GGPokerin toimintasäännöt ("Talon säännöt")

Päivitetty: Syyskuu 28, 2022

GGPoker tunnustaa, että turvallisen, reilun ja ystävällisen peliympäristön tarjoaminen on avainasemassa sen varmistamisessa, että pelaajillamme on mahdollisimman miellyttävä pelikokemus joka kerta, kun he käyttävät GGPokerin alustaa.

Eettisten pelikäytäntöjen ylläpitäminen on tärkeimpien prioriteettiemme ytimessä, ja näiden tiukkojen periaatteiden ja peliemme eheyden ylläpitämiseksi GGPoker on luonut nämä talon säännöt.

Kaikkien pelaajien odotetaan ja edellytetään noudattavan näitä talon sääntöjä ja niihin sisältyviä standardeja, toimintatapoja ja käytäntöjä olettaen, että näin toimimalla GGPokerin peliympäristö paranee koko pelaajayhteisön kannalta:

Alaikäiset kielletty politiikka

GGPokerin alustaa ja kaikkia sen kautta saatavilla olevia palveluita saavat käyttää vain täysi-ikäiset pelaajat (kuten GGPokerin toiminta-alueen lainkäyttöalueiden pelaajiin sovellettavat lait määräävät).

Alaikäiset (alle 18-vuotiaat) ovat ehdottomasti kiellettyjä pelaamaan GGPokerilla, ja alaikäiset, joiden havaitaan käyttävän GGPokeria, kielletään pysyvästi liittymästä GGPokerin pelialustalle. GGPoker varmistaa, että se ottaa käyttöön asianmukaiset turvatoimet, joita kunkin lainkäyttöalueen lait edellyttävät estääkseen alaikäisten pääsyn GGPokerin pelialustalle.

Vastuullinen pelaaminen

GGPoker pyrkii tarjoamaan pelaajille vastuullisen peliympäristön, johon kuuluu pelituotteiden pakonomaisen käytön tai alaikäisten käytön estäminen. GGPoker ymmärtää sitoumuksensa kunnioittaa huolenpitovelvollisuuttaan kaikkia asiakkaitaan ja koko peliyhteisöä kohtaan. GGPoker huolehtii siitä, että se ottaa käyttöön asianmukaiset suojatoimet suojellakseen haavoittuvia henkilöitä ja käyttää kaikkia kohtuullisia keinoja varmistaakseen peliriippuvuuden ja alaikäisten pelaamisen ehkäisyn.

Lisätietoja löydät Vastuullinen pelaaminen -sivultamme.

Rahanpesun torjunta

GGPokerin on varmistettava, että se noudattaa korkeatasoisia säännöksiä, joilla estetään sen palveluiden liittyminen rikollisuuteen ja häiriöihin. GGPokerin on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet minimoidakseen riskin, että sen pelialustaa käytetään rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen avustamiseen tai rikoksen uhriksi joutumiseen. GGPokerin on varmistettava, että johto ja henkilökunta ovat tietoisia lakisääteisistä velvoitteistaan ja noudatettavista menettelyistä.

Rajoitetut maat

Nettipokeria koskevien monien erilaisten pelilakien sekä poliittiseen epävakauteen ja terroriuhkiin liittyvien riskien vuoksi GGPoker ei tällä hetkellä hyväksy pelaajia, jotka asuvat, sijaitsevat tai asuvat vakituisesti eri maissa ja lainkäyttöalueilla.

Jos mahdollinen pelaaja ei pysty valitsemaan asuinmaataan rekisteröitymisprosessin aikana saatavilla olevasta luettelosta, GGPoker ei yleensä pysty hyväksymään häntä pelaajaksi, eikä hän pääse käyttämään GGPokerin tuotteita ja palveluita.

GGPoker pidättää oikeuden muuttaa rajoitettujen maiden listaa aika ajoin.

Nimimerkki Politiikka
Lempinimien tulisi noudattaa järkevää käytäntöä, eivätkä ne saisi loukata muita käyttäjiä. Katso kohta '21. Turvallisuus- ja ekologisuuskäytäntömme "Loukkaava käyttäjäprofiili", josta saat lisätietoja.
Käyttäjien alun perin valitsemia lempinimiä ei voi muuttaa, ellei poikkeuksellisista olosuhteista muuta johdu. Jos sinua esimerkiksi jatkuvasti bumhuntataan, voit pyytää lempinimen palautusta GGPoker Securityn tarkistettua pelitoimintasi. Lisäksi jos haluat pelata oikealla nimelläsi, voit tehdä sen toimittamalla vaadittavat vahvistusasiakirjat GGPoker Securitylle.

Multi-Hand Policy

GGPoker antaa pelaajille mahdollisuuden pelata useissa pöydissä tai useissa peleissä samanaikaisesti; pelaajan käyttämä GGPoker-ohjelmisto (kuten pöytäkone-, mobiililaite-, selainpohjainen jne.) rajoittaa pelaajan osallistuvien pöytien tai pelien enimmäismäärää.

Käteispöydän kirjaamismaksuja koskeva politiikka

GGPokerin käteispöytään liittyvän pelaajan on yleensä maksettava aloitusmaksu, joka vastaa pöydän alarajapanosta tai small blindia. Tämä aloitusmaksu noudattaa samoja sääntöjä kuin blindipanokset (alkuperäiset pakolliset panokset, jotka tyypillisesti kaksi ensimmäistä pelaajaa sijoittavat pottiin jakajan vasemmalla puolella Hold'em- ja Omaha-pokeripeleissä), ja sen avulla uusi pelaaja voi istua pöytään ja liittyä peliin.

Pelaajilla on joskus mahdollisuus "istua ulos" ja odottaa isoa blindia ennen pelaamisen aloittamista.

Aloitusmaksun asettaminen takaa oikeudenmukaisuuden kaikille pelaajille estämällä pelaajia saamasta aiheetonta etua muihin nähden tulemalla pokeripeliin "myöhäisasemassa" välttääkseen sokkopanosten asettamisen.

Unohdettuja sokkoja vetoja koskeva politiikka

Jos kyseessä on käteispelipöytä (toisin kuin turnauspöytä, johon pelaaja on yleensä maksanut tietyn sisäänoston voidakseen osallistua), pelaajan on ehkä maksettava lisämaksuja päästäkseen takaisin peliin:

 • Jos pelaaja ei istuessaan istumapaikalla saa vuoroaan sijoittaa pientä blindia, pelaajan on istuessaan uudelleen maksettava tietty summa. Tätä panosta pidetään "kuolleena (ei-aktiivisena) panoksena", ja se on yhtä suuri kuin pieni blindi.
 • Jos pelaaja ei istuessaan vuorollaan aseta sekä pientä että suurta blindia, hänen on istuessaan uudelleen asetettava tietty summa. Tämä panos koostuu live-panoksesta, joka on yhtä suuri kuin iso blindi, sekä ylimääräisestä "kuolleesta (ei-aktiivisesta) panoksesta", joka on yhtä suuri kuin pieni blindi ja joka lisätään suoraan pottiin.
 • Jos pelaaja ei istuessaan istumapaikalla saa vuoroaan sijoittaa pientä blindia, isoa blindia ja kolmatta blindia (jos se on tuettu), pelaajan on istuessaan uudelleen maksettava tietty summa. Tämä panos koostuu live-panoksesta, joka vastaa kolmatta blindia, sekä kahdesta ylimääräisestä "kuolleesta (ei-aktiivisesta) panoksesta", jotka vastaavat yhtä pientä blindia ja yhtä isoa blindia ja jotka lisätään suoraan pottiin.

Tie Hands Policy

Jos kaksi tai useampi aktiivista pelaajaa pääsee pokeripöydässä yhteenottoon samanarvoisilla käsillä, voittaja määräytyy kortin arvon perusteella (eli ässäpari voittaa kuningasparin).

Jos pokerikädet pysyvät tasan (esim. kuninkaiden pari vastaan kuninkaiden pari), korkein kortti, joka ei ole yhteinen ("kicker"), ratkaisee käden voittajan.

Jos kahden tai useamman aktiivisen pelaajan välillä on tasatulos, potti (pöydän keskellä oleva kertynyt määrä pelimerkkejä, joista aktiiviset pelaajat kilpailevat) jaetaan tasan niiden pelaajien kesken, joilla on tasatulos pokerikäsien osalta.

Peliajan rajoituskäytäntö

Reilun ja miellyttävän pelikokemuksen varmistamiseksi GGPokerin pelaajien on toimittava kohtuullisen aikarajan puitteissa, joka vaihtelee pöytäkohtaisesti, pelivaihtoehdoittain ja/tai pelivaiheittain (eli tietyn turnauksen aikana kulunut aika jne...).

GGPokerin aikarajoja noudatetaan, jotta pelin nopeus pysyisi kohtuullisena. Pelaajien, jotka eivät toimi asetetun aikarajan kuluessa, käsi luovutetaan automaattisesti ja he menettävät kaikki kyseisen käden aikana aiemmin panostamansa summat.

