ĐIỀU KHOẢN &; ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

GGPOKER.COM

Cập nhật lần cuối: February 24th, 2023

Phiên bản 20220224.2

THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI ("EULA") CHO GG INTERNATIONAL LIMITED: QUAN TRỌNG – VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TRƯỚC KHI TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC TẢI XUỐNG PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI, VÌ THỎA THUẬN CỦA BẠN VỚI CHÚNG CẤU THÀNH MỘT THỎA THUẬN RÀNG BUỘC VỀ MẶT PHÁP LÝ. TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ ĐỊNH KỲ XEM XÉT EULA NÀY VÀ VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN, CẤU THÀNH SỰ CHẤP NHẬN LIÊN TỤC CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ SAU ĐÂY.

GIỚI THIỆU

Các điều khoản và điều kiện sau đây được chúng tôi cập nhật theo thời gian và được cung cấp tại đây ("Điều kiện" này) sẽ chi phối mối quan hệ giữa "Bạn" ("Của bạn" cũng đề cập đến Bạn trong EULA này) và GG International Limited và / hoặc các công ty thuộc tập đoàn của nó (được gọi chung trong các Điều kiện này là "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") liên quan đến tất cả việc sử dụng phần mềm được chúng tôi cấp phép cho Bạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, và việc Bạn chơi trên ứng dụng khách trò chơi và ứng dụng di động GGPoker ("Phần mềm").

GGPoker được điều hành bởi GG International Limited ("GGIL" hoặc "Công ty") một công ty được thành lập tại Isle of Man có văn phòng đăng ký tại The Hubb, Queen Victoria Street, Douglas, IM1 2LF, Isle of Man. Chúng tôi được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Giám sát Cờ bạc Isle of Man cho mục đích vận hành giấy phép cờ bạc trực tuyến. GGIL cung cấp dịch vụ sòng bạc trực tuyến ("Dịch vụ") thông qua thương hiệu "GGPoker" và thông qua trang web www.ggpoker.com ("Trang web"). Ngoài việc cung cấp các dịch vụ của GGIL thông qua internet, đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình thông qua các phương tiện thay thế như thiết bị di động. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của GGIL bằng bất kỳ phương tiện nào, EULA này sẽ áp dụng cho việc sử dụng đó trong phạm vi áp dụng cho các trường hợp.

Cho dù Bạn sử dụng Trang web và / hoặc Bạn đang chơi bất kỳ trò chơi nào trên đó ("(các) Trò chơi") trên Trang web có nghĩa là Bạn chấp nhận các Điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý này. Nếu Bạn không đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản, vui lòng không mở tài khoản hoặc tiếp tục sử dụng Trang web hoặc tham gia Trò chơi. Tuy nhiên, các Điều kiện này quy định các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý áp dụng cho việc Bạn sử dụng Trò chơi và / hoặc Trang web, tuy nhiên, được truy cập và / hoặc sử dụng, cho dù thông qua máy tính cá nhân, thiết bị di động hay cách khác. Xin lưu ý rằng các Điều kiện này cấu thành thỏa thuận giữa Bạn và chúng tôi và xác định các quyền và trách nhiệm mà Bạn và chúng tôi có đối với Trò chơi, Trang web và GGPoker. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để chấp nhận các Điều kiện này và tuân thủ chúng và Bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các Điều kiện này mà không bị suy giảm khả năng phán đoán.

Bằng cách sử dụng, truy cập, đăng ký trên Trang web và / hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi:

các Điều kiện này; và bằng cách chấp nhận các Điều kiện này, Bạn cũng chấp nhận của chúng tôi;

Chính sách bảo mật;

Chính sách rút tiền;

Chính sách Cookie (quy định cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà Bạn cung cấp cho chúng tôi);

Chính sách An ninh & Sinh thái;

Nội quy nhà; và

tất cả các điều khoản và điều kiện, quy tắc trò chơi, quy tắc hoặc chính sách khác của chúng tôi vì chúng liên quan đến bất kỳ Trò chơi, khuyến mãi, tiền thưởng, ưu đãi đặc biệt hiện hành nào hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của việc Bạn sử dụng Trang web theo thời gian.

Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các Điều kiện này và Quy tắc Nhà, thì trong phạm vi không nhất quán, các điều khoản và điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1.1 Chúng tôi có thể cần thay đổi Điều kiện vì một số lý do, bao gồm vì lý do thương mại, để tuân thủ luật hoặc quy định mới hoặc vì lý do dịch vụ khách hàng. Các điều khoản và điều kiện cập nhật nhất có thể được truy cập tại đây và ngày chúng có hiệu lực được ghi chú.

1.2 Khi Chúng tôi muốn thực hiện các thay đổi đáng kể đối với Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi sẽ thông báo trước cho Bạn về những thay đổi đó một cách hợp lý có thể thực hiện được thông qua một trong các phương pháp sau:

 • Email (đến địa chỉ email Bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó, nếu có);
 • Một tin nhắn trong hộp thư của ứng dụng trò chơi;
 • Một thông báo trên Trang web.

1.3 Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với các Điều kiện mà chúng tôi muốn thông báo trực tiếp cho Bạn, chúng tôi sẽ làm như vậy bằng phương thức thông báo mà chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, cho là phù hợp.

1.4 Chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, mời Bạn chấp nhận các Điều kiện mới bằng cách nhấp vào "có" hoặc "Tôi chấp nhận", chọn 'hộp kiểm' hoặc bất kỳ phương thức xác nhận tương tự nào khác của Bạn. Nếu Bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ xác nhận nào như vậy hoặc nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ và/hoặc Tài khoản của Bạn sau khi thông báo theo đoạn 1 này (Thay đổi Điều khoản và Điều kiện), kể từ thời điểm đó, Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các Điều kiện mới (bao gồm mọi bổ sung, xóa, thay thế). Nếu bất kỳ thay đổi nào không được Bạn chấp nhận, Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ và/hoặc đóng Tài khoản của Bạn bằng cách làm theo các bước trong đoạn 2.6 bên dưới.

1.5 Bạn vẫn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ các Điều kiện này để đảm bảo bạn tiếp tục đồng ý với chúng mỗi khi Bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ.

MỞ TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

2.1 Để đăng ký, mở tài khoản và tham gia Trò chơi, Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Bạn từ 18 tuổi trở lên và đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu trong khu vực tài phán địa phương của Bạn để ký hợp đồng với chúng tôi, sử dụng Trang web và tham gia Trò chơi;
 • Bạn không phải là nhân viên / nhà thầu của (i) GGIL hoặc (ii) bất kỳ công ty thuộc tập đoàn GGIL nào;
 • Bạn sẽ luôn tuân thủ các Điều kiện này và bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Bạn và chúng tôi;
 • Bạn có thể ký kết hợp đồng một cách hợp pháp;
 • Bạn đã không bị loại trừ hoặc hiện không tự loại trừ khỏi cờ bạc;
 • Trước đây bạn chưa từng bị chúng tôi đóng tài khoản vì bất kỳ lý do gì;
 • Bạn thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Bạn hiểu và tuân thủ đầy đủ mọi luật hoặc quy định áp dụng tại quốc gia hoặc tiểu bang của bạn.

