan op de hoogte te stellen.

DEPOSITS

8.1 Je kunt stortingen doen via de betaalmethoden op de kassierpagina, waaronder creditcards, bankpassen, verschillende alternatieve betaalopties en bitcoins.

8.2 Indien U wenst deel te nemen aan weddenschappen of kansspelen via de Website, dient U geld te storten op Uw Account, dat U vervolgens kunt gebruiken om weddenschappen te plaatsen of spelen. Wij behouden ons het recht voor om verificatiecontroles uit te voeren op stortingen van spelers met het oog op naleving van de regelgeving.

8.3 Er gelden minimum stortingsvereisten per stortingsmethode. Details over minimumstortingen per stortingsmethode worden uitgelegd op de kassapagina.

8.4 Stortingen op de spelersrekening worden gedaan door geld over te maken naar de rekening van het Bedrijf door middel van de betaalmethoden die op de Website staan vermeld. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de geaccepteerde betalingsmethoden naar eigen goeddunken te wijzigen. Het Bedrijf behoudt zich verder het recht voor om bepaalde betalingsmethoden alleen te accepteren als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het Bedrijf garandeert niet dat alle betalingsmethoden te allen tijde beschikbaar zijn.

8.5 We accepteren geen contant geld dat naar ons wordt verzonden.

8.6 Met betrekking tot stortingen en opnames van geld naar en van Uw Account, zult U alleen kaarten en andere financiële instrumenten gebruiken die geldig en rechtmatig aan U toebehoren.

8.7 Door geld te storten, stemt u ermee in om geen terugboekingen, storno's of andere annuleringen van stortingen op uw account uit te voeren, en stemt u ermee in om ons terug te betalen en te compenseren voor onbetaalde stortingen.

OPNAMES

9.1 Er kunnen minimum- en maximumlimieten gelden voor het bedrag dat U kunt opnemen van Uw Account, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode of limieten die van toepassing zijn op Uw Account. Opnames kunnen alleen worden gedaan met de kaart die U heeft geregistreerd op Uw Account en waarmee U geld stort. Banken kunnen servicekosten in rekening brengen voor geldopnames en deze worden op het moment van opname van uw rekening afgeschreven. Opnames per cheque zijn betaalbaar aan U en niet aan een derde partij en worden naar U gestuurd op het adres dat bij ons geregistreerd staat.

9.2 Alle betalingen die zijn gedaan op Uw Account moeten zijn bevestigd als verrekend en geen enkele betaling moet zijn teruggeboekt, teruggedraaid of anderszins geannuleerd voordat U geld opneemt van Uw Account. 9.3 Zodra wij Uw opname hebben goedgekeurd, moet U ons voldoende informatie geven over hoe het geld naar U moet worden overgemaakt. Alle geldopnames zullen alleen worden overgemaakt naar dezelfde Rekening vanwaar het geld op Uw Rekening is gestort, tenzij het bewijs is geleverd dat de betalingsmethode verloren is gegaan of is geannuleerd. We behouden ons het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van onze eigen kosten (inclusief de kosten van de stortingen) voor opnames van fondsen die niet in het spel zijn gebracht.

9.4 U bent verantwoordelijk voor het rapporteren van Uw winsten en verliezen aan Uw lokale belasting- of andere autoriteiten.

9.5 Wij behouden ons het recht voor om nadere informatie te vragen voorafgaand aan eventuele terugtrekkingen.

AANGEHOUDEN FONDSEN

10.1 Vastgehouden fondsen maken deel uit van je totale poker cash saldo en hebben betrekking op je pokerwinsten van de afgelopen 72 uur. Bijgevolg zijn winsten uit pokersessies niet onmiddellijk beschikbaar om op te nemen, maar worden ze gedurende 72 uur vastgehouden in de pokerportemonnee van de klant. Ondanks dat deze fondsen niet beschikbaar zijn om op te nemen, zijn ze wel beschikbaar voor gebruik aan de pokertafel.