Aikapankkipolitiikka

Monissa GGPokerin pokeripeleissä, jos pelaaja tarvitsee lisäaikaa päätöksen tekemiseen, "aikapankki" otetaan käyttöön, jos päätöstä ei tehdä ajoissa.
Käytettävästä ohjelmistosta riippuen aikapankki näytetään visuaalisesti ja se laskee alaspäin, kun sitä käytetään. Aikapankki antaa pelaajille lisäaikaa toimia, ja ne pelaajat, jotka eivät toimi ennen kuin aikapankki on käytetty loppuun, luovuttavat kätensä automaattisesti.

Lomapöytäpolitiikka

Parhaan mahdollisen pelikokemuksen takaamiseksi kaikille pelaajille voidaan määrätä rangaistus, jos he istuvat käteispelipöydässä, pelaavat yhden käden ja poistuvat sen jälkeen pelaamatta vähintään 10 kättä. Järjestelmä katsoo, että pelaaja kieltäytyy pelaamasta kyseisessä pöydässä.

Jos pelaaja kieltäytyy pelaamasta useammassa pöydässä, häntä rangaistaan automaattisesti siten, että häntä estetään liittymästä saman sokkotason pöytiin joksikin aikaa. Tämän automaattisen eston pituus riippuu siitä, kuinka monta kertaa pelaaja on kieltäytynyt pelaamasta kyseisen blinditason pöydissä 12 tunnin aikana:

 • 1. kieltäytyminen: Ei rangaistusta
 • 2. kieltäytyminen: 5 minuutin esto
 • 3. kieltäytyminen: 15 minuutin esto
 • 4. kieltäytyminen: 30 minuutin esto
 • 5. kieltäytyminen: 60 minuutin esto

Jos pelaaja poistuu pöydästä, jossa kaikki muut pöydän pelaajat ovat istumassa, tai jos hän on ainoa pöydässä istuva pelaaja, tekoa ei pidetä pelaamisesta kieltäytymisenä eikä siitä seuraa rangaistusta.

Käytäntö koskee kaikkia käteispelimuunnelmia ja -pöytiä lukuun ottamatta Rush & Cash ja All-In or Fold.

Pokeri Rake ja maksuja koskeva politiikka

Pelin isäntänä GGPoker perii jokaisesta potista käteispelipöydissä provision (joka tunnetaan usein nimellä "rake"). Jos haluat lisätietoja GGPokerin keräämästä rake-maksusta, käy GGPokerin verkkosivuston Pelit-osiossa ja tutustu kunkin pelivaihtoehdon sivuun.

Turnauksissa GGPoker ei peri rakea, vaan kerää sen sijaan yleensä turnausmaksun. Summa on usein tietty prosenttiosuus turnauksen sisäänostosta, ja se ilmoitetaan yksityiskohtaisesti kunkin tapahtuman turnausaulassa (esim. huhtikuussa 2019 pelaajan maksama kokonaissumma 1 dollarin Omaholic-turnaukseen osallistumisesta on 1 dollari, joka koostuu 0,92 dollarin sisäänostosta ja 0,08 dollarin turnausmaksusta).

Pöytäetiketti

Normaalit kohteliaisuudet live-pokeripöydissä odotetaan myös GGPokerissa. Katso alla oleva luettelo GGPokerin etikettiohjeista:

 • Muiden pelaajien pelottelua tai häirintää pöydässä ei suvaita;
 • Älä roskapostita hymiöitä tai ryhdy "huutokisoihin" pöydän muiden pelaajien kanssa;
 • Viivästyminen on luonnollinen ilmiö internetin aikakaudella. Koska se on väistämätöntä, olkaa kohteliaita, kun ilmoitatte pelaajalle, joka laahaa.

Turnauspolitiikka

Kaikki turnaukset alkavat täsmällisesti turnauksen aulassa ilmoitettuna aikana. GGPoker pidättää oikeuden viivästyttää tai peruuttaa minkä tahansa turnauksen ilman ennakkoilmoitusta.

Paikat jaetaan pelaajille satunnaisesti. Palkinnot jaetaan turnauksen aulassa ilmoitetun mukaisesti, paitsi jos sopimus tehdään tai turnaus peruutetaan. Missä tahansa turnauksessa käytettävä palkintorakenne riippuu useista tekijöistä, kuten osallistujien määrästä ja pelaajien määrästä pöytää kohden. Missä tahansa turnauksessa myönnettävät palkinnot vahvistetaan lopullisesti vasta, kun rekisteröinti on päättynyt ja rebuy- ja/tai add-on-jakso on päättynyt.

Jotta voit osallistua uudelleen, ostaa uudelleen tai lisätä turnaukseen, sinulla on oltava varoja tililläsi, jotta voit osallistua uudelleen, ostaa uudelleen tai lisätä turnaukseen.

Useimpiin turnauksiin voi ilmoittautua myöhässä. Jälki-ilmoittautumisajan pituus vaihtelee, mutta se ilmoitetaan aina turnauksen aulassa. Jälki-ilmoittautuminen sulkeutuu ennenaikaisesti, jos tarpeeksi monta pelaajaa on pudonnut, jotta voitot voidaan maksaa, tai jos turnauksessa on saavutettu suurin sallittu pelaajamäärä.

Useimmissa GGPoker-turnauksissa pelaajat voivat peruuttaa rekisteröitymisen muutamaa minuuttia ennen tapahtuman alkua. Tarkka aika, jolloin rekisteröinnin poistaminen päättyy, voi vaihdella tapahtumittain. Rekisteröitymis- ja poistumisajat voivat vaihdella eri tyyppisissä turnauksissa. Kaikissa turnauksissa ei ole mahdollista peruuttaa rekisteröintiä, ja joissakin turnauksissa pelaajat eivät voi peruuttaa rekisteröintiä, jos he ovat voittaneet pääsynsä satelliitti- tai lahjoitusturnausten kautta. GGPoker pidättää oikeuden muuttaa rekisteröinti- ja poistumisaikoja ilman ennakkoilmoitusta.

Jos turnaus, jossa on myöhäisilmoittautuminen, etenee pisteeseen, jossa seuraava pudonnut pelaaja saa palkinnon (tunnetaan myös nimellä "rahassa"), myöhäisilmoittautuminen voidaan sulkea riippumatta turnauksen aulassa ilmoitetusta myöhäisilmoittautumisajasta. Uusia pelaajia ei voi enää osallistua turnaukseen. Lisäksi tällaisessa tilanteessa turnauksen palkintopotti määräytyy yksinomaan pelaajarekisteröinnin kautta kerätyn summan perusteella eikä minkään mainostetun takuupalkintosumman perusteella.

Turnauksen eliminointikäytäntö

Useimmat turnaukset päättyvät, kun yksi pelaaja kerää kaikki pelimerkit, ja joissakin turnauksissa, kun kaikki jäljellä olevat pelaajat saavat saman palkinnon (esimerkiksi jos satelliittiturnauksessa jaetaan viisi (5) samanlaista palkintoa, turnaus voi päättyä, kun jäljellä on viisi (5) pelaajaa).

Jos kaksi tai useampi pelaaja putoaa pois samassa kädessä, se pelaaja, jolla on enemmän pelimerkkejä käden alussa, jää pois sen pelaajan tai niiden pelaajien edelle, joilla on vähemmän pelimerkkejä. Jos kaikilla pelaajilla oli käden alussa sama määrä pelimerkkejä, loppusijoitus määräytyy pöydän sijainnin perusteella, jolloin ensimmäinen poistunut pelaaja, joka istuu nappulan vasemmalla puolella, pääsee kauempana istuvan pelaajan tai pelaajien edelle.

Kun pelaajat poistuvat GGPokerin turnauksista, ohjelmisto "rikkoo" pöytiä täyttääkseen tyhjät paikat. Pelaajat istutetaan uudelleen satunnaisesti, mikä voi johtaa siihen, että pelaaja joutuu lähettämään useita isoja Blindit peräkkäin. Toisinaan GGPoker-ohjelmisto saattaa tasapainottaa pöytiä varmistaakseen, että kaikissa pöydissä on yhtä monta (tai mahdollisimman lähellä yhtä monta) aktiivista pelaajaa. Tasapainopöytiin siirretyt pelaajat siirretään mahdollisuuksien mukaan samanlaisiin asemiin suhteessa Blindit.

Turnauksen taukosäännöt

Tiedot kunkin turnauksen tauoista on lueteltu kyseisen turnauksen aulassa, ja jos turnaus on käynnissä, ilmoitetaan, kuinka paljon aikaa on jäljellä seuraavaan taukoon.

Monissa turnauksissa on synkronoituja taukoja, mutta ei kaikissa, joten GGPoker kehottaa pelaajia tutustumaan kunkin pelaamansa turnauksen taukoaikoihin varmistaakseen paremman peliympäristön.

Turnauksen keskeytykset ja ulos istumisen käytäntö

Osallistumalla turnaukseen GGPoker-pelaajat hyväksyvät riskin, että internet-yhteys katkeaa, jos pelaajan laitteen (laitteiden) ja palvelimien välisessä yhteydessä on ongelmia, pelaajan laitteessa (laitteissa) on viive tai jäätyminen tai jokin muu ongelma tai ongelma siinä, miten laite käyttää internetiä.

GGPoker ei ota vastuuta pelaajan yhteyden katkeamisesta, paitsi jos palvelin kaatuu. Vaikka jokainen käyttäjä on vastuussa omasta internet-yhteydestään, pyrimme suojelemaan pelaajia, joiden yhteys katkeaa oikean rahan turnauksen loppuvaiheessa, antamalla lisäaikaa yhteyden palauttamiseen.