2.2 Nếu Bạn không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện được nêu ở trên, Bạn không được phép sử dụng Trang web. Chúng tôi có quyền đình chỉ và / hoặc đóng bất kỳ tài khoản nào của bất kỳ khách hàng có mục đích nào không đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện và vô hiệu hóa bất kỳ cược nào được thực hiện thông qua các tài khoản đó.

2.3 Bạn chỉ được phép mở một tài khoản. Nếu Bạn có nhiều tài khoản, Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi. Hơn nữa, chỉ cho phép một tài khoản cho mỗi IP / Hộ gia đình. Nếu Bạn mở nhiều hơn một tài khoản, bất kỳ khoản tiền thắng cược nào trên một trong hai tài khoản sẽ bị mất và tất cả các tài khoản có thể bị đóng. Chúng tôi có thể chặn hoặc đóng tài khoản đầu tiên của Bạn. Nếu chúng tôi tìm thấy có nhiều hơn một tài khoản được đăng ký cho hộ gia đình của Bạn ("Tài khoản trùng lặp"), chúng tôi có quyền chặn hoặc đóng bất kỳ hoặc tất cả các tài khoản của hộ gia đình đó. Tất cả các giao dịch được thực hiện từ Tài khoản trùng lặp sẽ bị vô hiệu.

2.4 Bất kỳ lợi nhuận, tiền thắng cược hoặc tiền thưởng nào mà Bạn đã đạt được hoặc tích lũy trong thời gian Tài khoản trùng lặp đang hoạt động sẽ bị Bạn tịch thu và có thể được chúng tôi thu hồi và Bạn sẽ trả lại cho chúng tôi theo yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào đã được rút từ Tài khoản trùng lặp. Ngoài ra, một khoản phí quản lý sẽ được áp dụng. 

2.5 Bạn phải duy trì tài khoản của Bạn bằng cách cập nhật thông tin chi tiết của Bạn.

2.6 Nếu Bạn muốn đóng tài khoản của Mình, Bạn phải gửi yêu cầu làm như vậy cho [email protected] hoặc sử dụng tính năng loại trừ vĩnh viễn trong ứng dụng. Bằng cách đóng Tài khoản của Bạn, Bạn cũng sẽ mất bất kỳ khoản tiền thưởng khuyến mại, giải thưởng hoặc lợi ích nào mà Bạn có thể đã có được. Trong trường hợp đóng Tài khoản của Bạn do nghiện cờ bạc hoặc nếu tài khoản của Bạn đã bị đóng do gian lận, Bạn thừa nhận rằng Bạn bị cấm mở tài khoản mới.

2.7 Nếu Bạn đóng Tài khoản của mình do nghiện cờ bạc và nếu bạn mở tài khoản mới trái với Mục 2.6, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về hành động đó cũng như bất kỳ thiệt hại hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp nào.

2.8 Công ty sẽ có quyền đóng, bất cứ lúc nào, một tài khoản mới được mở vi phạm các yêu cầu được nêu trong tài liệu này.

2.9 Bạn được yêu cầu nhập tất cả các thông tin bắt buộc theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các mục nhập không chính xác, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi nhập dữ liệu.

2.10 Bạn không được mở Tài khoản nếu Bạn đang ở trong khu vực tài phán mà việc đăng ký hoặc mở Tài khoản và / hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là bất hợp pháp hoặc trái với bất kỳ quy định hiện hành nào "Quyền tài phán bị cấm". Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng đây không phải là trường hợp. Chúng tôi có quyền đình chỉ ngay lập tức Tài khoản của bạn nếu chúng tôi phát hiện ra rằng Tài khoản của bạn đã được mở hoặc đang được sử dụng từ Khu vực tài phán bị cấm. Chúng tôi có quyền yêu cầu bằng chứng về tài liệu tuổi từ bất kỳ khách hàng nào vào bất kỳ lúc nào.

2.11 Chúng tôi không chấp nhận người chơi cư trú tại một số quốc gia và khu vực pháp lý. Theo quy định, nếu người chơi tiềm năng không thể tìm thấy quốc gia cư trú của mình trong danh sách các quốc gia có sẵn trong quá trình đăng ký, điều này có nghĩa là GGPoker sẽ không thể chấp nhận anh ấy / cô ấy là người chơi, do đó người này sẽ không thể truy cập các sản phẩm và dịch vụ của GGPoker.

2.12 Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của Bạn ngay lập tức theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi nếu Bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn theo các Điều kiện này. Chúng tôi có quyền đối với bất kỳ số dư còn lại nào trong Tài khoản của bạn cũng như quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra.

XÁC MINH DANH TÍNH CỦA BẠN; YÊU CẦU CHỐNG RỬA TIỀN

3.1 Bạn đảm bảo rằng:

3.1.1 Bạn không dưới 18 (mười tám) tuổi hoặc bất kỳ độ tuổi hợp pháp nào mà các hoạt động cờ bạc hoặc trò chơi theo luật hoặc khu vực tài phán áp dụng cho Bạn yêu cầu ("Tuổi hợp pháp");

3.1.2 Các chi tiết cá nhân được cung cấp khi mở Tài Khoản của Bạn là chính xác; và

3.1.3 Bất kỳ khoản tiền gửi nào không có nguồn gốc từ bất kỳ hoạt động nào là bất hợp pháp.

3.2 Công ty tuân thủ luật pháp, quy định và hướng dẫn của Đảo Man về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các giao dịch đáng ngờ sẽ được Công ty điều tra và, nếu cần, Công ty sẽ báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các Cơ quan có thẩm quyền. Trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, Công ty bị cấm thông báo cho bất kỳ người chơi hoặc bên thứ ba nào có liên quan, trừ những trường hợp hạn chế, rằng một cuộc điều tra đang hoặc có thể được thực hiện, hoặc thông tin đó đã hoặc có thể được truyền đến Cơ quan có thẩm quyền. Hơn nữa, trong trường hợp có bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào, Công ty có thể đình chỉ, chặn hoặc đóng (các) tài khoản của (các) người chơi có liên quan và giữ lại tiền theo yêu cầu của pháp luật và / hoặc của Cơ quan có thẩm quyền.

3.3 Tất cả các giao dịch được thực hiện bởi người chơi trên trang web của chúng tôi được kiểm tra để ngăn chặn rửa tiền và tất cả các hoạt động bất hợp pháp khác.

3.4 Bằng cách đồng ý với các điều khoản, Bạn cho phép chúng tôi thực hiện kiểm tra xác minh khi chúng tôi có thể tự yêu cầu hoặc có thể được yêu cầu bởi các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan quản lý) để xác nhận danh tính và chi tiết liên hệ của Bạn ("Séc").