10.2 In het geval van een verdacht/collusief spel dat plaatsvindt op jouw account of een andere spelersaccount die op enige manier gerelateerd is aan de jouwe, erken je dat wij ons het recht voorbehouden om de toegang tot GGPoker te blokkeren voor dergelijke accounts en dergelijke bedragen, en het gebruik of het opnemen van geld voor onbepaalde tijd op te schorten om het noodzakelijke onderzoek uit te voeren en de gegevens die geregistreerd staan op de account te verifiëren.

PROMOTIES

11.1 Wij kunnen van tijd tot tijd bonussen en/of promoties aanbieden die onder afzonderlijke promotievoorwaarden vallen. Bonussen die op Uw account worden bijgeschreven moeten worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden.

11.2 In het geval en voor zover er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de bonus- of actievoorwaarden, prevaleren de bonus- of actiespecifieke voorwaarden.

11.3 Als wij van mening zijn dat U een bonus of promotie misbruikt of probeert te misbruiken, of waarschijnlijk persoonlijk voordeel haalt uit het misbruik van een bonus of promotie, kunnen wij naar eigen goeddunken een bonus of promotie weigeren, inhouden of van U intrekken. We kunnen ook Uw toegang tot onze Website en/of Uw Account beëindigen. In dergelijke omstandigheden zijn wij niet verplicht om enig resterend saldo in Uw Account, anders dan Uw oorspronkelijke stortingsbedrag, aan U terug te betalen.

11.4 Door deel te nemen aan een Promotie van GGPoker ("Promotie"), stemt u ermee in om mee te werken aan alle reclame, marketing, publiciteitsmateriaal en activiteiten waarvan wij gebruik maken. U stemt er ook mee in, indien gevraagd, (a) om kleding of patches van GGPoker te dragen; en (b) om, indien gevraagd, een onherroepelijk vrijwaringsformulier te ondertekenen dat ons toestaat om uw informatie te gebruiken met betrekking tot de Promotie.

11.5 In een evenement gesponsord door GGPoker, stemt u ermee in om geen branding of reclame van derden te dragen of te tonen voor een bedrijf dat beschouwd zou kunnen worden als een concurrent van GGPoker. Als je een dergelijke eis overtreedt, behouden wij ons het recht voor om een aan jou toegekende prijs in te trekken.

11.6 Met betrekking tot Uw deelname aan een Promotie van GGPoker, bevestigt U dat het ingezonden materiaal Uw eigen originele werk zal zijn en dat dit materiaal geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of organisatie.

opschorting, beperking of beëindiging van uw account

12.1 Zonder ons vermogen te beperken om een beroep te doen op andere rechtsmiddelen die tot onze beschikking staan, kunnen wij uw account opschorten of beëindigen of door u geplaatste bets annuleren, bonusgelden in uw account verwijderen en/of andere maatregelen nemen die wij naar ons eigen goeddunken passend achten indien:

 • Wij vermoeden dat u zich bezighoudt met illegale of frauduleuze activiteiten tijdens het gebruik van GGPoker (inclusief omstandigheden waarin wij vermoeden dat u heeft geprobeerd de werking van GGPoker of het normale spel van Spelen daarop te manipuleren of betrokken bent geweest bij samenspanning van spelers);
 • Wij vermoeden dat U een van deze Voorwaarden of de Huisregels schendt;
 • Wij vermoeden dat u handelt op een manier die schadelijk is voor onze bedrijfsvoering; of
 • We zijn hiertoe wettelijk verplicht.

12.2 Uw enige verhaalsmogelijkheid in het geval van beëindiging van Uw Account door ons om welke hierboven genoemde reden dan ook, is de terugbetaling van het onbetwiste Accountsaldo. Wij hebben geen verdere aansprakelijkheid jegens u op welke wijze dan ook.

12.3 Verdere beperkingen die van toepassing kunnen zijn op Uw Account in het geval van systeem-, communicatie- of technologische fouten of storingen worden uiteengezet in paragraaf 16 en 17 van deze Voorwaarden.