Jos pelaaja keskeyttää pelaamisen käden aikana, riippumatta siitä, onko hänellä yhteys vai ei, hänen kätensä luovutetaan, jos hänellä on toimintaa, tai se voidaan tarkistaa, jos hänellä ei ole toimintaa.

Jos pelaajalla ei ole yhteyttä ennen käden alkua, hänelle jaetaan kortit, ja hänelle asetetaan blindi ja/tai ante. Yksittäistä pelaajaa, joka päättää jäädä pois pelistä, ei ole kielletty; pelaajalle, joka päättää jäädä pois pelistä, jaetaan edelleen Blindit ja antet ja jaetaan kortit. Kaksi tai useampi pelaaja ei saa tehdä sopimusta sit-outista samanaikaisesti, ei samassa pöydässä eikä eri pöydissä; tällaiset toimet voivat kuulua GGPokerin salaisen yhteistyön käytäntöjen piiriin.

Pokerin säännöt

Et saa asettaa panosta, joka ylittää pöydällä käden alussa olevien pelimerkkien arvon. Sinulla on lupa hankkia lisää pelimerkkejä vain käsien välillä. Jos pelimerkkisi loppuvat kesken käden, olet "all in". et saa poistaa rahaa pöydästä pelisession aikana. Rahan ottaminen pois pelistä ja pelaamisen jatkaminen ei ole sallittua pöytäpanoksissa.

Hyväksyt täysin ja hyväksyt, että satunnaislukugeneraattoriohjelmisto määrittää kaikki kasinopelien tulokset.

Tunnustat ja hyväksyt, että et saa häiritä, keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai manipuloida verkkosivuston toimintoja tai GGPokerin minkään pelin normaalia pelaamista. Edellisen noudattamatta jättäminen voi johtaa sivustolta sulkemiseen sekä rikos- ja siviilitutkimuksiin.

Chat-käytäntö

Yhtiö antaa asiakkailleen mahdollisuuden osallistua chatteihin, joissa he voivat kommunikoida muiden rekisteröityneiden pelaajien kanssa sivustolla. Pidätämme oikeuden asettaa chat-käytäntöä ja muuttaa sitä milloin tahansa joko ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta.

Chat-toiminto on tarkoitettu positiivisen pelikokemuksen edistämiseen ja pelaajien perusviestintään. Pidätämme oikeuden rajoittaa yksilön mahdollisuutta osallistua mihin tahansa chattiin yksilön käyttäytymisen perusteella.

Yhtiö antaa asiakkailleen mahdollisuuden tallentaa ja lähettää videosisältöä GGPoker-ohjelmiston SnapCam-ominaisuuden avulla. Yhtiön loukkaavana pitämän sisällön lähettäminen ei ole sallittua, eikä SnapCam-toiminnon käyttäminen muiden asiakkaiden häiritsemiseen. Asiakkaat, joiden todetaan käyttävän SnapCam-toimintoa väärin, menettävät pääsyn ominaisuuteen, ja Yhtiö voi tarvittaessa ryhtyä lisätoimenpiteisiin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tilin keskeyttämiseen ja kieltämiseen. Pidätämme myös oikeuden ilmoittaa kyseenalaisesta sisällöstä asianomaisille viranomaisille.

Kaikkien käyttäjien on pidättäydyttävä kaikesta viestinnästä, joka:

 1. ovat luonteeltaan kunnianloukkaavia;
 2. ovat laittomia tai käyttäjällä ei ole laillista oikeutta luovuttaa niitä;
 3. Sisältää mitään rasistista, mautonta, vihamielistä, säädytöntä, rienaavaa, uhkaavaa, loukkaavaa, loukkaavaa tai syrjivää;
 4. joiden tarkoituksena on esiintyä toisen henkilön tai yhteisön jäsenenä;
 5. Julkaistaan mainostarkoituksessa;
 6. Sisältää linkin viruksiin, vioittuneisiin tiedostoihin, keyloggereihin tai muuhun haitalliseen koodiin tai aineistoon, joka voi aiheuttaa vahinkoa minkä tahansa osapuolen tietokoneelle, tiedoille tai taloudelliselle turvallisuudelle;
 7. joiden tarkoituksena on käyttää hyväksi tai tehdä yhteistyötä muiden sivustoa käyttävien pelaajien kanssa/vastoin;
 8. liittyvät rikolliseen toimintaan;
 9. ovat tarkoituksellisesti vääriä tai harhaanjohtavia;
 10. joiden tarkoituksena on pyytää henkilökohtaisia tietoja, kuten yhteystietoja ja/tai oikeaa nimeä;
 11. ovat suojattuja minkä tahansa rekisteröidyn tai rekisteröimättömän teollis- ja tekijänoikeuden tai minkä tahansa sopimukseen perustuvan, lakisääteisen tai kohtuullisen luottamusvelvoitteen avulla;
 12. joiden katsotaan "spämmäävän" muita pelaajia.

Chat-huoneemme ovat valvottuja, ja kaikki niissä käytävät keskustelut kirjataan ja tallennetaan. Pidätämme oikeuden tutkia jälkikäteen käyttäjien tekemiä kommentteja ja määrätä asianmukaisia toimenpiteitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen väliaikaiseen tai pysyvään käyttökieltoon tai tilin sulkemiseen. Pidätämme myös oikeuden ilmoittaa epäilyttävistä keskusteluista tai kommenteista asianomaisille viranomaisille.

Kädet pelissä -käytäntö

Tahallinen tai tahaton vaikuttaminen pelissä olevan käden etenemiseen tai sen osallistujien toimintaan keskustelemalla, käyttämällä hymiöitä tai SnapCam-kameraa on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa kaikkien viestintätoimintojen väliaikaiseen tai pysyvään keskeyttämiseen.

Turnauksen sopimuskäytäntö

Jakaminen on sallittua monissa turnauksissa. Jos kaikki turnauksessa jäljellä olevat pelaajat sopivat jakamisesta, heidän on ilmoitettava siitä valitsemalla pöydässä asianmukainen vaihtoehto. Tämän jälkeen osallistuvat pelaajat voivat keskustella ja hyväksyä tai hylätä sopimuksen.

Palkkioturnauksen säännöt

Joissakin GGPokerin turnauksissa (esim. huhtikuusta 2019 alkaen Bounty Hunter -turnauksissa), joidenkin tai kaikkien turnauksen osallistujien puolesta maksetaan palkkio. Pelaaja, joka eliminoi vastustajan, lisää palkkion määrän omaan palkkionsa kokonaismäärään. Kunkin eloonjääneen pelaajan palkkion kokonaismäärä jaetaan vasta, kun palkintosijoitukset on saavutettu (eli kupla on puhjennut).

Jos kahdella pelaajalla on identtiset voittokädet ja he jakavat siten potin kädessä, joka poistaa toisen pelaajan (pelaajat), kaikki myönnetyt palkkiot jaetaan tasan pelaajien kesken, joilla on voittokädet.

Pelaajat eivät saa sopia keskenään tietyn pelaajan eliminoimisesta saadakseen palkkionsa. Tällaisia sopimuksia pidetään salaliittona, ja ne johtavat turnauksesta sulkemiseen ja/tai muihin rangaistuksiin.

Turnauksen palkintojenjakokäytäntö

GGPoker pidättää oikeuden (milloin tahansa) muuttaa minkä tahansa turnauksen palkintoja. Lisäksi GGPoker pidättää oikeuden myöntää oman harkintansa mukaan turnauksen pääpalkinnon sijasta rahapalkinnon, joka on arvoltaan yhtä suuri tai suurempi kuin pääpalkinto.

Huomaa: pelaajat eivät saa sentin murto-osia. Kaikissa tapauksissa, joissa pelaajan voitot sisältävät sentin murto-osan, GGPoker pyöristää pelaajan voitot alaspäin lähimpään senttiin. Jos esimerkiksi voitat 4,096 dollaria, saat 4,09 dollaria.

Useita satelliitteja/paikkoja koskeva palkintopolitiikka

Jos pelaaja voittaa toisen ja/tai seuraavat liput tai paikat kohdeturnaukseen, johon hän on jo rekisteröitynyt tai käyttänyt kaikki sallitut osallistumismahdollisuudet, pelaaja saa lipun tai paikan sijasta turnausdollareita (T$) kohdeturnauksen sisäänostosumman arvosta vähennettynä turnauksen rekisteröintimaksulla.

Jos pelaaja on esimerkiksi jo rekisteröitynyt 100 dollarin sisäänostoturnaukseen, jossa 90 dollaria menee palkintopottiin ja 10 dollaria on turnausmaksu, ja voittaa myöhemmin satelliittiturnauksen, jossa myönnetään paikkoja 100 dollarin turnaukseen, pelaaja saa paikan sijasta 90 dollaria.

Turnausten panostuskäytäntö

Monet GGPokerin turnaukset sisältävät panostustoiminnon, jonka avulla pelaajat voivat "myydä" tietyn prosenttiosuuden toiminnastaan turnauksessa sen jälkeen, kun he ovat rekisteröityneet turnaukseen ja ennen turnauksen alkua.