3.5 Theo quy định, chúng tôi cần thu thập giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh địa chỉ nếu số tiền rút của Bạn trên 3.000 EUR (hoặc tương đương bằng các loại tiền tệ khác) hoặc khi được thực hiện cùng với tất cả các khoản thanh toán khác được thực hiện cho Bạn trong vòng 30 ngày ngay trước ngày thanh toán thì Bạn phải cung cấp bằng chứng nhận dạng thỏa đáng. Mức tối thiểu sẽ được chấp nhận làm ID được chấp nhận sẽ là bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh hiện tại do chính phủ cấp như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe, bản sao tài liệu làm bằng chứng về địa chỉ cư trú như bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn tiện ích hoặc hóa đơn thuế phải ghi ngày không quá 90 ngày trước khi nộp tài liệu.

3.6 Việc rút tiền có thể bị trì hoãn nếu Bạn đạt ngưỡng rút 3.000 EUR trong khoảng thời gian 30 ngày như được nêu trong đoạn 3.7 để xác minh đầy đủ.

3.7 Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể phải liên hệ với Bạn và yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho chúng tôi để hoàn thành Séc. Nếu Bạn không hoặc không thể cung cấp cho chúng tôi thông tin đó thì chúng tôi có thể tạm ngưng Tài khoản của Bạn cho đến khi Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó hoặc đóng vĩnh viễn Tài khoản của Bạn.

3.8 Hơn nữa, nếu tuổi của Bạn không được xác minh thành công khi đăng ký;

 • Tài khoản của bạn sẽ vẫn bị đóng băng;
 • không được phép đánh bạc cho đến khi hoàn tất xác minh độ tuổi;
 • Nếu khách hàng được chứng minh là chưa đủ tuổi ngay cả sau khi hoàn thành xác minh tuổi, tất cả các giao dịch sẽ bị vô hiệu và các khoản tiền liên quan đã gửi sẽ được trả lại trong vòng 5 ngày làm việc.

RỦI RO

4.1 Việc tham gia Trò chơi là theo quyết định và rủi ro của Bạn. Bạn hiểu rằng chơi các trò chơi "tiền thật" có tính đầu cơ cao và do đó chứa một mức độ rủi ro. Bạn thừa nhận rằng Bạn đã chuẩn bị đầy đủ về tài chính để thực hiện những rủi ro đó và chịu được bất kỳ tổn thất nào không chính xác và Bạn có thể duy trì tổng số tiền thua của bất kỳ cược nào do Bạn cam kết. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các mục nhập không chính xác do Bạn thực hiện, bao gồm cả lỗi nhập dữ liệu liên quan đến các cược được cung cấp.

4.2 Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các chi tiết về giao dịch của Bạn trên GGPoker là chính xác. Bạn có thể truy cập lịch sử giao dịch của mình trên Trang web. Khi giao dịch đã được Bạn xác nhận (ví dụ: bằng cách nhấp vào tab enter), giao dịch đó không thể bị hủy.

4.3 Chúng tôi có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ giao dịch nào do Bạn yêu cầu bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Không có giao dịch nào được chúng tôi chấp nhận cho đến khi chúng tôi xác nhận với Bạn rằng nó đã được chấp nhận. Nếu Bạn không nhận được xác nhận rằng giao dịch của Bạn đã được chấp nhận, Bạn nên liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại [email protected].

Tài khoản GGPoker của bạn

5.1 Chỉ các cược được đặt từ tài khoản của Bạn được thiết lập thông qua ứng dụng trò chơi được tải xuống từ ggpoker.com mới được chấp nhận cho Trò chơi và mọi khoản tiền thắng cược Bạn thực hiện trên Trò chơi sẽ được ghi có vào tài khoản của Bạn. Bạn có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền bằng cách truy cập trang "Tài khoản của tôi" từ ứng dụng khách trò chơi

5.2 Chúng tôi có quyền từ chối hoặc giới hạn (bằng cách đặt số tiền tối thiểu và tối đa sẽ được quy định trong Nội quy Nhà cái hoặc trên Trang web) bất kỳ cược và / hoặc khoản thanh toán nào theo quyết định riêng của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp đặt cược được coi là hoặc bị chúng tôi tuyên bố vô hiệu theo quyết định của chúng tôi, bất kỳ khoản tiền nào được khấu trừ từ Tài khoản của bạn liên quan đến đặt cược đó sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn.

5.3 Cược sẽ chỉ có hiệu lực nếu được máy chủ của chúng tôi chấp nhận. Cho đến khi được máy chủ của chúng tôi chấp nhận, không có thông tin liên lạc nào từ Bạn sẽ ràng buộc chúng tôi và tất cả thông tin hiển thị trên GGPoker hoặc Trang web chỉ cấu thành lời mời chơi. Bạn đồng ý rằng hồ sơ của chúng tôi, trong trường hợp không có lỗi rõ ràng, sẽ là cơ quan cuối cùng trong việc xác định các điều khoản của bất kỳ cược nào Bạn đặt và hoàn cảnh mà chúng được thực hiện.

5.4 Tài Khoản của Bạn là cá nhân đối với Bạn. Bạn sẽ không cho phép người khác sử dụng Tài khoản của bạn hoặc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào hoặc tham gia vào bất kỳ Trò chơi nào. Bất kỳ người nào bị phát hiện đã vi phạm phần này sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các tổn thất trên tài khoản và sẽ không có quyền thu thập bất kỳ khoản tiền thắng cược nào.

5.5 Bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu của Bạn riêng tư và an toàn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin tài khoản và mật khẩu của Bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản và / hoặc mật khẩu của Bạn. Trong trường hợp bên thứ ba đặt cược hoặc được cho là đã đặt cược từ tài khoản của Bạn, đặt cược đó sẽ có hiệu lực và trách nhiệm pháp lý đối với các tổn thất trên tài khoản của Bạn sẽ thuộc về Bạn, bất kể Bạn có biết bên thứ ba đã chiếm đoạt thông tin tài khoản và mật khẩu của Bạn hay không.

5.6 Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn luôn được bảo mật, Bạn cũng nhận ra rằng có những trường hợp có thể làm hỏng, hỏng, xóa hoặc thay đổi dữ liệu của Bạn theo bất kỳ cách nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các cơ chế bảo mật đầy đủ được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân sẽ được sử dụng để ngăn chặn Dữ liệu Cá nhân bị đánh cắp, lạm dụng hoặc lạm dụng và để ngăn chặn vi phạm Dữ liệu Cá nhân.

5.7 Điều quan trọng là Bạn phải đảm bảo rằng thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến Bạn được cập nhật càng nhiều càng tốt. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn nếu chúng tôi nghi ngờ thông tin này không chính xác. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin về Bạn theo Chính sách Bảo mật và Chính sách Cookie của chúng tôi.

5.8 GGIL và bất kỳ bên thứ ba nào mà GGIL ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ sẽ giữ thông tin liên quan đến danh tính của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ và chi tiết thanh toán của Bạn, theo Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie của chúng tôi. Chúng tôi dựa vào thông tin này khi ký kết thỏa thuận này với Bạn. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi vô hại trước bất kỳ chi phí, khiếu nại, thiệt hại và chi phí nào phát sinh liên quan đến bất kỳ sự giả dối hoặc không chính xác nào có trong thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi.