VEILIGHEIDSCONTROLES

13.1 Wij zijn toegewijd om onze klanten een plezierige pokerervaring te bieden in een veilige omgeving, en wij hanteren veiligheidsprocedures en -controles om onze klanten en GGPoker te beschermen tegen fraude en samenspanning. Elke vorm van BOT of Kunstmatige Intelligentie is ten strengste verboden op GGPoker. Af en toe, als onderdeel van dit proces, behouden wij ons het recht voor om controles uit te voeren op Accounts en spelen in de Game(s) en dit kan resulteren in de opschorting van het gebruik van Accounts terwijl deze controles worden uitgevoerd. Wij geloven dat het in het belang van onze klanten en onszelf is dat we dit proces uitvoeren en het is een voorwaarde voor deelname dat al onze klanten dit erkennen en met ons samenwerken in dit opzicht.

13.2 Spelers kunnen alleen op GGPoker spelen als zij akkoord gaan met het Veiligheid & Ecologie Beleid dat alle details bevat van de veiligheidscontroles die we uitvoeren om de omgeving veilig en eerlijk te maken voor alle spelers.

VERBODEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN

14.1 Bedrog of illegaal gedrag

Het spel mag alleen voor wettige doeleinden en op wettige wijze worden gebruikt. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten en regelgeving met betrekking tot het spel en alle inzetten die op of via het spel worden geplaatst. Alle inzetten moeten worden geplaatst via de gebruikersinterface op GGPoker.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, een speler te verbieden deel te nemen aan alle Spelen van GGPoker. Wij kunnen, indien de situatie dit rechtvaardigt, de fiches bevriezen, inzetten ongeldig maken, het account opschorten of beëindigen van een speler die verdacht wordt van valsspelen in welke vorm dan ook (dit omvat, zonder beperking, collusie of het uitbuiten van fouten in de software of de Website). Verder behouden wij ons het recht voor om zitplaatsen te beperken en/of spelers te verbieden om in een bepaald spel te spelen, inclusief het verbieden van twee of meer spelers om samen in hetzelfde spel te spelen.

We behouden ons het recht voor om een bet te annuleren die per ongeluk is geaccepteerd nadat de tijd voor het plaatsen van bets is gesloten of wanneer het evenement is opgelost of in een stadium waarin de speler enige indicatie kon hebben van de uitkomst. In deze omstandigheden wordt het oorspronkelijke bedrag van de bet teruggestort op de account van de klant.

We behouden ons het recht voor om uw gegevens te delen met specifieke derden om bedrog of frauduleuze activiteiten op te sporen en te voorkomen. Dergelijke gegevensdeling zal in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving 

14.2 Ontwijking

We hebben geavanceerde eigen technologie ontwikkeld en gebruiken deze om gebruikers op te sporen en te identificeren die frauduleus of onwettig gebruik maken van de Diensten of onze Pokersoftware. Je zult niet inbreken in onze beveiligingsmaatregelen, je er geen toegang toe verschaffen of proberen in te breken of je er op een andere manier toegang toe verschaffen of onze beveiligingsmaatregelen omzeilen. Als wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat je deze clausule overtreedt, kunnen we je toegang tot de Diensten onmiddellijk beëindigen en/of je account blokkeren.

SPELREGELS

15.De Huisregels op de Website zijn van toepassing op Uw deelname aan een Spel. In het bijzonder is het U niet toegestaan om meer fiches in te zetten dan de waarde van de fiches op de tafel aan het begin van een hand. U mag alleen tussen handen in extra fiches verwerven. Als je fiches op zijn tijdens een hand, word je beschouwd als 'all-in'. Je mag geen geld van de tafel halen tijdens een speelsessie. Geld uit het spel halen en verder spelen is niet toegestaan bij een tafelweddenschap.

15.2 Spelers moeten zich onthouden van 'tafelpraat' of 'koffiedrinken' of praten tijdens een hand op een manier die de hand van een tegenstander in gevaar brengt. Dit geldt als U in de hand speelt of naar de hand kijkt. Herhaaldelijk misbruik van dit aspect van spelersgedrag zal leiden tot schorsing of permanente beperking van het spel.