Jos pelaaja päättää myydä osan turnauspanoksestaan, mutta peruuttaa turnauksen ennen sen alkua, panosrahat palautetaan panoksen ostaneille pelaajille, eikä myyvä pelaaja saa niitä itselleen.

Palautuskäytäntö

Jos GGPokerin palvelimet kaatuvat tai GGPokerin palvelimet ovat odottamattomasti alhaalla, GGPoker hyvittää pelaajille alla kuvatulla tavalla. GGPoker päättää yksinomaisen harkintansa mukaan toisin, jos kyseessä ovat muut tapahtumat, jotka häiritsevät pelaamista ja jotka ovat Lisenssinhaltijan tai Lisenssinhaltijan pelaajien aiheuttamia.

Käteispeleissä kaikki käynnissä olevat kädet peruutetaan. Kunkin pelaajan pelimerkkien määrä palautetaan käden alussa olleeseen määrään.

Turnauksia varten on neljä (4) vaihtoehtoa turnauksen tilasta riippuen:

 • Jos turnaus ei ole alkanut, GGPoker palauttaa kaikki sisäänostot ja maksut rekisteröidyille pelaajille.
 • Jos turnaus on alkanut ja se on myöhäisilmoittautumisvaiheessa (eli jos turnaus antaa käyttäjälle mahdollisuuden ilmoittautua pelaajaksi kiinteän ilmoittautumisajan jälkeen) tai jos myöhäisilmoittautumisvaihe on päättynyt, mutta turnauksessa ei ole saavutettu maksettuja paikkoja, jäljelle jääneille pelaajille palautetaan heidän osallistumismaksunsa ja voimassa oleva palkkionsa (jos mahdollista). Palkintopotista (viisikymmentä) 50 % maksetaan tasan jäljellä oleville pelaajille peruutushetkellä ja loput (viisikymmentä) 50 % maksetaan jäljellä olevien pelaajien merkkimäärän mukaan peruutushetkellä. Jos turnauksessa on taattu palkintopotti, jota ei ole saavutettu tai ylitetty peruutushetkellä, jaetaan vain pelaajarekisteröintien kautta kerätty palkintopotti.
 • Jos turnauksessa on saavutettu maksetut paikat, jäljelle jääneille pelaajille palautetaan heidän maksunsa ja nykyinen palkkionsa (jos mahdollista). Palkintopotin osalta seuraava voitettava palkinto jaetaan kullekin jäljellä olevalle pelaajalle peruuntumishetkellä, ja loput maksetaan jäljellä oleville pelaajille peruuntumishetkellä jäljellä olevien pelimerkkien määrän mukaan. Kaikki tapahtumat, mukaan lukien voitetut ja hävityt potit, kirjataan pelaajien tilille kunkin käden päätyttyä.
 • Jos turnaus, jossa on myöhäisilmoittautuminen, etenee pisteeseen, jossa seuraava pudonnut pelaaja saa palkinnon (tunnetaan myös nimellä "rahassa"), myöhäisilmoittautuminen voidaan sulkea riippumatta turnauksen aulassa ilmoitetusta myöhäisilmoittautumisajasta. Uusia pelaajia ei voi enää osallistua turnaukseen. Lisäksi tällaisessa tilanteessa turnauksen palkintopotti määräytyy yksinomaan pelaajarekisteröinnin kautta kerätyn summan perusteella eikä minkään mainostetun takuupalkintosumman perusteella.

Huomaa, että turnauspalautuksia laskiessaan GGPoker määrittää keskeytyksen alkamishetken ja käyttää palautusten laskennan perusteena turnauksen pelitilannetta välittömästi ennen keskeytystä. Kaikki pelaajat eivät välttämättä koe keskeytystä samaan aikaan.

Mitä tulee GGPokerin panostusominaisuuteen ja palautuksiin, jos pelaaja on myynyt toimintaa ja saa käteispalautuksen, olipa se sitten alkuperäisen sisäänoston ja maksun suuruinen tai suurempi, ne pelaajat, jotka ostivat toiminnan, saavat osuuden kokonaissummasta, joka palautetaan tukena olevalle pelaajalle suhteessa ostetun panoksen suuruuteen.

Jos pelaaja on myynyt toimintaa panostustoiminnon kautta ja saa käteispalautuksen sijasta korvaavan lipun tai korvaavan merkinnän, toiminnan ostaneille pelaajille palautetaan heidän panoksensa käteisenä.

Kasinon talon säännöt - Pöytäpelit, RNG-kolikkopelit

1. Voit lukea kunkin kasinopelin pelisäännöt klikkaamalla infokuvaketta peliä pelatessasi. Jokaisen pelaajan vastuulla on varmistaa, että hän ymmärtää valitsemansa pelin säännöt ennen panostamista.

2. Jos yhteys katkeaa kesken kasinopelien (esim. Blackjack, Baccarat, Ruletti, CasinoPoker, RussianPoker, Sicbo, DragonTiger, Onnenpyörä), kirjaudu takaisin tilillesi. Voit jatkaa keskeytynyttä peliä siitä kohdasta, jossa yhteys katkaistiin. Vireillä oleva panoksesi säilytetään 24 tunnin ajan, ja panoksesi peruutetaan ja palautetaan saldoosi, jos peliä ei ole saatu päätökseen 24 tunnin kuluessa yhteyden katkeamisesta.

3. Pidätämme oikeuden mitätöidä kaikki vilpillisellä toiminnalla saadut bonukset ja/tai voitot.

4. Meillä on oikeus muuttaa näitä sääntöjä milloin tahansa.

5. Mahdollisissa riitatapauksissa riidat käsitellään käyttöehtojemme mukaisesti.

Live-kasinon talon säännöt

 

I. Yleiset määritelmät ja säännöt

Diili
Pelikorttien jakaminen pelaajille ja jakajalle.

Pit-pomo
Henkilö, joka vastaa pelin toiminnan valvonnasta.

Jälleenmyyjä
Pelin toiminnasta vastaava henkilö.

Jakokenkä
Laite, josta kortit jaetaan.

 

II. Baccaratin määritelmät ja säännöt

1. Määritelmät ja eritelmät

1.1 Määritelmät

Baccarat
Joko pelaajan tai pankkiirin käden pistemäärä on nolla.

Pankkiirin käsi
Käsi, joka on pelattu siinä osassa, joka on merkitty pelipöydässä pankkiirin kädeksi.

Pelaajan käsi
Käsi, joka on pelattu siinä osassa, joka on merkitty jakopöydässä pelaajan kädeksi.

Luonnollinen
Käsi, jonka pistemäärä on 8 tai 9 alkuperäisessä 2 kortissa.

Tie
Kun sekä pelaajan että pankkiirin käsissä on sama pistemäärä.

Pisteiden määrä
Käden "pistemäärä" on yksinumeroinen luku, joka on välillä 0-9, ja se määritetään laskemalla käden korttien arvo yhteen. Jos käden korttien yhteissumma on kaksinumeroinen luku, kyseisen luvun vasenta numeroa ei oteta huomioon, koska sillä ei ole arvoa, ja oikea numero muodostaa käden pistemäärän.

1.2 Baccarat-pöydän (-pöytien) fyysiset ominaisuudet

1.2.1 Baccaratia pelataan tavallisessa 1450x800 mm:n pyöreässä pöydässä, jossa on kolme panostuspaikkaa pelaajalle, tasapelille ja pankkiirille.

1.2.2 Baccarat-pöydässä on oltava hyllytysteline. Pöytiä ei ole varustettu "no peek" -laitteella. Kortinlukijoita voidaan käyttää "no peek" -laitteiden vaihtoehtona.

Jos pelissä on useampi kuin yksi baccarat-pöytä, baccarat-pöydissä on oltava kasinon antama tunnistenumero pöydän pinnassa tai pöydän lisävarusteessa.

1.2.3 Kaupankäyntikengät

Jakokenkä on suunniteltava ja rakennettava siten, että pelin eheys säilyy.

1.3 Kortit

1.3.1 Baccaratia pelataan kahdeksalla pakalla, joissa kussakin pakassa on 52 korttia ilman jokereita, joissa on samanväriset ja samanmalliset takakortit ja kaksi leikkaavaa korttia; toinen kortti asetetaan taaksepäin.

kaikista pakoista ja yksi, joka leikkaa seitsemän korttia pinon takaosasta. Se on jaettava erityisesti tätä tarkoitusta varten suunnitellusta jakokengästä.

1.3.2 Kunkin korttipakan korttien "arvo" on seuraava:

 1. Kortin numeroilla 2-9 on oltava nimellisarvonsa.
 2. Kymppi, jätkä, kuningatar tai kuningas on arvoltaan nolla.
 3. Minkä tahansa ässän arvo on yksi. Esimerkkejä tästä säännöstä ovat seuraavat:
  a: Käsi, jossa on ässä, 2 ja 4, on pistemäärä 7.
  b: Käsi, joka koostuu ässästä, 2:sta ja 9:stä, on yhteensä 12, mutta sen pistemäärä on vain 2, koska numeron 12 numero 1 on hylätty.

1.3.3 Kortit tarkastetaan ennen pelaamisen aloittamista ja pelaamisen päätyttyä.

2. Panokset

2.1 Yleiset säännöt

2.1.1 Pelaajan tekemä panos asetetaan pelaajan näytöllä olevalle Baccarat-layoutin sopivalle alueelle. Mille tahansa pelialueelle voidaan asettaa enintään kolme panosta: pelaaja, pankkiiri ja tasapeli.