BẢO VỆ QUỸ KHÁCH HÀNG

6.1 Bất kỳ khoản tiền nào Bạn gửi với Công ty sẽ được giữ trong một tài khoản ngân hàng tách biệt dưới tên của Công ty ("Tài khoản được Chỉ định") theo các quy định liên quan đến tiền của khách hàng. Điều này có nghĩa là tất cả các khoản tiền đó được bảo vệ và trong trường hợp mất khả năng thanh toán, tiền đến hạn đúng hạn có thể được trả cho khách hàng.

6.2 Công ty giữ một khoản tiền tương đương với các khoản nợ của mình đối với khách hàng trong Tài khoản được chỉ định chỉ được sử dụng để giữ số dư của người chơi. Tài khoản được chỉ định này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích hoạt động nào và số dư của Tài khoản được chỉ định sẽ được kiểm toán bởi kiểm toán viên bên thứ ba để xác nhận rằng nó khớp với tổng số dư của người chơi để đáp ứng bất kỳ yêu cầu rút tiền nào.

6.3 Các khoản tiền được giữ trong tài khoản của Bạn sẽ không thu hút bất kỳ khoản lãi nào.

HẠN CHẾ

7.1 Bạn đồng ý không sử dụng GGPoker hoặc Trang web của chúng tôi:

 • vượt quá hoặc vượt quá mục đích đã thỏa thuận;
 • để phân phối, bán, cấp phép, cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chúng tôi;
 • để lưu trữ hoặc truyền tải tài liệu hoặc thông tin vi phạm, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, gian lận, sai hoặc trái với quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào khác hoặc có hại, bất hợp pháp hoặc có hại, hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư nào của bên thứ ba;
 • theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào; hoặc
 • để truyền vi-rút, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại khác.

7.2 Nghiêm cấm sửa đổi, đảo ngược kỹ thuật hoặc thao túng, can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần mềm nào của chúng tôi được sử dụng trong Trang web và/hoặc Trò chơi. Để đảm bảo tính toàn vẹn của Trang web và Trò chơi, chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình để chặn người dùng từ một số địa chỉ IP nhất định truy cập vào cùng một bảng hoặc giải đấu.

7.3 Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi và không có bất kỳ yêu cầu nào để đưa ra lý do, loại trừ bất kỳ khách hàng nào khỏi Dịch vụ của chúng tôi nói chung và / hoặc nhận các chương trình khuyến mãi và ưu đãi được chọn do chúng tôi giới thiệu theo thời gian.

7.4 Chúng tôi có quyền đình chỉ, ngừng, sửa đổi, xóa hoặc thêm vào Trang web và/hoặc bất kỳ Trò chơi nào trong GGPoker theo quyết định của chúng tôi với hiệu lực ngay lập tức và không có nghĩa vụ phải thông báo cho Bạn.

TIỀN GỬI

8.1 Bạn có thể gửi tiền thông qua các phương thức thanh toán được cung cấp trong trang thu ngân, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, các tùy chọn thanh toán thay thế khác nhau và bitcoin.

8.2 Nếu Bạn muốn tham gia cá cược hoặc chơi trò chơi bằng Trang web, Bạn phải gửi tiền vào Tài khoản của mình mà sau đó Bạn có thể sử dụng để đặt cược hoặc chơi trò chơi. Chúng tôi có quyền thực hiện Kiểm tra xác minh đối với tiền gửi của người chơi cho mục đích tuân thủ quy định.

8.3 Có các yêu cầu nạp tiền tối thiểu cho mỗi phương thức nạp tiền. Chi tiết về số tiền gửi tối thiểu cho mỗi phương thức gửi tiền được giải thích trên trang thu ngân.

8.4 Tiền gửi vào Tài khoản người chơi được thực hiện bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Công ty bằng các phương thức thanh toán được nêu trên Trang web. Công ty có quyền thay đổi phương thức thanh toán được chấp nhận theo quyết định riêng của mình. Công ty tiếp tục bảo lưu quyền chấp nhận một số phương thức thanh toán nhất định chỉ khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Công ty không đảm bảo rằng tất cả các phương thức thanh toán luôn có sẵn.

8.5 Chúng tôi không chấp nhận tiền mặt được gửi cho chúng tôi.

8.6 Liên quan đến việc gửi và rút tiền vào và từ Tài Khoản của Bạn, Bạn sẽ chỉ sử dụng các thẻ đó và các công cụ tài chính khác hợp lệ và hợp pháp thuộc về Bạn.

8.7 Bằng cách gửi tiền, Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ khoản bồi hoàn, đảo ngược hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản tiền gửi nào vào Tài khoản của Bạn và đồng ý hoàn trả và bồi thường cho chúng tôi đối với các khoản tiền gửi chưa thanh toán.

WITHDRAWALS

9.1 Có thể có giới hạn tối thiểu và tối đa về số tiền mà Bạn có thể rút từ Tài khoản của mình, tùy thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng hoặc giới hạn áp dụng cho Tài khoản của Bạn. Việc rút tiền chỉ có thể được thực hiện vào thẻ Bạn đã đăng ký vào Tài khoản của mình và gửi tiền. Ngân hàng có thể tính phí dịch vụ khi rút tiền và sẽ được khấu trừ vào Tài khoản của bạn tại thời điểm rút tiền. Việc rút tiền được thực hiện bằng séc sẽ được thanh toán cho Bạn chứ không phải bên thứ ba và sẽ được gửi cho Bạn theo địa chỉ đã đăng ký với chúng tôi.

9.2 Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện vào Tài khoản của Bạn phải được xác nhận là đã được xóa và không có khoản nào được tính lại, đảo ngược hoặc hủy bỏ trước khi Bạn rút tiền từ Tài khoản của mình. 9.3 Khi chúng tôi đã chấp thuận việc rút tiền của Bạn, Bạn phải cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin về cách chuyển tiền cho Bạn. Tất cả các khoản rút tiền sẽ chỉ được chuyển vào cùng một Tài khoản từ nơi tiền được thanh toán vào Tài khoản của bạn có nguồn gốc trừ khi có bằng chứng cho thấy phương thức thanh toán đã bị mất hoặc bị hủy. Chúng tôi có quyền tính phí quản lý bằng chi phí của chúng tôi (bao gồm cả chi phí gửi tiền) cho việc rút tiền chưa được đưa vào hoạt động.

9.4 Bạn có trách nhiệm báo cáo tiền thắng và thua của Bạn cho thuế địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác.

9.5 Chúng tôi có quyền yêu cầu thêm thông tin trước khi rút tiền.

QUỸ NẮM GIỮ

10.1 Tiền được giữ là một phần trong tổng số dư tiền mặt poker của Bạn và liên quan đến tiền thắng poker của Bạn trong 72 giờ trước. Do đó, lợi nhuận phát sinh từ các phiên poker không có sẵn ngay lập tức để rút, chúng được giữ trong ví poker của khách hàng trong khoảng thời gian 72 giờ. Mặc dù các khoản tiền này không có sẵn để rút, chúng có sẵn để sử dụng tại bàn poker.