15.3 Grof of beledigend taalgebruik of ander gedrag dat door ons in de context van het spel als ongepast wordt beschouwd, wordt niet getolereerd. Slecht gedrag of beledigend taalgebruik dat door ons wordt geïdentificeerd of onder onze aandacht wordt gebracht, zal snel worden aangepakt en kan leiden tot schorsing of verlies van spelprivileges of andere maatregelen die door ons naar eigen goeddunken nodig worden geacht.

15.4 Je accepteert volledig en gaat ermee akkoord dat de software van de willekeurige nummergenerator alle uitkomsten van de Spelletjes bepaalt.

15.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat U de activiteiten van de Website of het normale spel van een van de Spelen in GGPoker niet zult verstoren, onderbreken of proberen te manipuleren. Het niet naleven van het voorgaande kan leiden tot Uw uitsluiting van de Website en tot strafrechtelijke en civielrechtelijke onderzoeken.

15.6 Voor gedetailleerde spelregels kun je de regels bekijken op elke spelpagina of in de Huisregels hier.

SERVER CRASH

16.1 Als u fiches aan een tafel hebt tijdens een servercrash, wordt het spel geannuleerd en worden al uw fiches aan de tafel en in het spel teruggestort op uw account. Wij, onze filialen, agenten en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van vertragingen of onderbrekingen van het spel door storingen, defecten, storingen, onderbrekingen of onderbrekingen van elektronische of mechanische apparatuur, telefoon, internetverbinding of andere communicatiefaciliteiten, of door DDOS-aanvallen (Denial of Service) of andere kwaadwillige externe interferenties met onze site of andere oorzaken waarover wij of zij geen directe controle hebben.

16.2 In het geval van systeem-, technologische of communicatiefouten of fouten met betrekking tot het genereren van een resultaat, de afwikkeling van een bet of een ander element van het spel of de website, zijn wij niet aansprakelijk jegens u als gevolg van dergelijke fouten en behouden wij ons het recht voor om alle gerelateerde bets en plays op het spel in kwestie te annuleren.

VERBREKINGEN VAN CASINOSPELLEN

17.Als de verbinding wordt verbroken tijdens casinospellen (zoals Blackjack, Baccarat, Roulette, CasinoPoker, RussianPoker, Sicbo, DragonTiger, Rad van Fortuin) log je gewoon weer in op je account. Je kunt het onderbroken spel hervatten op het punt waarop de verbinding werd verbroken. Je hangende inzet wordt 90 dagen bewaard en je inzet wordt geannuleerd en teruggestort op je saldo als het spel niet binnen 90 dagen na de verbroken verbinding is voltooid.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

18.Deze Voorwaarden geven alleen het recht om GGPoker, de Website en de Spellen te gebruiken zolang deze Voorwaarden en toepasselijke licentie(s) (indien van toepassing) van kracht zijn en zij geven geen eigendomsrechten in of op GGPoker, de Website, Spellen of enig van onze intellectuele eigendommen. Alle rechten, titels en belangen, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten in de Website en Games blijven onze exclusieve eigendom. Alle diensten die aan u geleverd worden onder deze voorwaarden, en andere gegevens of materialen die opgesteld zijn bij de uitvoering van dergelijke diensten hieronder, en alle rechten, aanspraken en belangen in het voorgaande, zullen aan ons toebehoren.

PUBLICITEIT VAN TOERNOOIRESULTATEN

19.1 Door u in te schrijven voor een toernooi bij GGPoker, stemt u ermee in dat wij uw spelgegevens mogen gebruiken in een online livestream, in online uitzendingen en in alle andere toekomstige publiciteit die GGPoker kan gebruiken na afloop van het toernooi. Van alle GGPoker-toernooien wordt verslag gedaan in verschillende online media en sociale mediaplatforms met gepubliceerde resultaten met GGPoker-namen van spelers, eindposities, gespeelde handen en uitbetalingen in de evenementen. We gebruiken echter niet publiekelijk de echte namen of persoonlijke informatie van spelers, tenzij we schriftelijke toestemming hebben van de spelers om dit te doen. Eventuele finaletafels van toernooien, geselecteerd door GGPoker, kunnen worden uitgezonden op online media, zoals het Twitch platform, met open hole cards met een vertraging van 1 (één) uur vanaf de werkelijke speeltijd.