2.1.2 "Pankkiirin kädessä" olevan vedon on:

 1. Voita, jos "pankkiirin käden" pistemäärä on suurempi kuin "pelaajan käden" pistemäärä.
 2. Häviää, jos "pankkiirin käden" pistemäärä on pienempi kuin "pelaajan käden" pistemäärä.
 3. Ei voita eikä häviää, jos "pankkiirin käden" ja "pelaajan käden" pistemäärät ovat yhtä suuret.

2.1.3 "Pelaajan kädessä" olevan panoksen on:

 1. Voita, jos pelaajan käden pistemäärä on suurempi kuin pankkiirin käden;
 2. Häviät, jos pelaajan käden pistemäärä on pienempi kuin pankkiirin käden pistemäärä;
 3. Et voi voittaa etkä hävitä, jos pankin käden ja pelaajan käden pistemäärät ovat yhtä suuret.

2.1.4 Tasapeli-vedon vedon on oltava:

 1. Voita, jos "pankkiirin käden" ja "pelaajan käden" pistemäärät ovat yhtä suuret.
 2. Häviää, jos nämä pistemäärät eivät ole yhtä suuret.

2.1.5 Tasapelin jälkeen järjestelmä palauttaa automaattisesti kaikki muut panokset.

2.1.6 Järjestelmä ei saa hyväksyä, lisätä tai peruuttaa panoksia sen jälkeen, kun järjestelmän ajastin on antanut äänimerkin, joka ilmaisee, että panosten asettamiseen varattu aika on päättynyt. Tällä

vaiheessa jakajan, joka kutsuu pelin, on ilmoitettava "Ei enää panostuksia". "Ei enää panostuksia" on ilmoitettava ennen kuin ensimmäinen kortti nostetaan kengästä.

2.1.7 Kun viimeinen kortti on skannattu ja jakaja ilmoittaa kierroksen tuloksen, järjestelmä huolehtii automaattisesti pöydällä olevista panoksista. Järjestelmä kerää kaikki hävinneet panokset ja maksaa kaikki voitetut panokset.

 1. Pienin ja suurin sallittu panos näkyy pelin ruudulla.
 2. Jokainen pelaaja on vastuussa panoksensa (panostensa) oikeasta asettamisesta.
 3. Järjestelmä voi hylätä vedon ennen korttien jakamista, jos kortteja ei aseteta ajoissa, jos panostus ei täytä vähimmäis- tai enimmäisvaatimuksia tai jos ei olla yhteydessä pelipalvelimeen, kun sitä pyydetään tekemään niin.

2.1.8 Järjestelmän toimintahäiriö johtaa kaikkien maksujen tai pelien mitätöintiin.

2.2 Panosten maksaminen

Maksut voidaan suorittaa seuraavien ehtojen mukaisesti:

 1. Pelaajan kädestä tehty voittopanos maksetaan kertoimella 1:1.
 2. Pankkiirin kädellä tehty voittava panos maksetaan kertoimella 1:1, vähennettynä 5 %:n "komissiolla" voitetusta summasta.
  Järjestelmä kerää provision automaattisesti pelaajalta silloin, kun voitto maksetaan.
 3. Voittanut "tasapeliveto" maksetaan kertoimella 8:1. 3.

3. Korttien käsittely ja manipulointi

3.1 Korttien tarkastus ja esittäminen

3.1.1 Saatuaan kortit pöytään jakajan on lajiteltava ja tarkastettava kortit.

Jakajan on varmistettava, että korttipakat ovat täydelliset ja että kortit eivät ole virheellisiä, naarmuuntuneita tai merkittyjä millään tavalla.

3.1.2 Jakaja ja varikkopäällikkö levittävät kortit kuvapuoli ylöspäin Jopa ja varmistavat, että kaikki kortit ovat mukana. Korttien kääntöpuoli tarkistetaan, ettei niissä ole merkintöjä,

mikä voi johtaa kortin arvon tunnistamiseen. Kortit tarkastetaan mahdollisten vaurioiden varalta. Kasinon valvontajärjestelmän on videoitava tämä prosessi.

3.1.3 Jos jakaja tai varikkopomo havaitsee korttien tarkastuksen jälkeen, että kortit ovat vahingoittuneet tai väärät, varikkopomo vaihtaa ne. Viallisiin pakkoihin merkitään vika ja ne palautetaan korttivarastoon.

3.1.4 Aina kun kortit on poistettu baccarat-pöydän pelialustalta ja palautetaan sen jälkeen mihin tahansa pöytään pelattavaksi, jakajan on tarkastettava kortit uudelleen ja esitettävä ne edellä kuvatulla tavalla.

3.2 Sekoittaminen ja uudelleen sekoittaminen

3.2.1 Kun kortit on tarkastettu silmämääräisesti, ne käännetään kuvapuoli alaspäin pöydälle ja pinotaan, jolloin muodostuu kaksi yhtä suurta pinoa, ja sitten sekoitetaan perusteellisesti "pesulla" tai "chemmy shuffle"- sekoituksella, minkä jälkeen ne pinotaan uudelleen, jolloin muodostuu kaksi yhtä suurta pinoa, ja "table riffle"- sekoitetaan kerran pakkaa kohti.

3.2.2 Kun jokainen korttipino on jaettu, jakajan on sekoitettava kortit uudelleen siten, että ne sekoittuvat satunnaisesti keskenään. Kortit on sekoitettava uudelleen sen käden päätteeksi, jonka aikana leikkaava kortti saavutetaan.

3.2.3 Kasinon harkinnan mukaan jakaja voi sekoittaa kortit uudelleen minkä tahansa käden päätyttyä.

3.3 Leikkaa

3.3.1 Kun kortit on sekoitettu, jakajan on pinottava kortit niin, että korttien selkä on hänestä poispäin, ja leikattava kortit henkilökohtaisesti.

3.3.2 Jakajan on leikattava kortit asettamalla leikkauskortti pinoon.

3.3.3 Kun leikkauskortti on asetettu, jakajan on otettava kaikki leikkauskortin edessä olevat kortit ja asetettava ne pinon takaosaan, minkä jälkeen jakajan on leikattava seitsemän korttia.

3.3.4 Leikkauskortti asetetaan seitsemän kortin päähän pinon takaosasta.

3.3.5 Tämän jälkeen korttipino asetetaan jakokenkiin pelin aloittamista varten.

3.4 Sopimus

3.4.1 Jakajan on jaettava kortit välittömästi jakajan edessä sijaitseville asianmukaisille alueille.

3.4.2 Kun panostusaika on päättynyt, jakaja ilmoittaa "EI LISÄÄ PANOSTUKSIA" ja ajastin vilkkuu punaisena.

3.4.3 Kaksi kättä jaetaan kuvapuoli ylöspäin. Ensimmäinen ja kolmas kortti edustavat pelaajan kättä. Toinen ja neljäs kortti edustavat pankin kättä.

3.4.4 Jos pelaajan käteen tulee Baccaratin sääntöjen mukaan kolmas kortti, jakaja nostaa kortin pelaajan käteen ja asettaa sen kohtisuoraan pelaajan edellisiin kortteihin nähden.

3.4.5 Jos pankkiirin käsi on oikeutettu kolmanteen korttiin Baccaratin sääntöjen mukaan, jakaja nostaa pankin kortin ja asettaa sen edellisen pankkiirin korttien päälle ja kohtisuoraan niihin nähden.

3.5 Näytelmä

3.5.1 Kun ensimmäiset neljä korttia on jaettu:

 1. Jos joko pelaajalla tai pankkiirilla on "luonnollinen" 8 tai 9, molemmat jäävät automaattisesti ilman poikkeuksia.
 2. Jos pelaajan yhteistulos on 6 tai 7, pelaaja jää pois.
 3. Jos pelaaja pysyy pystyssä, pankkiiri saa osuman, jos kokonaisarvo on 5 tai vähemmän.
 4. Jos pelaajan yhteissumma on 5 tai vähemmän, pelaaja jää automaattisesti voittajaksi, ja jakaja antaa pelaajalle kolmannen kortin.
 5. Jos pelaaja saa kolmannen kortin, pankkiiri nostaa kolmannen kortin seuraavasti:
  Pankkiirin käden yhteissumma on 0,1,2:
  l Pankkiiri nostaa aina kolmannen kortin.
  l Pankkiirin käden arvo on 3: Pankkiiri ottaa kortin, jos pelaajan kolmas kortti on 1-2-3-4-4-5-5-6-7-7-9-0 (ei 8).
  l Pankkiirin kortti 4: Pankkiiri vetää, jos pelaajan kolmas kortti on 2-3-4-4-5-6-6-7.
  l Pankkiiri 5: Pankkiiri vetää, jos pelaajan kolmas kortti on 4-5-6-7.
  l Pankkiiri 6: Pankkiiri tekee tasapelin, jos pelaaja saa kolmanneksen 6-7.
  l Pankkiiri 7: Pankkiiri jää pois

3.5.2 Käsien arvojärjestys on seuraava:

 1. Yhdeksän pistettä
 2. Kahdeksan pistettä
 3. seitsemän pistettä; ja
 4. Joten alaspäin pisteen laskea Baccarat

3.5.3 Jakaja ilmoittaa voittajan, ja tulokset näytetään samanaikaisesti pelaajan puolella.

3.5.4 Kun leikkauskortti ilmestyy pelin aikana, leikkauskortti poistetaan ja asetetaan jakajan oikealle kädelle kortinhaltijan viereen pelaajan näkyville. Jakaja, joka kutsuu pelin koolle, ilmoittaa: "Viimeinen käsi ennen sekoitusta". Kun kyseinen käsi on päättynyt, kortteja ei jaeta enää ennen kuin kortit jaetaan uudelleen.