10.2 Trong trường hợp có một trò chơi đáng ngờ/thông đồng diễn ra trên Tài Khoản của Bạn hoặc Tài Khoản người chơi khác liên quan đến Tài Khoản của Bạn theo bất kỳ cách nào, Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền chặn quyền truy cập vào GGPoker bởi các Tài Khoản đó và các khoản tiền đó, đồng thời đình chỉ việc sử dụng rút tiền trong một thời gian không xác định để thực hiện điều tra cần thiết và xác minh các chi tiết đã đăng ký với Tài Khoản.

KHUYẾN MÃI

11.1 Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp tiền thưởng và / hoặc khuyến mãi được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện khuyến mãi riêng biệt. Bất kỳ khoản tiền thưởng nào được ghi có vào tài khoản của Bạn phải được sử dụng tuân thủ các điều khoản và điều kiện đó.

11.2 Trong trường hợp và trong phạm vi xung đột giữa các Điều kiện này và các điều khoản và điều kiện về tiền thưởng hoặc khuyến mãi, các điều khoản và điều kiện cụ thể về tiền thưởng hoặc khuyến mãi sẽ được ưu tiên áp dụng.

11.3 Nếu chúng tôi tin rằng Bạn đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng tiền thưởng hoặc khuyến mãi, hoặc có khả năng hưởng lợi cá nhân thông qua việc lạm dụng tiền thưởng hoặc khuyến mãi, chúng tôi có thể từ chối, giữ lại hoặc Rút khỏi Bạn bất kỳ phần thưởng hoặc khuyến mãi nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Trang web của chúng tôi và / hoặc Tài khoản của bạn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho Bạn bất kỳ số dư còn lại nào được hiển thị trong Tài khoản của Bạn ngoài số tiền gửi ban đầu của Bạn.

11.4 Bằng cách tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào của GGPoker ("Khuyến mãi"), Bạn đồng ý hợp tác trong tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị, công khai và các hoạt động mà chúng tôi có thể chọn sử dụng. Bạn cũng đồng ý, nếu được yêu cầu, (a) mặc bất kỳ quần áo hoặc miếng dán mang nhãn hiệu GGPoker nào được cung cấp; và (b) ký, nếu được yêu cầu, một biểu mẫu phát hành không thể hủy ngang cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn liên quan đến Chương trình khuyến mãi.

11.5 Trong bất kỳ sự kiện nào được tài trợ bởi GGPoker, Bạn đồng ý không đeo hoặc để lộ thương hiệu hoặc quảng cáo của bên thứ ba cho bất kỳ công ty nào có thể được coi là đối thủ cạnh tranh của GGPoker. Nếu bạn vi phạm yêu cầu như vậy, chúng tôi có quyền thu hồi bất kỳ giải thưởng nào đã trao cho bạn.

11.6 Đối với việc Bạn tham gia vào bất kỳ Chương Trình Khuyến Mãi nào của GGPoker, Bạn xác nhận rằng các tài liệu được gửi sẽ là tác phẩm gốc của riêng Bạn và các tài liệu đó sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

ĐÌNH CHỈ, HẠN CHẾ HOẶC CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN

12.1 Không hạn chế khả năng dựa vào các biện pháp khắc phục khác có thể có sẵn cho chúng tôi, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của Bạn hoặc hủy bất kỳ cược nào do Bạn đặt, xóa bất kỳ khoản tiền thưởng nào trong Tài khoản của Bạn và / hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là phù hợp theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi nếu:

 • Chúng tôi nghi ngờ rằng Bạn đang tham gia vào hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận trong khi sử dụng GGPoker (bao gồm cả trường hợp chúng tôi nghi ngờ Bạn đã cố gắng thao túng hoạt động của GGPoker hoặc chơi Trò chơi bình thường trên đó hoặc đã tham gia vào việc thông đồng với người chơi);
 • Chúng tôi nghi ngờ Bạn vi phạm bất kỳ Điều kiện nào trong số này hoặc Nội quy Nhà;
 • Chúng tôi nghi ngờ Bạn đang hành động theo cách gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi; hoặc
 • Chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo luật.

12.2 Biện pháp khắc phục duy nhất của Bạn trong trường hợp chúng tôi chấm dứt Tài khoản của Bạn vì bất kỳ lý do nào được đề cập ở trên sẽ là hoàn trả bất kỳ số dư Tài khoản không tranh chấp nào. Chúng tôi sẽ không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn.

12.3 Các hạn chế khác có thể áp dụng cho Tài khoản của Bạn trong trường hợp lỗi hoặc lỗi hệ thống, thông tin liên lạc hoặc công nghệ được quy định trong đoạn 16 và 17 của các Điều kiện này.

KIỂM TRA BẢO MẬT

13.1 Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng trải nghiệm poker thú vị trong một môi trường an toàn và bảo mật, đồng thời chúng tôi vận hành các quy trình và kiểm tra bảo mật để bảo vệ khách hàng và GGPoker khỏi gian lận và thông đồng. Bất kỳ loại BOT hoặc Trí tuệ nhân tạo nào đều bị nghiêm cấm trên GGPoker. Đôi khi, như một phần của quy trình này, chúng tôi có quyền thực hiện Kiểm tra Tài khoản và chơi trong (các) Trò chơi và điều này có thể dẫn đến việc đình chỉ việc sử dụng Tài khoản trong khi các kiểm tra này được thực hiện. Chúng tôi tin rằng đó là vì lợi ích tốt nhất của khách hàng và bản thân chúng tôi mà chúng tôi vận hành quy trình này và đó là điều kiện tham gia mà tất cả khách hàng của chúng tôi thừa nhận điều này và hợp tác với chúng tôi về mặt này.

13.2 Người chơi chỉ có thể chơi trên GGPoker khi chấp nhận Chính sách An ninh &Sinh thái bao gồm tất cả các chi tiết về kiểm tra an ninh mà chúng tôi thực hiện để làm cho môi trường an toàn và công bằng cho tất cả người chơi.

CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ

14.1 Hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp

Trò chơi chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp và hợp pháp. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy chế và quy định hiện hành liên quan đến Trò chơi và bất kỳ cược nào được đặt trên hoặc thông qua Trò chơi. Tất cả các cược phải được đặt thông qua giao diện người dùng được cung cấp trên GGPoker.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, cấm bất kỳ người chơi nào tham gia vào bất kỳ và tất cả các Trò chơi của GGPoker. Chúng tôi có thể, trong trường hợp tình huống bảo đảm, đóng băng chip, vô hiệu hóa cược, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ gian lận dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thông đồng hoặc khai thác lỗi trong phần mềm hoặc Trang web). Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quyền hạn chế chỗ ngồi và/hoặc cấm người chơi chơi trong một Trò chơi cụ thể, bao gồm hạn chế hai hoặc nhiều người chơi chơi cùng nhau trong cùng một Trò chơi.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ cược nào vô tình được chấp nhận sau khi thời gian đặt cược đã kết thúc hoặc khi sự kiện đã được giải quyết hoặc ở giai đoạn mà người chơi có thể có bất kỳ dấu hiệu nào về kết quả. Trong những trường hợp này, số tiền đặt cược ban đầu sẽ được trả lại vào tài khoản của khách hàng.

Chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cụ thể để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận hoặc gian lận. Việc chia sẻ dữ liệu như vậy sẽ phù hợp với luật hiện hành 

14.2 Lách luật

Chúng tôi đã phát triển và sử dụng công nghệ độc quyền tinh vi nhằm tìm kiếm và xác định người dùng sử dụng gian lận hoặc bất hợp pháp Dịch vụ hoặc Phần mềm Poker của chúng tôi. Bạn không được đột nhập, truy cập hoặc cố gắng đột nhập hoặc truy cập hoặc phá vỡ các biện pháp bảo mật của chúng tôi. Nếu chúng tôi tin theo quyết định riêng của mình, rằng Bạn vi phạm điều khoản này, chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Dịch vụ ngay lập tức và / hoặc tài khoản của Bạn bị chặn.

LUẬT CHƠI

15.Quy tắc Nhà cái trên Trang web sẽ áp dụng cho việc Bạn tham gia Trò chơi. Đặc biệt, Bạn không được phép đặt cược vượt quá giá trị của chip trên bàn khi bắt đầu ván bài. Bạn chỉ được phép mua thêm chip giữa hai tay. Nếu bạn hết chip trong một ván bài, Bạn được coi là "tất cả". Bạn không được rút tiền khỏi bàn trong một phiên chơi. Lấy tiền ra khỏi Trò chơi và tiếp tục chơi không được phép ở định dạng cược bàn.

15.2 Người chơi phải kiềm chế "nói chuyện trên bàn" hoặc "nhà ở cà phê" hoặc nói chuyện trong một ván bài theo cách thỏa hiệp với bàn tay của đối thủ. Điều này áp dụng nếu bạn đang chơi trong tay hoặc xem bài. Việc lạm dụng nhiều lần khía cạnh này của hành vi người chơi sẽ dẫn đến đình chỉ hoặc hạn chế chơi vĩnh viễn.

15.3 Ngôn ngữ lạm dụng hoặc xúc phạm hoặc hành vi khác được chúng tôi coi là không phù hợp trong bối cảnh Trò chơi sẽ không được dung thứ. Hành vi xấu hoặc ngôn ngữ xúc phạm do chúng tôi xác định hoặc thu hút sự chú ý của chúng tôi sẽ được xử lý nhanh chóng và có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc mất đặc quyền chơi hoặc hành động khác mà chúng tôi có thể cho là cần thiết theo quyết định riêng của chúng tôi.

15.4 Bạn hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng phần mềm tạo số ngẫu nhiên sẽ xác định tất cả các kết quả của Trò chơi.

15.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn sẽ không can thiệp, làm gián đoạn và cố gắng làm gián đoạn hoặc cố gắng thao túng hoạt động của Trang web hoặc việc chơi bình thường của bất kỳ Trò chơi nào trong GGPoker. Việc không tuân thủ các điều trên có thể dẫn đến việc Bạn bị loại khỏi Trang web và dẫn đến các cuộc điều tra hình sự và dân sự.

15.6 Để biết quy tắc chi tiết của trò chơi, Bạn có thể kiểm tra các quy tắc trong mỗi trang trò chơi hoặc từ Nội quy Nhà cái tại đây.

SỰ CỐ MÁY CHỦ

16.1 Nếu Bạn có chip tại bàn trong sự cố máy chủ, Trò chơi sẽ bị hủy và tất cả chip của Bạn tại bàn và đang chơi sẽ được trả lại vào Tài khoản của Bạn. Chúng tôi, các chi nhánh, đại lý và người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do sự chậm trễ hoặc gián đoạn khi chơi do lỗi, sự cố, trục trặc, ngắt kết nối hoặc gián đoạn thiết bị điện tử hoặc cơ khí, điện thoại, kết nối internet hoặc các phương tiện truyền thông khác, hoặc do bất kỳ cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) nào hoặc các can thiệp bên ngoài độc hại khác với trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác mà chúng tôi hoặc họ không có quyền kiểm soát trực tiếp.

16.2 Trong trường hợp hệ thống, lỗi công nghệ hoặc thông tin liên lạc hoặc lỗi liên quan đến việc tạo ra bất kỳ kết quả nào, giải quyết đặt cược hoặc bất kỳ yếu tố nào khác của Trò chơi hoặc Trang web, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn do bất kỳ lỗi nào như vậy và chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tất cả các cược và lượt chơi liên quan trên Trò chơi được đề cập.

NGẮT KẾT NỐI TRÒ CHƠI CASINO

17.Nếu bạn bị ngắt kết nối giữa các trò chơi sòng bạc (chẳng hạn như Blackjack, Baccarat, Roulette, CasinoPoker, RussianPoker, Sicbo, DragonTiger, Wheel of Fortune) chỉ cần đăng nhập lại vào tài khoản của bạn. Bạn sẽ có thể tiếp tục trò chơi bị gián đoạn tại thời điểm bạn bị ngắt kết nối. Đặt cược đang chờ xử lý của bạn sẽ được giữ trong 90 ngày và cược của bạn sẽ bị hủy và trả lại số dư của bạn nếu trò chơi không hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày ngắt kết nối.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

18.Các Điều kiện này chỉ trao quyền sử dụng GGPoker, Trang web và Trò chơi trong khi các Điều kiện này và (các) giấy phép hiện hành (nếu có) có hiệu lực và chúng không chuyển tải bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc đối với GGPoker, Trang web, Trò chơi hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác trong Trang web và Trò chơi sẽ vẫn là tài sản duy nhất của chúng tôi. Bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho Bạn theo các Điều kiện này và các dữ liệu hoặc tài liệu khác được chuẩn bị để thực hiện các dịch vụ đó dưới đây, và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích ở trên, sẽ thuộc về chúng tôi.

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI ĐẤU

19.1 Bằng cách đăng ký một giải đấu tại GGPoker, Bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu chơi của bạn trong luồng trực tiếp trực tuyến, trong phát sóng trực tuyến và bất kỳ hoạt động công khai nào khác trong tương lai mà GGPoker có thể sử dụng sau khi kết thúc giải đấu. Tất cả các giải đấu GGPoker đều được báo cáo trên các phương tiện truyền thông trực tuyến và các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau với kết quả được công bố bao gồm biệt danh GGPoker của người chơi, vị trí kết thúc, tay chơi và thanh toán trong các sự kiện. Tuy nhiên, chúng tôi không công khai sử dụng tên thật hoặc thông tin cá nhân của người chơi trừ khi chúng tôi có sự cho phép bằng văn bản của người chơi để làm như vậy. Bất kỳ bảng cuối cùng nào của giải đấu, do GGPoker lựa chọn, đều có thể được phát sóng trên các phương tiện truyền thông trực tuyến, chẳng hạn như nền tảng Twitch, với các thẻ lỗ mở với độ trễ 1 (một) giờ so với thời gian chơi thực tế.