19.2. Voor sommige specifieke toernooien moet je toestemming geven dat je echte naam gepubliceerd wordt als je een prijs wint van zo'n toernooi. Als je niet wilt dat je echte naam wordt gepubliceerd, moet je je niet registreren voor dergelijke toernooien in GGPoker. Voor deze specifieke toernooien wordt je tijdens de toernooiregistratie via een pop-upvenster gevraagd om toestemming te geven voor het vrijgeven van je gegevens en je echte naam te bevestigen. 

VRIJWARING

20.U stemt ermee in om ons en onze dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen elke claim van derden die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met Uw schending van deze Voorwaarden, of Uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij, of Uw gebruik van de Website en/of Spelletjes, met inbegrip van alle aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit alle claims, verliezen, schade (werkelijke of gevolgschade), rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten, van welke aard dan ook. Niets in deze voorwaarden wordt geacht uw aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken met betrekking tot een door u onder deze voorwaarden gegeven vrijwaring.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

21.1 Wij garanderen niet dat onze activiteiten ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. Wij leveren onze Diensten op een "as is" en "as available" basis zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover de wet dit toestaat, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de Website en de Games, expliciet of impliciet, uit.

21.2 Onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor enige kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website is beperkt tot het totaal van het bedrag dat rechtmatig op uw account staat en de teruggave van het bedrag van de inzet van een betwiste betwisting.

21.3 GGIL (of een van haar groepsmaatschappijen functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten) zal alle maatregelen nemen die nodig zijn om het bedrijf te beschermen tegen een van de volgende zaken:

 • alle directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of -verlies of schadevergoeding, hetzij als voorbeeld of als straf;
 • inkomstenderving;
 • elk verlies van directe of indirecte winst;
 • verlies van goodwill;
 • verlies van contracten;
 • verlies van gebruik van geld;
 • verlies of schade voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met bedrijfsonderbreking; of

op enigerlei wijze, hetzij op grond van onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), contract of anderszins in verband met de Website op enigerlei wijze of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die Uw computerapparatuur kunnen infecteren.

21.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat Uw computer of mobiele apparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van Uw gebruik van de Website of Spelletjes of het downloaden door U van inhoud op de Website of op een website die daaraan gekoppeld is.

21.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die U kunt lijden als gevolg van overmacht, stroomuitval, handels- of arbeidsgeschillen, handelen, falen of nalaten van een overheid of autoriteit, belemmering of storing van telecommunicatiediensten of -netwerken, vertraging of onderbreking van de toegang, niet-levering of verkeerde levering van gegevens, onbevoegd gebruik van Uw beveiligingsgegevens of enige andere vertraging of storing veroorzaakt door een derde partij. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om bets te annuleren of onze diensten te annuleren of op te schorten zonder enige aansprakelijkheid. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor storingen van apparatuur, waar deze zich ook bevindt of wordt beheerd, of deze al dan niet onder onze directe controle staat, die de werking van onze Website kunnen verhinderen of die verhinderen dat U contact met ons kunt opnemen.

21.6 Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit die wij kunnen hebben met betrekking tot fraude of overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

INHOUD VAN DERDEN

U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor de inhoud van of het gebruik door u van informatie of diensten aangeboden door derden of gelieerde bedrijven die adverteren, marketingactiviteiten uitvoeren of anderszins inhoud plaatsen via de Website (hetzij rechtstreeks of via links naar of van andere sites of bronnen), noch kan worden gezegd dat wij de inhoud van dergelijke advertenties of informatie onderschrijven en wij geven geen garanties met betrekking tot dergelijke inhoud.