3.6 Nouto

3.6.1 Kun peli on päättynyt, jakaja tyhjentää pöydän asettelun nostamalla kortit.

Tämä tehdään oikealta vasemmalle, yksi kerrallaan asettamalla yksi toisensa päälle, jotta ne voidaan asettaa takaisin pöydälle oikeassa järjestyksessä, jos tulee kysymys tai riita.

3.6.2 Kukin jakaja saa nostaa kortteja johdonmukaisesti vain yhteen suuntaan yhden vuoron aikana.

3.6.3 Kun kortit on kerätty, jakaja laittaa ne poisheittotelineeseen.

4. Kielletyt teot

4.1 Kasino tai muu henkilö ei saa poistaa, lisätä tai muuttaa kortteja, ellei tässä säännössä toisin määrätä, eivätkä jakajat tai muut kasinon työntekijät saa antaa kenenkään henkilön harjoittaa tällaista toimintaa.

4.2 Jakaja ei saa katsoa kortin kuvaa eikä paljastaa sitä kenellekään ennen kortin jakamista.

4.3 Jakaja tai varikkopäällikkö ei saa antaa pelaajalle neuvoja pelistrategiasta eikä suositella käden asianmukaista pelaamista, kun pelaajalla on panos vielä tekemättä käden tuloksesta.

 

III. Blackjackin määritelmät ja säännöt

1. Määritelmät ja eritelmät

1.1 Määritelmät

Blackjack
Ässä ja lisäkortti, jonka pistearvo on kymmenen, jaetaan kahtena ensimmäisenä korttina pelaajalle tai jakajalle.

Kova kokonaismäärä tai kova pistemäärä yhteensä
Sellaisen käden kokonaispistemäärä, joka ei sisällä yhtään ässää tai joka sisältää ässät, jotka lasketaan kukin arvoltaan yhdeksi.

Piilotettu kortti
Kortti, joka jaetaan jakajalle kuvapuoli alaspäin ja joka pysyy kuvapuoli alaspäin, kunnes kaikki muut pelaajat paitsi jakaja ovat saaneet kaikki pyytämänsä kortit.

Asettelu tai taulukon asettelu
Huopa, kangas tai muu materiaali, joka peittää blackjack-pöydän pelialustan.

Soft total tai soft point count total
Yhden tai useamman ässän sisältävän käden kokonaispistemäärä, kun yhden ässän arvoksi lasketaan yksitoista.

1.2 Black Jack -pöydän (-pöytien) fyysiset ominaisuudet

1.2.1 Blackjackia pelataan tavallisella 1450x800 mm:n pyöreällä pöydällä, jonka toisella puolella on paikat Jopa ja enintään seitsemälle pelaajalle ja toisella puolella on paikka jakajalle.

1.2.2 Blackjack-pöydässä on oltava hyllyteline. Pöydissä ei ole "no peek" -laitetta. Kortinlukijoita voidaan käyttää "no peek" -laitteiden vaihtoehtona.

Jos pelissä on useampi kuin yksi blackjack-pöytä, pöydissä on oltava kasinon antama tunnusnumero, nimi tai koodi pöydän pinnassa tai pelikäyttöliittymässä.

1.2.3 Seuraavien ilmoitusten on oltava joko pöydän pohjapiirustuksessa tai pöydän kyltissä, joka on selvästi jokaisen pöydässä olevan pelaajan nähtävissä:

 1. Yksi näistä lausunnoista on olennaisilta osin tässä muodossa: "jakajan on vedettävä 16:lle ja pysyttävä 17:llä".
 2. "Blackjack maksaa 3:2" (korvaa korkeammat kertoimet tosiseikkojen mukaan); ja "Vakuutus maksaa 2:1" (korvaa korkeammat kertoimet ja vakuutusrajoitukset tosiseikkojen mukaan).

1.3 Pelisäännöissä on määriteltävä:

 1. Pöydän vedonlyönnin vähimmäis- ja enimmäisrajat sekä tarvittaessa pöydän vedonlyönnin vähimmäis- ja enimmäisrajat erityisolosuhteissa.
 2. Mahdolliset rajoitukset kaksinkertaistamiselle.
 3. Tarvittaessa ässien jakamista koskevat rajoitukset tai niiden korttien lukumäärä, jotka voidaan ottaa ässien jakamiseksi.
 4. Tarvittaessa erityiset maksuaikataulut tai takaisinmaksukertoimet.

1.4 Kaupankäyntikengät

Jakokenkä on suunniteltava ja rakennettava siten, että pelin eheys säilyy. Jakokengät ja hyllytelineet on tarkastettava jokaisena pelipäivänä ennen korttien asettamista niihin sen varmistamiseksi, että jakokenkä tai muu laite ei ole vahingoittunut, että se toimii asianmukaisesti ja että sitä ei ole vahingoitettu millään tavalla, joka voisi vaikuttaa pelin eheyteen.

1.5 Kortit

Korttipakan sisältämien korttien arvot ovat seuraavat:

 1. Kortilla 2-10 on nimellisarvonsa;
 2. Jätin, kuningattaren tai kuninkaan arvo on 10; ja
 3. Ässän arvo voi olla joko 1 tai 11, paitsi jos arvo 11 antaisi pelaajalle tai jakajalle yli 21 pistettä, jolloin sen arvo on yksi.
 4. Tavallisessa blackjack-pakassa on 52 korttia neljässä värissä (hertta, ruutu, risti ja pata), joissa kussakin värissä on numerokortit 2-10 sekä jätkä, kuningatar, kuningas ja ässä.

2. Panokset

2.1 Yleiset säännöt

2.1.1 Ennen kuin pelikierroksen ensimmäinen kortti jaetaan, pelaajan on asetettava panos.

Panokset on maksettava voittopanoksina, jos jokin seuraavista tapahtumista tapahtuu:

 1. Pelaajan korttien arvojen summa on enintään 21 ja jakajan korttien arvojen summa on yli 21;
 2. Pelaajan korttien arvojen summa ylittää jakajan korttien arvojen summan, eikä pelaajan eikä jakajan korttien arvojen summa ylitä 21:tä; tai
 3. Pelaajalla on blackjack ja jakajalla ei.
 4. Panokset häviävät aina, kun pelaajalla ei ole voittavaa kättä, paitsi jos pelaajan käden arvo on sama kuin jakajan käden arvo. Jakaja kerää kaikki hävityt panokset, paitsi jos kyseessä on sääntöjenvastaisuus.

2.1.2 Lukuun ottamatta parien jakamista, tuplausta tai vakuutuspanoksen tekemistä, panosta ei saa lisätä, vähentää tai peruuttaa sen jälkeen, kun kierroksen ensimmäinen kortti on jaettu. Kaikki panokset blackjackissa on tehtävä peliohjelmiston mukaisesti pelaajan käytettävissä olevista varoista.

2.1.3 Järjestelmä ei saa hyväksyä, lisätä tai peruuttaa panoksia sen jälkeen, kun järjestelmän ajastin on päättynyt ja ilmaissut, että panosten asettamiseen varattu aika on päättynyt. Tässä vaiheessa peliä johtavan jakajan on ilmoitettava "Ei enää panostuksia". "Ei enää panostuksia" on ilmoitettava ennen kuin ensimmäinen kortti nostetaan kengästä.

2.1.4 Kun viimeinen kortti on skannattu ja jakaja ilmoittaa kierroksen tuloksen, järjestelmä huolehtii automaattisesti pöydällä olevista panoksista järjestelmä kerää kaikki hävinneet panokset ja maksaa kaikki voitetut panokset.

 1. Pienin ja suurin sallittu panos näkyy pelin ruudulla.
 2. Pelaajat ovat vastuussa panoksensa tai panostensa oikeasta asettamisesta.
 3. Järjestelmä voi hylätä vedon ennen korttien jakamista, jos kortteja ei aseteta ajoissa, jos panostus ei täytä vähimmäis- tai enimmäisvaatimuksia tai jos ei ole onnistuttu kommunikoimaan pelaajan kanssa.

pelipalvelin, kun sitä pyydetään tekemään niin.

2.1.5 Järjestelmän toimintahäiriö johtaa kaikkien maksujen tai pelien mitätöintiin.

2.2 Työntö ja poikkeukset

Panos on mitätön ja palautetaan pelaajalle, kun pelaajan korttien yhteenlaskettu arvo on sama kuin jakajan korttien yhteenlaskettu arvo tai kun sekä jakajalla että pelaajalla on blackjack. Pelaajan panos häviää, jos jakajalla on blackjack ja pelaajan korttien yhteenlaskettu arvo on 21, mutta

ei blackjack. Pelaajan panos häviää, kun sekä pelaajan korttien että jakajan korttien arvo ylittää 21.