19.2. Đối với một số giải đấu cụ thể, Bạn cần đồng ý rằng tên thật của bạn sẽ được công bố nếu bạn giành được bất kỳ giải thưởng nào từ các giải đấu đó. Nếu bạn không muốn công khai tên thật của mình, bạn không nên đăng ký các giải đấu như vậy trong GGPoker. Đối với các giải đấu cụ thể này, Bạn sẽ được nhắc với một cửa sổ bật lên trong quá trình đăng ký giải đấu để đồng ý tiết lộ thông tin của bạn và xác nhận bổ sung tên thật của bạn. 

BỒI THƯỜNG

20.Bạn đồng ý giữ vô hại và bồi thường cho chúng tôi và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý và nhân viên của chúng tôi khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc Bạn vi phạm các Điều kiện này, hoặc Bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba, hoặc việc Bạn sử dụng Trang web và / hoặc Trò chơi, bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại (thực tế hoặc do hậu quả), kiện tụng, phán quyết, chi phí kiện tụng và phí luật sư, dưới mọi hình thức và tính chất. Không có nội dung nào trong các Điều kiện này được coi là loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Bạn đối với bất kỳ khoản bồi thường nào do Bạn đưa ra theo các Điều kiện này.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

21.1 Chúng tôi không đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ của mình trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các Điều kiện, bảo đảm, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho Trang web và Trò chơi, dù rõ ràng hay ngụ ý.

21.2 Trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi đối với Bạn đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn sử dụng Trang web sẽ được giới hạn ở tổng số tiền hợp pháp trong tài khoản của Bạn và trả lại số tiền đặt cược của bất kỳ cược tranh chấp nào.

21.3 GGIL (hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông hoặc đại lý nào của công ty thuộc tập đoàn) sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ công ty chống lại bất kỳ điều nào sau đây:

 • bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả dù là làm gương hay trừng phạt;
 • bất kỳ tổn thất thu nhập;
 • bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận trực tiếp hoặc gián tiếp;
 • bất kỳ tổn thất nào về uy tín;
 • bất kỳ tổn thất hợp đồng nào;
 • bất kỳ tổn thất nào trong việc sử dụng tiền;
 • bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến gián đoạn kinh doanh; hoặc

theo bất kỳ cách nào cho dù là sai lầm cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở sơ suất), hợp đồng hoặc liên quan đến Trang web theo bất kỳ cách nào hoặc liên quan đến việc sử dụng, bất kỳ khả năng sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở mất mát hoặc thiệt hại do vi-rút có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính của Bạn.

21.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi-rút, tấn công từ chối dịch vụ phân tán hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm vào máy tính hoặc thiết bị di động, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của Bạn do Bạn sử dụng Trang web hoặc Trò chơi hoặc do Bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

21.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Bạn có thể phải chịu do bất kỳ hành động nào của Thiên Chúa, mất điện, tranh chấp thương mại hoặc lao động, hành động, thất bại hoặc thiếu sót của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan nào, cản trở hoặc thất bại của các dịch vụ hoặc mạng viễn thông, chậm trễ truy cập hoặc gián đoạn truy cập, không phân phối dữ liệu hoặc phân phối sai dữ liệu, sử dụng trái phép chi tiết truy cập bảo mật của Bạn hoặc bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào khác do bên thứ ba gây ra. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ đặt cược nào hoặc hủy bỏ hoặc đình chỉ các dịch vụ của chúng tôi phát sinh từ các trường hợp đó mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự thất bại của bất kỳ thiết bị nào, bất cứ nơi nào được đặt hoặc quản lý, hoặc cho dù dưới sự kiểm soát trực tiếp của chúng tôi hay không, có thể ngăn cản hoạt động của Trang web của chúng tôi hoặc ngăn Bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

21.6 Không có nội dung nào trong các Điều kiện này loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi mà chúng tôi có thể có liên quan đến gian lận hoặc tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sơ suất của chúng tôi.

NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Bạn thừa nhận rõ ràng và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn về nội dung hoặc việc Bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc chi nhánh quảng cáo, tiếp thị hoặc đăng nội dung thông qua Trang web (cho dù trực tiếp hoặc thông qua các liên kết đến hoặc từ các trang web hoặc tài nguyên khác) cũng như chúng tôi không thể nói là xác nhận nội dung của các quảng cáo hoặc thông tin đó và chúng tôi không bảo đảm đối với nội dung như vậy.

TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG

23.1 Vì mục đích của các Điều kiện này, "Tài khoản không hoạt động" có nghĩa là bất kỳ tài khoản khách hàng nào, trong khoảng thời gian liên tục từ 12 (mười hai) tháng trở lên, chưa (a) có tiền gửi trong đó; hoặc (b) đã rút tiền từ nó; hoặc (c) đã đặt cược từ nó; hoặc (d) đã đặt cược được giải quyết từ nó. Đối với các Tài khoản không hoạt động như vậy, chúng tôi có quyền tính phí xử lý vào ngày cuối cùng của mỗi tháng là £ 5 mỗi tháng (hoặc số dư còn lại nếu số dư tài khoản dưới £ 5) sẽ được khấu trừ nợ bất cứ lúc nào trong vòng 10 (mười) ngày làm việc của tháng tiếp theo. Các khoản phí này sẽ được thanh toán đối với bất kỳ Tài khoản không hoạt động nào cho đến khi tài khoản hoạt động trở lại hoặc có số dư không.

23.2 Nếu tài khoản của Bạn đã được coi là Tài khoản không hoạt động và sau đó không hoạt động thêm 12 (mười hai) tháng theo lịch, tài khoản của Bạn sẽ được coi là "Tài khoản bị Bỏ rơi" và bị đóng, và tổng số tiền mặt được giữ trong tài khoản của Bạn tại thời điểm đóng sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.

23.3 Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được lưu giữ liên quan đến Tài khoản không hoạt động sẽ bị xóa và xử lý khi không còn cần thiết.

CHƠI GAME CÓ TRÁCH NHIỆM

24. Chúng tôi cam kết ủng hộ chơi game có trách nhiệm như một chính sách chăm sóc khách hàng và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi tin rằng trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn, khách hàng của chúng tôi, là đảm bảo rằng Bạn tận hưởng trải nghiệm đặt cược của Bạn trên trang web của chúng tôi, trong khi vẫn nhận thức đầy đủ về các tác hại xã hội và tài chính liên quan đến vấn đề cờ bạc. Nhấp vào đây để xem hướng dẫn chơi game có trách nhiệm của chúng tôi.

24.1 Giới hạn tiền gửi

Sau khi đăng ký tài khoản, Bạn có thể đặt giới hạn tiền gửi hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của riêng mình bất cứ lúc nào. 

Nếu Bạn muốn tăng hạn mức tiền gửi của mình, Bạn phải đợi 24 giờ, sau đó Bạn phải xác nhận việc tăng giá trị, để thực hiện ngay lập tức. Nếu Bạn từ chối tăng, giới hạn tiền gửi của Bạn sẽ vẫn như giá trị đã chọn trước đó. Bạn có thể tìm thêm thông tin về hướng dẫn chơi game có trách nhiệm tại đây.