SLAPENDE REKENINGEN

23.1 Voor de toepassing van deze Voorwaarden betekent een "Slapende rekening" een klantenrekening waarop gedurende een aaneengesloten periode van 12 (twaalf) maanden of meer geen (a) geld is gestort; of (b) geld is opgenomen; of (c) een inzet is geplaatst; of (d) een inzet is betaald. Met betrekking tot dergelijke slapende accounts behouden wij ons het recht voor om op de laatste dag van elke maand administratiekosten in rekening te brengen van £5 per maand (of het resterende saldo als het saldo van de account minder is dan £5) die achteraf op elk moment binnen 10 (tien) werkdagen van de volgende maand in mindering zullen worden gebracht. Deze kosten zijn verschuldigd voor elke slapende rekening totdat de rekening weer actief wordt of een nulsaldo heeft.

23.2 Als Uw account is aangemerkt als een Slapende Account en vervolgens nog eens 12 (twaalf) kalendermaanden slapend is geweest, wordt Uw account aangemerkt als een "Verlaten Account" en gesloten, en wordt de som van het geld op Uw account op het moment van sluiting geschonken aan een goed doel.

23.3 Persoonsgegevens die worden bewaard in verband met Slapende Rekeningen worden verwijderd en vernietigd wanneer ze niet langer nodig zijn.

VERANTWOORD GOKKEN

24. We zijn toegewijd aan het onderschrijven van verantwoordelijk gokken als een beleid van klantenzorg en sociale verantwoordelijkheid. Wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is naar jou, onze klanten, om ervoor te zorgen dat je geniet van je gokervaring op onze site, terwijl je je volledig bewust blijft van de sociale en financiële schade die gepaard gaat met probleemgokken. Klik hier voor onze gids Verantwoord Spelen.

24.1 Stortingslimieten

Na accountregistratie kunt U op elk moment Uw eigen dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse stortingslimieten instellen. 

Als U Uw stortingslimiet wilt verhogen, moet U 24 uur wachten, waarna U de waardeverhoging moet bevestigen, voor onmiddellijke implementatie. Als U de verhoging weigert, blijft Uw stortingslimiet de eerder geselecteerde waarde. Je kunt hier meer informatie vinden over de gids voor verantwoordelijk spelen.

24.2 Zelfuitsluiting

We willen dat iedereen met plezier onze spellen speelt. We beseffen echter dat sommige klanten het spelen willen beperken of zelfs stopzetten. Daarom bieden we een zelfuitsluitingsfaciliteit waarmee klanten hun accounts kunnen sluiten voor een tijdelijke periode van 24 uur of een veel langere periode tot 5 jaar of permanent. Je kunt een zelfuitsluitingsperiode selecteren via het tabblad 'Verantwoord spelen' in de sectie 'Mijn pagina'. Je kunt ook rechtstreeks per e-mail contact opnemen met onze klantenservice op [email protected].

Wanneer je ervoor kiest om jezelf uit te sluiten, kom je niet in aanmerking voor bonussen of promoties die we aanbieden tijdens je zelfuitsluiting. Binnen twee dagen nadat u ervoor hebt gekozen uzelf uit te sluiten, wordt u ook uitgesloten van al het marketingmateriaal dat wij u toesturen. Er zal geen marketingmateriaal meer worden verstuurd totdat de zelfuitsluitingsperiode voorbij is en U heeft verzocht om terug te keren naar de Website.

Zodra je ervoor kiest om jezelf uit te sluiten, wordt je account gesloten voor de duur van de geselecteerde periode en heb je geen toegang meer tot de Spelletjes. We zullen je resterende accountsaldo terugbetalen in overeenstemming met ons Terugtrekkingsbeleid.

Tijdens uw zelfuitsluitingsperiode mag u niet proberen te gokken bij ons, en wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere gevolgen of verliezen (hoe dan ook veroorzaakt) die u kunt lijden of oplopen als u doorgaat met gokken via extra accounts waar u een van uw registratiegegevens hebt gewijzigd of u misleidende, onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of anderszins probeert de zelfuitsluiting te omzeilen.

Als U ervoor kiest om Uw account te heropenen nadat de zelfuitsluitingsperiode is afgelopen, dient U contact op te nemen met de klantenservice via [email protected]. U krijgt dan een afkoelingsperiode van minimaal 24 uur voordat uw account actief wordt. Tijdens de afkoelperiode van 24 uur krijgt u de optie om de heractivering te annuleren.