2.3 Panosten maksaminen

 1. Voittavat panokset maksetaan kertoimella vähintään yksi yhtä vastaan, lukuun ottamatta blackjackia, joka maksetaan kertoimella vähintään kolme kahta vastaan.
 2. Kun sekä jakajan että pelaajan käsien yhteissummat ovat yhtä suuret, puhutaan pushista; kumpikaan ei voita eikä häviä.
 3. Jos pelaajan käden yhteissumma ylittää 21, hän menettää panoksensa.

2.4 Panosten käsittely

Kun ohjelmisto on vahvistanut vakuutuslinjan panostuksen, tuplauspanostuksen tai parinjakopanostuksen, pelaaja ei saa käsitellä, poistaa tai muuttaa panoksia ennen kuin pelaajan käsi on ratkaistu.

2.5 Vakuutuspanokset

2.5.1 Jos jakajan ensimmäinen jaettu kortti on ässä, pelaaja voi tehdä vakuutuspanoksen, joka voittaa, jos jakajan taskukortti on kuningas, kuningatar, jätkä tai kymppi, ja häviää, jos jakajan taskukortti on ässä, kakkonen, kolmonen, nelonen, viisonen, kuutonen, seitsenonen, kasi tai yhdeksikkö. Vakuutuspanos tehdään asettamalla panos, joka on puolet pelaajan alkuperäisen panoksen panoksesta. Pelaaja voi hylätä tai hyväksyä vakuutuksen klikkaamalla painiketta

asianmukaista painiketta.

2.5.2 Vakuutuspanokset on asetettava välittömästi sen jälkeen, kun jokaiselle pelaajalle on jaettu toinen kortti, kun jakajan kortti on paljastettu ja ennen kuin jakajalle jaetaan toisen kortin lisäksi muita kortteja.

2.5.3 Kaikki voitetut vakuutuspanokset on maksettava kertoimella kaksi yhtä vastaan. Ohjelmisto kerää kaikki hävinneet vakuutuspanokset välittömästi sen jälkeen, kun jakaja on tarkistanut taskukortin blackjackin varalta.

2.6 Kaksinkertaistaminen

Kasino voi sallia pelaajan tuplata kätensä, mikä tarkoittaa, että pelaaja voi tehdä lisäpanoksen, joka ei ylitä pelaajan alkuperäistä panosta, kahdesta ensimmäisestä pelaajalle jaetusta kortista. Käteen, jonka pelaaja on päättänyt tuplata, on jaettava vain yksi lisäkortti.

2.7 Parien jakaminen

Jos pelaajalle jaetut kaksi ensimmäistä korttia ovat samanarvoisia, pelaaja voi jakaa käden kahdeksi erilliseksi kädeksi tekemällä toisen käden panoksen, joka vastaa pelaajan alkuperäistä panosta. Jos pelaaja jakaa pareja, jakajan on jaettava kumpaankin käteen molemmat toiset kortit. Kun jaetulle parille on jaettu lisäkortti, pelaajan on joko pysähdyttävä tai tehtävä tasapeli. Pelaaja ei saa jakaa pareja, mukaan lukien ässäparit, useammin kuin kerran. Kasinon harkinnan mukaan ässiä jakavalle pelaajalle voidaan jakaa vain yksi kortti kullekin ässälle. Jos pelaaja saa ässän jakamisen yhteydessä toisen kortin, jonka arvo on 10, se lasketaan 21:ksi eikä Black Jackiksi.

3. Korttien käsittely ja manipulointi

3.1 Korttien tarkastus ja esittäminen

3.1.1 Saatuaan kortit pöytään jakajan on lajiteltava ja tarkastettava kortit. Jakajan on varmistettava, että korttipakat ovat täydellisiä ja että kortit eivät ole virheellisiä, naarmuuntuneita tai millään tavalla merkittyjä.

3.1.2 Varikkopäällikön on levitettävä kortit pöydälle kuvapuoli ylöspäin, pakan mukaan, maittain ja järjestyksessä siten, että jokainen yksittäinen kortti voidaan tunnistaa. Kasinon valvontajärjestelmän on videoitava tämä prosessi.

3.1.3 Jakajan on tarkastettava, esiteltävä, sekoitettava ja asetettava kortit blackjack-pöydässä olevaan kenkään, jossa kortit jaetaan.

3.1.4 Aina kun kortit on poistettu blackjack-pöydän pelialustalta ja ne palautetaan sen jälkeen mihin tahansa pöytään pelattavaksi, jakajan on tarkastettava kortit uudelleen ja esitettävä ne edellä kuvatulla tavalla.

3.2 Sekoittaminen ja uudelleen sekoittaminen

3.2.1 Korttien esittämisen ja tarkastamisen jälkeen jakajan on käännettävä kortit kuvapuoli alaspäin pöydälle, sekoitettava ne huolellisesti "pesulla" tai vastaavalla tekniikalla, sekoitettava ne ja pinottava ne sitten.

3.2.2 Kun jokainen korttipino on jaettu, jakajan on sekoitettava kortit uudelleen siten, että ne sekoittuvat satunnaisesti keskenään. Kortit on sekoitettava uudelleen sen käden päätteeksi, jonka aikana leikkaava kortti saavutetaan.

3.2.3 Kasinon harkinnan mukaan jakaja voi sekoittaa kortit uudelleen minkä tahansa käden päätyttyä.

3.3 Leikkaa

Kun kortit on sekoitettu, jakajan on itse leikattava kortit.

 1. Blackjack-peleissä katkaisukortti asetetaan 4 pakan päähän kengän takaosasta.
 2. Kun leikkauskortti on asetettu, jakajan on otettava kaikki leikkauskortin edessä olevat kortit ja asetettava ne pinon takaosaan.

3.4 Korttien jakamismenettely

Kortit voidaan jakaa erityisesti tätä tarkoitusta varten suunnitellusta korttikengästä, joka sijaitsee pöydällä jakajan vasemmalla puolella. Jakajan on otettava kortit kengästä tai pakasta ja asetettava ne sitten asianmukaiselle alueelle pöydässä. Pelikierroksen alkaessa jakajan on jaettava kortit seuraavassa järjestyksessä aloittaen ensimmäisestä pelaajasta jakajan vasemmalla puolella ja jatkuen myötäpäivään pöydän ympäri:

 1. Yksi kortti kuvapuoli ylöspäin jokaiselle pelaajalle, joka on tehnyt panoksen;
 2. Yksi kortti kuvapuoli ylöspäin jakajalle;
 3. iii. Toinen kortti kuvapuoli ylöspäin jokaiselle pelaajalle, joka on asettanut panoksen; ja
 4. Toinen kortti osoittaa alaspäin jakajalle.

3.5 Näytelmä

 1. Kun jokaiselle pelaajalle ja jakajalle on jaettu kaksi korttia, jokainen pelaaja voi tuplata panoksensa, jakaa parit, jäädä seisomaan, osua tai tehdä vakuutuspanoksen.
 2. Pelaajan on osoitettava aikomuksensa valitsemalla asianmukainen toiminto pelaajan tietokoneen ja pelin välisen käyttöliittymän ohjelmistosäätimillä varatun ajan kuluessa.
 3. iii. Jakajan on odotettava ohjelmiston signaalia pelaajan aikomuksesta ennen kuin hän jakaa lisäkortteja pelaajalle tai siirtyy seuraavaan pelaajaan, paitsi jos pelaajan korttien määrä on tasan kaksikymmentäyksi tai ylittää kaksikymmentäyksi, jolloin ohjelmisto antaa jakajalle signaalin siirtyä seuraavaan peliin. Jos pelaajalta ei tule vastausta ja kasinon pelaajalle antama aika on päättynyt, ohjelmisto ilmoittaa jakajalle, että hän siirtyy seuraavalle pelaajalle ilman, että hän tekee mitään aikaisemman pelaajan käden suhteen.

3.6 Nouto

Pelikierroksen päätyttyä jakajan on nostettava kaikki kortit oikealta vasemmalle ja asetettava ne päällekkäin siten, että ne ovat helposti järjestettävissä siten, että ne osoittavat kunkin pelaajan käden kysymyksen tai riidan sattuessa. Kunkin jakajan on nostettava kortit johdonmukaisesti vain yhteen suuntaan yhden vuoron aikana. Jakaja ottaa ensin omat korttinsa ja nostaa niillä pelaajien kortit, jotka lisäävät hänen kädessään olevaa korttipakkaa vastakkaisessa järjestyksessä alkuperäiseen jakosuuntaan nähden tai oikealta vasemmalle siten, että jakajan kortit ovat hävityspinon alareunassa, kun ne asetetaan hävitystelineeseen. Noston jälkeen kaikkien pelaajien kortit ja jakajan kortit on asetettava hyllytystelineeseen.

3.7 Jakaajan taskukortti (Hole Card)

Jakaja ei saa katsoa, paljastaa tai sallia jakajan taskukortin kuvakortin paljastamista ennen kuin kaikki pelaajien pyytämät kortit on jaettu pelaajille, paitsi jos jakajan avoin kortti on ässä. Jos jakajan avoin kortti on ässä, ohjelmisto tarjoaa pelaajille mahdollisuuden ostaa vakuutuksen sen jälkeen, kun toimenpiteelle valittu aika on kulunut, ohjelmisto antaa jakajalle merkin tarkistaa, onko taskukortti Blackjack.