24.2 Tự loại trừ

Chúng tôi muốn mọi người thích chơi Trò chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng một số khách hàng muốn hạn chế hoặc thậm chí ngừng chơi. Do đó, chúng tôi cung cấp một cơ sở tự loại trừ cho phép khách hàng đóng tài khoản của họ trong khoảng thời gian tạm thời là 24 giờ hoặc thời gian dài hơn nhiều lên đến 5 năm hoặc vĩnh viễn. Bạn có thể chọn khoảng thời gian tự loại trừ thông qua tab 'Trò chơi có trách nhiệm' từ phần "Trang của tôi". Ngoài ra, Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhóm Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi qua email tại [email protected].

Khi chọn tự loại trừ, Bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc khuyến mãi nào mà chúng tôi có thể cung cấp trong thời gian Bạn tự loại trừ. Trong vòng hai ngày kể từ ngày chọn tự loại trừ,, Bạn cũng sẽ bị loại trừ khỏi bất kỳ tài liệu tiếp thị nào mà chúng tôi có thể gửi. Sẽ không có tài liệu tiếp thị nào khác được gửi cho đến khi thời gian tự loại trừ kết thúc và Bạn đã yêu cầu quay lại Trang web.

Khi Bạn chọn tự loại trừ, tài khoản của Bạn sẽ bị đóng trong khoảng thời gian đã chọn và Bạn sẽ không còn quyền truy cập vào Trò chơi nữa. Chúng tôi sẽ trả lại số dư tài khoản còn lại của Bạn theo Chính sách Rút tiền của chúng tôi.

Trong thời gian tự loại trừ của Bạn, Bạn không được cố gắng đánh bạc với chúng tôi và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả hoặc tổn thất nào tiếp theo (tuy nhiên nguyên nhân) mà Bạn có thể phải chịu hoặc phải chịu nếu Bạn tiếp tục đánh bạc thông qua các tài khoản bổ sung mà Bạn đã thay đổi bất kỳ chi tiết đăng ký nào của Bạn hoặc Bạn cung cấp các chi tiết sai lệch, không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc tìm cách phá vỡ sự tự loại trừ.

Nếu Bạn chọn mở lại tài khoản của mình sau khi thời gian tự loại trừ kết thúc, Bạn sẽ được yêu cầu liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng qua [email protected]. Sau đó, bạn sẽ có khoảng thời gian tạm dừng tối thiểu 24 giờ trước khi tài khoản của Bạn hoạt động. Trong khi thời gian tạm dừng 24 giờ được áp dụng, Bạn sẽ được cung cấp tùy chọn hủy kích hoạt lại.

Chúng tôi cũng muốn Bạn chú ý đến sự tồn tại của phần mềm ngăn máy tính cá nhân truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ cờ bạc, chẳng hạn như: www.cyberpatrol.com hoặc www.gamblock.com. Nếu Bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc hỗ trợ nào liên quan đến chức năng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với [email protected].

Bạn luôn có thể tìm thêm thông tin về chơi game có trách nhiệm tại đây.

KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

25.1 Nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến (các) cược trên GGPoker, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo [email protected] và khiếu nại sẽ được giao cho đại diện hỗ trợ khách hàng.

25.2 Phản hồi ban đầu sẽ được gửi đến khách hàng trong vòng 24 giờ đối với các ngày trong tuần và trong vòng 72 giờ đối với cuối tuần.

25.3 Nếu khách hàng không có liên hệ tiếp theo/theo dõi nào được thực hiện trong vòng bảy ngày, khiếu nại được coi là đã được giải quyết.

25.4 Nếu khách hàng thực hiện liên hệ tiếp theo / theo dõi, khiếu nại sẽ được đại diện hỗ trợ khách hàng được chỉ định kiểm tra lại trong vòng 24 giờ đối với các ngày trong tuần và trong vòng 72 giờ đối với cuối tuần, sau đó phản hồi thứ hai được gửi hoặc khiếu nại được chuyển đến người quản lý hỗ trợ khách hàng theo quy trình của bộ phận; Và bộ phận hỗ trợ khách hàng tiếp tục xử lý các khiếu nại của khách hàng cho đến khi chúng được giải quyết thành công hoặc được coi là tranh chấp, theo quy trình của bộ phận.

25.5 Nếu không đạt được giải pháp hoặc bạn không hài lòng với giải pháp mà chúng tôi đã đưa ra, bạn có thể tìm kiếm giải pháp bên ngoài từ Ủy ban Giám sát Cờ bạc bằng cách gửi email cho [email protected].

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều kiện sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Đảo Man.

LINH TINH

27.1 Nếu, vì bất kỳ lý do gì, tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện này, hoặc một phần của các Điều kiện này, không thể thi hành, không hợp lệ hoặc bất hợp pháp, thì phần còn lại của các Điều kiện này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và sẽ được đọc để mang lại hiệu lực tối đa cho ý định của các bên như được phản ánh bằng ngôn ngữ đơn giản của nó.

27.2 Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, tuyển dụng hoặc đại lý nào tồn tại giữa Bạn và chúng tôi do các Điều kiện này.

27.3 Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền nào theo các Điều kiện này sẽ không thiết lập hoặc được coi là từ bỏ hoặc tước bỏ quyền đó hoặc từ bỏ hoặc tước bỏ các quyền đó trong tương lai.

27.4 Các Điều kiện này cấu thành toàn bộ sự hiểu biết giữa Bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng Trò chơi.

27.5 Các khoản nợ cờ bạc trực tuyến có thể được thi hành ở Đảo Man.

Disclaimer

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm hoặc Trang web.  Chúng tôi từ chối mọi bảo hành đối với Dịch vụ, Phần mềm hoặc Trang web, được cung cấp trên cơ sở 'nguyên trạng'.  Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp Dịch vụ, Phần mềm và Trang web theo tiêu chuẩn cao nhất có thể và theo cách an toàn và bảo mật, mặc dù chúng tôi không đảm bảo rằng việc cung cấp của họ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Khi có bất kỳ khiếm khuyết nào được thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa lỗi kịp thời.  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn khi bất kỳ thông tin liên lạc hoặc hệ thống nào bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ hoặc thất bại.  Chúng tôi có quyền đình chỉ, xóa hoặc sửa đổi Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, theo quyết định riêng của chúng tôi và không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn sẽ thông báo về hành động đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh trong trường hợp này.  Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để sử dụng Dịch vụ từ trong phạm vi quyền hạn mà bạn cư trú hoặc truy cập chúng. Chúng tôi không có ý định rằng bất kỳ ai cũng nên sử dụng Dịch vụ từ bất kỳ khu vực pháp lý nào mà cờ bạc trực tuyến là bất hợp pháp. Tính khả dụng của Dịch vụ hoặc Trang web ở bất kỳ khu vực pháp lý nào không nên được hiểu là một đề nghị, chào mời hoặc lời mời của chúng tôi để sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web. Bạn thừa nhận rằng việc bạn tham gia Dịch vụ là quyết định duy nhất của bạn và bạn chấp nhận toàn bộ rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Bạn cũng thừa nhận rằng bạn không thấy Dịch vụ hoặc Trang web là xúc phạm, thiên vị hoặc không đứng đắn.