We willen Uw aandacht ook vestigen op het bestaan van software die voorkomt dat een individuele computer toegang heeft tot gokwebsites of -diensten, zoals: www.cyberpatrol.com of www.gamblock.com. Als U meer informatie of hulp nodig heeft met betrekking tot onze functionaliteit, neem dan contact op met [email protected].

Je kunt hier altijd meer informatie vinden over verantwoord gamen.

KLANTENKLACHTEN

25.1 Mocht er een claim of geschil zijn met betrekking tot inzetten op GGPoker, neem dan contact met ons op via [email protected] en de klacht zal worden toegewezen aan een medewerker van de klantenservice.

25.2 Een eerste reactie wordt binnen 24 uur op werkdagen en binnen 72 uur in het weekend naar de klant gestuurd.

25.3 Als de klant binnen zeven dagen geen vervolgcontact opneemt, wordt de klacht als opgelost beschouwd.

25.4 Als de klant vervolgens contact opneemt/opvolgt, wordt de klacht binnen 24 uur voor weekdagen en binnen 72 uur voor weekenden opnieuw onderzocht door de aangewezen medewerker van de klantenservice, waarna ofwel een tweede antwoord wordt verzonden of de klacht wordt geëscaleerd naar een manager van de klantenservice volgens afdelingsprocedures; en de afdeling klantenservice blijft klachten van klanten verwerken totdat deze met succes zijn opgelost of als betwist worden beschouwd, volgens afdelingsprocedures.

25.5 Indien we niet tot een oplossing komen of als je niet tevreden bent met de oplossing die we hebben gevonden, kun je een externe oplossing zoeken bij de Gambling Supervision Commission door een e-mail te sturen naar [email protected].

TOEPASSELIJK RECHT

De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het eiland Man.

DIVERSEN

27.1 Indien, om welke reden dan ook, een bevoegde rechtbank oordeelt dat enige bepaling van deze Voorwaarden, of een deel daarvan, niet afdwingbaar, ongeldig of onwettig is, dan zal de rest van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en gelezen worden om maximaal uitvoering te geven aan de bedoeling van de partijen zoals weergegeven in de duidelijke taal.

27.2 U stemt ermee in dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie bestaat tussen u en ons als gevolg van deze Voorwaarden.

27.3 Het niet uitoefenen door ons van rechten op grond van deze Voorwaarden zal geen verklaring van afstand of verval van dat recht inhouden of worden beschouwd als een verklaring van afstand of verval van dergelijke rechten in de toekomst.

27.4 Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van het spel.

27.5 Online gokschulden zijn afdwingbaar op het eiland Man.

Disclaimer

Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten, Software of Website. Wij wijzen elke garantie af voor de Diensten, Software of Website, die worden geleverd op een 'as is' basis. Wij streven ernaar om de Diensten, Software en Website te leveren volgens de hoogst mogelijke standaard en op een veilige manier, hoewel wij niet garanderen dat de levering ervan ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Wanneer een defect aan ons wordt gemeld, zullen wij alles in het werk stellen om het defect tijdig te verhelpen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u wanneer een communicatie of systeem wordt beïnvloed door een vertraging of storing. Wij behouden ons het recht voor om de Diensten tijdelijk of permanent op te schorten, te verwijderen of te wijzigen, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting om u hiervan op de hoogte te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies in deze omstandigheid. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u het wettelijke recht hebt om de Services te gebruiken vanuit het rechtsgebied waar u verblijft of van waaruit u toegang hebt tot de Services. Het is niet onze bedoeling dat iemand de Diensten gebruikt vanuit een rechtsgebied waar online gokken illegaal is. De beschikbaarheid van de Diensten of Website in enig rechtsgebied mag niet worden opgevat als een aanbod, uitnodiging of uitnodiging van ons om de Diensten of Website te gebruiken. U erkent dat uw deelname aan de Diensten uitsluitend uw eigen beslissing is en dat u het volledige risico van het gebruik van de Diensten aanvaardt. U erkent verder dat u de Diensten of Website niet beledigend, bevooroordeeld of onfatsoenlijk vindt.