4. Kielletyt teot

4.1 Kasino tai muu henkilö ei saa poistaa, lisätä tai muuttaa kortteja, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, eikä jakajan tai muun kasinon työntekijän tule sallia kenenkään henkilön harjoittaa tällaista toimintaa.

4.2 Jakaja ei saa katsoa eikä paljastaa kenellekään kortin kasvoja ennen kortin jakamista.

4.3 Jakaja tai varikkopäällikkö ei saa antaa pelaajalle neuvoja pelistrategiasta eikä suositella käden asianmukaista pelaamista, kun pelaajalla on panos vielä tekemättä käden tuloksesta.

4.4 Pelaajien ja jakajien lisäkorttien nostaminen

 1. Pelaaja voi halutessaan nostaa lisäkortteja, jos hänen kova pistemääränsä on alle 21. Ohjelmisto ei voi tarjota lisäkortteja pelaajalle, jolla on blackjack tai jonka kova tai pehmeä pistemäärä on 21.
 2. Jakajan on nostettava lisäkortteja jakajan käteen ohjelmiston merkitsemällä tavalla, kunnes jakajan kova tai pehmeä kokonaissumma on 17, 18, 19, 20 tai 21.
 3. Jakaja ei saa nostaa lisäkortteja jakajan käteen pistemäärästä riippumatta, jos päätökset on tehty kaikkien pelaajien käsissä eikä jakajan käden pistemäärällä ole vaikutusta lopputulokseen.

 

IV. Ruletin määritelmät ja säännöt

1. Määritelmät ja eritelmät

1.1 Määritelmät

Musta veto
Panos, joka asetetaan mustille numeroille. Sarake-panos Panos, joka asetetaan kaikille kahdelletoista (12) numerolle yhdessä (1) sarakkeessa.

Corner Bet
Panos, joka asetetaan neljälle (4) numerolle, jotka muodostavat kulman.
Tai seuraaville neljälle numerolle:

 • Nolla (0)
 • Yksi (1)
 • Kaksi (2)
 • Kolme (3)

Dozen Bet
Vedonlyönti, joka on asetettu jollekin seuraavista:

 • Numerot yhdestä (1) kahteentoista (12).
 • Numerot kolmetoista (13) - kaksikymmentäneljä (24).
 • Numerot kaksikymmentäviisi (25) - kolmekymmentäkuusi (36).
 • Kahdeksantoista

Numero Panos
Vedonlyönti, joka kohdistuu yhteen (1) seuraavista:

 • Numerot yhdestä (1) kahdeksaantoista (18).
 • Numerot yhdeksäntoista (19) - kolmekymmentäkuusi (36).

Even Bet
Rulettipyörän parillisille numeroille asetettu panos.

Inside Bet
Rulettipyörän numeroita vastaavien kolmenkymmenenseitsemän (37) numeron kentässä oleva panos, mukaan lukien seuraavat:

 • Kulmaveto (tai neliö)
 • Viiden numeron veto
 • Rivipanos
 • Rivin veto
 • Jaettu veto
 • Suora veto
 • Street Bet
 • Kuusi rivin panos

Line Bet
Panos, joka asetetaan kahdella (2) rivillä oleville kuudelle (6) numerolle.

Odd Bet
Rulettipyörän parittomille numeroille asetettu panos.

Ulkopuolinen veto
Panos, joka asetetaan kolmekymmentäseitsemän (37) numeron kentän ulkopuolelle, mukaan lukien seuraavat:

 • Musta veto
 • Sarakkeen veto
 • Tusina veto
 • Kahdeksantoista numeron veto
 • Jopa veto
 • Kummallinen veto
 • Punainen veto
 • Matala/korkea panos

Pit-pomo
Henkilö, joka vastaa pelin toiminnan valvonnasta.

Punainen veto
Punaisia numeroita vastaan asetettu panos.

Rivi- tai katuveto
Kolmeen (3) peräkkäiseen numeroon asetettu panos.

Split Bet
Kahteen (2) numeroon asetettu panos.

Straight Up Bet
Panos seuraavasta:

 • Yksittäinen numero yhdestä (1) kolmeenkymmeneen kuuteen (36).
 • Nolla (0)

Street Bet
Kolmeen (3) peräkkäiseen numeroon asetettu panos.

1.2 Rulettipöydän fyysiset ominaisuudet:

1.2.1 Rulettia pelataan 2000x950 mm:n suuruisella massiivipuupöydällä, jossa on tavallinen yhden nollan eurooppalainen rulettipöytä.

1.2.2 Jos pelissä on useampi kuin yksi pöytä, rulettipöydissä on oltava kasinon antama tunnusnumero, koodi tai nimi pöydän pinnassa tai pelikäyttöliittymässä.

2. Panokset

2.1 YLEISET SÄÄNNÖT

2.1.1 Kaikki rulettipanokset on tehtävä asettamalla pelimerkit rulettipöydän asianmukaisille alueille. Pelaajat voivat jatkaa panosten asettamista, kunnes jakaja ilmoittaa: "Ei enää panoksia" tai järjestelmän ajastin vilkkuu punaisena.

2.1.2 Jokainen pelaaja on vastuussa panoksensa tai panostensa oikeasta sijoittamisesta rulettipöydälle.

2.1.3 Kukin panos on maksettava tiukasti sen mukaan, mikä on sen sijainti pelipöydällä, kun pallo pysähtyy pyörän johonkin lokeroon.

2.1.4 Sallitut vähimmäis- ja enimmäispanokset näkyvät pelin näytöllä.

2.1.5 Järjestelmä voi hylätä vedon ennen pallon pyörittämistä, koska sitä ei ole asetettu ajoissa, se ei täytä panostuksen minimi- tai maksimivaatimuksia tai se ei pysty olemaan yhteydessä pelipalvelimeen.

2.1.6 Järjestelmän toimintahäiriö johtaa kaikkien maksujen tai pelien mitätöintiin.

2.2 Maksu

Järjestelmä maksaa voittavat panokset alla luetelluilla kertoimilla:

 • VEDONLYÖNNIN VOITTOKERTOIMET
 • Suora 35:1
 • Jaettu 17:1
 • Katu 11:1
 • 4-luku 8-1
 • 6-numero 5-1
 • Sarake 2 - 1
 • Tusina 2:1
 • Punainen 1:1
 • Musta 1:1
 • Pariton 1:1
 • Jopa 1:1
 • Alhainen 1:1
 • Korkea 1:1

3. Pyörän käsittely ja manipulointi

3.1 Pyörän ja pallon pyöriminen

3.1.1 Jakaja pyörittää rulettipalloa pyörän pyörimissuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan, ja sen on kierrettävä vähintään kolme kierrosta pyörän radan ympäri, jotta kierros olisi pätevä.

3.1.2 Kun pallo pysähtyy pyörän ympärillä olevaan lokeroon, jakajan on ilmoitettava kyseisen lokeron numero.

3.1.3 Kun jakaja on ilmoittanut kierroksen tuloksen, järjestelmä huolehtii automaattisesti pöydällä olevista panoksista keräämällä kaikki hävinneet panokset ja maksamalla kaikki voitetut panokset.

3.2 Rulettipyörän ja pallon tarkastus

3.2.1 Ennen rulettipyörän avaamista varikkopäällikön on tarkastettava pyörä sellaisten laitteiden varalta, jotka voivat vaikuttaa pyörän moitteettomaan toimintaan.

3.2.2 Pyörän taso on tarkistettava ennen kuin pyörä avataan pelattavaksi.

3.2.3 Pyörää pyöritetään, jotta voidaan tarkistaa ja nähdä, että kaikki liikkuvat osat pyörivät vapaasti ja tasaisesti ja että kaikki osat ovat kiinnitettyinä ja hyvässä toimintakunnossa.

3.2.4 Fyysinen tarkastus suoritetaan pallon sileyden ja pyöreyden tarkastamiseksi.

3.3 Näytelmä

3.3.1 Rulettia pelataan pöydällä, joka koostuu kahdesta osasta: pyörästä ja pöydästä (pöytä).

3.3.2 Pyörä on jaettu kehältään 37 satunnaisesti numeroituun osastoon: 1-36 ja "0". Numeroista 18 on punaisia ja 18 mustia, ja "0" on vihreä.

3.3.3 Samat numerot näkyvät juoksevasti pelipöydällä, joka toimii vedonlyöntiä varten. Asettelussa on myös paikkoja punaisen ja mustan, parittoman ja parillisen sekä erilaisten muiden numeroyhdistelmien panostamista varten.

3.3.4 Pelaajat lyövät vetoa yhdestä tai useammasta numerosta ja/tai yhdistelmästä. Tämän jälkeen jakaja pyöräyttää pyörää yhteen suuntaan. Kun pallo hidastuu, se putoaa johonkin numeroituihin lokeroihin, mikä osoittaa voittonumeron. Tämän jälkeen kamera zoomaa pyörässä olevaan voittonumeroon.

3.3.5 Panosten voitot riippuvat siitä, kuinka monta mahdollisuutta on katettu. Mitä vähemmän mahdollisuuksia, sitä suurempi voitto. Kun kaikki panokset on otettu tai maksettu, tehdään uusia panoksia ja pallo pyöräytetään uudelleen.